LIN in de geriatrische revalidatiezorg

Het doel van 'LIN in de geriatrische revalidatiezorg'

Het eerste doel van dit project is Leer- en InnovatieNetwerken (LIN's) implementeren en optimaliseren op de afdelingen geriatrische revalidatie van drie ouderenzorgorganisaties. We buigen het al bestaande LIN bij de Zonnehuisgroep Amstelland dat nu vanuit onderwijs uitsluitend wordt bemenst door hbo-studenten om naar een LIN waarin ook mbo-studenten participeren. Daarnaast creëren we twee nieuwe LIN’s op de afdelingen geriatrische revalidatie bij Cordaan en Amstelring.

De twee doelen, LIN implementeren en cliënt mede doelen laten bepalen m.b.t. geriatrische revalidatie, worden gerealiseerd via twee deelprojecten met elk een promovendus. In beide projecten heeft participatief actieonderzoek plaats waarmee praktische kennis wordt verkregen om daarmee het handelen te verbeteren, te vernieuwen of te veranderen. Zo zijn onderzoek en actie met elkaar verbonden.

Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw in het kader van het programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In drie ouderenzorgorganisaties (Zonnehuisgroep Amstelland, Cordaan, Amstelring) wordt in Leer- en InnovatieNetwerken (LINs) op geriatrische revalidatieafdelingen gekeken hoe cliëntgericht werken met doelen kan worden verbeterd. In twee onderzoeksprojecten wordt d.m.v. participatief actieonderzoek (PAO) onderzocht of deze verbeteringen voor de cliënt iets opleveren en hoe de teams met elkaar leren en tot innovaties komen.

Wat is het belang voor het onderwijs?

In dit project onderzoeken en optimaliseren we de leereffecten van een LIN voor medewerkers en studenten. Een tweede focus van dit project ligt op het inventariseren van onder andere welke ideeën cliënten en hun naasten, verzorgenden en verpleegkundigen en andere bij de revalidatie betrokken disciplines hebben bij het gezamenlijk vaststellen en evalueren van revalidatiedoelen. Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen handvatten om cliënten beter te betrekken bij hun zorgproces en laatstgenoemden meer eigen regie te geven.

Hoe wordt de zorg betrokken?

In 2015 zijn de eerste Leer- en InnovatieNetwerken (LIN's) opgezet; krachtige leeromgevingen waarin studenten en professionals de zorg voor cliënten  via een proces van werken, leren, onderzoeken en innoveren naar een hoger plan tillen. Dit concept wordt de komende vier jaar ook op de afdelingen geriatrische revalidatie bij Cordaan en Amstelring geïmplementeerd. 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Project a: Leer- en InnovatieNetwerken
Over vier jaar kennen we de belemmerende en bevorderende factoren van leren in een Leer- en innovatienetwerk.
Deze kennis vergroot de mogelijkheden van onderwijs en zorgorganisaties voor het scheppen van een optimaal leerklimaat voor zowel studenten als medewerkers.

Project b: Goalsetting/cliëntgerichte zorg
Over vier jaar hebben we met drie teams in de geriatrische revalidatie en mét cliënten geleerd waar verbeterpotentieel zit als het gaat om het met cliënten werken aan doelen en is dit in praktisch handelen uitgewerkt, geïmplementeerd en geëvalueerd.

Hiermee krijgt de rol van de verpleegkundige en verzorgende in die sector als het gaat om cliëntgericht werken meer vorm. Dit geeft input aan onderwijs aan die groep. Zo wordt er op zowel micro als meso/macroniveau geleerd.

'Een bijkomend voordeel als je cliënten beter betrekt bij hun eigen zorgproces, is dat je ze meer regie geeft over hun eigen revalidatie.'

Robbert Gobbens, lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

De onderzoekers van LIN in de geriatrische revalidatiezorg:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit LIN in de geriatrische revalidatiezorg:

Werk samen met Robbert

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621115578