Amsterdam,
18
juni
2019
|
10:30
Europe/Amsterdam

Uitreiking ECHO-subsidie voor project Students4Students

Storytelling als werkvorm voor binding, kansengelijkheid en studiesucces

Minister Ingrid van Engelshoven heeft 13 juni bekendgemaakt welke deelprojecten subsidie ontvangen voor de tweede ronde van de Students4Students (S4S) campagne. Hiermee gaat ook het project Students4Students van Inholland officieel van start. De onderzoekslijnen Jeugd & Samenleving, Dynamiek van de Stad, Diversiteitsvraagstukken en De Pedagogische Opdracht richten zich de komende twee jaar op een mentorproject waarin eerstejaarsstudenten kennis maken met storytelling en een veerkrachtperspectief om hun 'thuisgevoel' bij hun opleiding te versterken.

Ruim 30% van de Inholland-studenten heeft een migratieachtergrond. Ook is een groot deel van de Inholland-studenten eerste generatie student hoger onderwijs in de eigen familie. Het landelijke beeld dat eerste generatie studenten en studenten met een (bepaalde) migratieachtergrond vaker uitvallen, geldt ook voor Inholland. Tegen die achtergronden wil de hogeschool het Students4Students-programma inzetten om tot verbeteringen te komen en de kansengelijkheid van studenten met een diverse achtergrond te vergroten.

Storytelling
Kern van de aanpak vormen mentoring, storytelling en een veerkrachtperspectief. In speciale leergemeenschappen op drie Inholland-locaties leren studenten waarom het vertellen van verhalen zo krachtig is, hoe het delen van levensverhalen kan bijdragen aan het thuisgevoel van studenten bij de opleiding en hoe studenten hun eigen hulpbronnen kunnen ontdekken die hen kunnen ondersteunen in het vinden van hun weg aan de hogeschool. Het gaat om eerstejaarsstudenten van de opleidingen Social Work Noord en Zuid en Creative Business. Zo wordt storytelling als werkvorm ingezet voor binding, kansengelijkheid en studiesucces en dragen de lectoren positief bij aan het profilerende Inholland-thema diversiteit. Docent-onderzoekers van verschillende opleidingen en studenten van de Pabo’s zullen als student-onderzoekers optreden in het monitoren van het programma.

ECHO
Bij S4S-projecten werken studenten nauw samen met universiteiten of hogescholen om de toegankelijkheid en kansengelijkheid voor alle studenten te vergroten en het hoger onderwijs inclusiever te maken. Deze campagne wordt uitgevoerd door ECHO, expertisecentrum diversiteitsbeleid in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.