Centre of Expertise Groen

Centre of Expertise Groen

Met wie werken samen?

In het Centre of Expertise (CoE) Groen werkt Hogeschool Inholland, als groene hogeschool van de Randstad, samen met de drie andere groene hogescholen van Nederland: Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Waarom werken we samen?

Inholland leidt toekomstige professionals op met hart voor planten, dieren, voedsel, natuur en de groene omgeving. Onze studenten ontwikkelen een eigen visie op hoe ze kunnen bijdragen aan een groenere, leefbare, gezonde en duurzame samenleving. Met het CoE Groen creëren we hiervoor een lerende omgeving rond echte vraagstukken uit het bedrijfsleven. Hoe produceren we bijvoorbeeld gezonder voedsel met minder milieudruk? Hoe nemen we daarin het welzijn van dieren mee? Door in het CoE Groen samen te werken met de andere hogescholen bundelen we kennis en expertise. En door een intensieve samenwerking met bedrijven zorgen we voor een ideale aansluiting tussen onderwijs en praktijk. Dankzij co-creatie en samenwerkingsprojecten met het werkveld dagen wij onze studenten uit. Zo groeien zij uit tot echte vakbekwame professionals die elke dag hun waarde bewijzen.

Wat willen we bereiken?

In het CoE Groen leren studenten, docenten en de beroepspraktijk met en ván elkaar. Actuele vragen, beroepsproducten, ondernemerschap en co-creatie staan centraal. Samen met ondernemers en mensen uit het werkveld doen we onderzoek en werken we aan oplossingen voor de vraagstukken van morgen. Doel is om de uitkomsten van ons praktijkgericht onderzoek te adopteren in het onderwijs en het werkveld. Studenten zien dit praktijkgericht onderzoek terug in hun opleidingen en werken actief mee aan onderzoeksprojecten. Door zich te verdiepen in actuele vraagstukken rond klimaat, voedsel, gezondheid en leefomgeving bereiden zij zich voor op hun rol als professional om de wereld beter te maken. Met het CoE Groen krijgen ze volop de mogelijkheid te ‘doen’, ‘ervaren’, ‘experimenteren’ en ‘construeren’. Zo dagen wij hen uit om samen met de docent hun leer- en ontwikkelpad vorm te geven.

Wat doen we samen?

Inholland voert in het CoE Groen praktijkgericht onderzoek uit. Dit onderzoek richt zich op thema’s rond food, planten, dieren, natuur en leefomgeving en sluit aan bij het Sectorplan Groene Hogescholen. Duurzaam pionieren met groene generaties 2019-2023. We geven onder meer uitvoering aan het Programma Praktijkkennis Voedsel en Groen. Hierbinnen organiseren we met het CoE Groen thematische calls voor de onderzoeksgroepen van de vier hogescholen. CoE Groen komt voort uit Groenpact, waaraan ook Inholland verbonden is. Groenpact is een samenwerking van tientallen partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en de overheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de grote opgaven rond duurzaamheid en om de groene sector te versterken.

Kijk ook op de website van CoE Groen

“Via praktijkgericht onderzoek leveren we een bijdrage aan innovatie in de sector. Tegelijkertijd leiden we onze studenten op aan het voorfront van de ontwikkelingen. Door samen te werken met vier hogescholen, kunnen we altijd de beste expertise leveren die van ons gevraagd wordt.”


Jan-Willem Donkers, onderzoeker

Samenwerking

Onze studenten werken samen met docenten en onderzoekers aan echte vraagstukken uit de praktijk. Natuurlijk kunnen we dit niet alleen. Daarom werken we graag samen. Wil jij ook bijdragen aan een of meerdere van thema’s van het CoE groen? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Meer weten over deze samenwerking?

Kom in contact met Jan-Willem en stel je vragen

Telefoon
0615279603