Haarlem,
16
december
2019
|
08:00
Europe/Amsterdam

Laurence Alpay zwaait af als practor Zorg en Welzijn Technologie

Laurence Alpay, associate lector E-health en docent voor de master AHIP bij Inholland, stopt als practor Zorg en Welzijn Technologie bij Nova College. De afgelopen twee jaar heeft het Nova College in samenwerking met Inholland gewerkt aan het oprichten van het practoraat Zorg en Welzijn Technologie. Laurence Alpay was gedetacheerd als practor. Vanaf 1 januari 2020 gaat het practoraat een nieuwe fase in.

Leestijd: +- 3 minuten

Met haar dubbelrol als associate lector (hbo) en practor (mbo) heeft Laurence Alpay een brug weten te slaan tussen het mbo en hbo. “Het was mijn opdracht om het compleet nieuwe practoraat een plek te geven binnen het Nova College en zo de bewustwording bij studenten en docenten als het gaat om praktijkgericht onderzoek op het raakvlak van zorgen technologie te vergroten. Niet alleen in het mbo maar ook in het hbo. Want juist de andere cultuur binnen het mbo, de andere manier van werken, kan een toevoeging zijn aan huidige en toekomstige onderzoeksprojecten.” In de twee jaar als practor heeft Alpay het Nova College goed leren kennen en een netwerk opgebouwd. “Ik weet het mbo te vinden, en zij mij. Als practor heb ik zo een bijdrage geleverd aan zowel de emancipatie van het mbo als het belang van praktijkgericht onderzoek in het algemeen.”

Samenwerking blijvend versterken
Laurence Alpay blijft vanuit haar werkzaamheden bij Inholland betrokken bij het practoraat. Zo blijft ze de samenwerking tussen de onderzoekslijn E-health en het practoraat Zorg en Welzijn Technologie versterken. Alpay: “De wereld van het mbo is in beweging, en in de zorg en welzijn nemen de mogelijkheden en het belang van technologie toe. Wij kunnen trots zijn op het feit dat het practoraat zich na de pioniersfase door ontwikkelt en de verbinding tussen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en werkveld verder gaat versterken.”

Nieuwe practor
Sander Boelsma wordt de opvolger van Laurence Alpay. Boelsma is al 13 jaar verbonden aan het Nova College. De eerste jaren is hij als docent bij de zorg- en welzijnsopleidingen aan de slag gegaan met de agogische vakken, later hield hij zich als docent bij de ICT-opleidingen bezig met applicatieontwikkeling en ICT-innovatie. Nu gaat hij zich inzetten als practor voor het professionaliseren van de zorg- en welzijnsopleidingen binnen het mbo en het aangesloten werkveld. Om zichzelf te professionaliseren, volgt Sander de master Advanced Health Informatics Practice (AHIP) bij Inholland die opleidt tot praktijkonderzoeker en professional die de brugfunctie kan vervullen bij informatiserings- en innovatieprojecten binnen de (gezondheids)zorg en welzijnszorg.

Verdere professionalisering
Het practoraat ondersteunt bij het inbedden van technologie in het curriculum van het Zorg en Welzijn-onderwijs. Momenteel werken de onderzoekers binnen de opleiding Verpleegkunde aan e-health in de methodiek van het verpleegplan, de omgang met domotica en het includeren van de monitoring van tiltechnieken. Daarnaast werkt het practoraat aan de professionalisering van docenten doordat zij kunnen meewerken in het practoraat of kunnen deelnemen aan de Inholland e-health basis- en experttraining. In deze training maken docenten kennis met e-health en ontwikkelen zij onderwijs waar e-health een plek in krijgt. Verder bedenkt het practoraat samen met het werkveld en het onderwijs nieuwe projecten en stimuleert daardoor praktijkgericht onderzoek. Het draait bijvoorbeeld een project met SEIN rondom mobiel werken in samenwerking met Inholland.

Digitale competenties
Het practoraat Zorg en Welzijn Technologie is verbonden aan de Inholland-onderzoekslijnen Medische Technologie en E-health en heeft als focus: zorgtechnologie ontwikkelen die erop gericht is om zelfmanagement (eigen regie) van cliënten te vergroten. Daarnaast richt het practoraat zich op digitale competenties van de (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals zodat zij om kunnen gaan met het gebruik van technologie in zorg en welzijn. Het practoraat werkt onder andere samen met het practoraat Ouderenzorg en Wijkgericht Werken (practor Joke Christiaans, verbonden aan de Inholland-onderzoekslijn Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen), het practoraat Smart Technology Skills en het domein Techniek (practor Tom Hogendoorn).

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.