Slimme materialen voor de energietransitie

Over Slimme materialen voor de energietransitie

De energietransitie stelt ons voor complexe nieuwe uitdagingen. Hoe ontwikkelen we een voorziening waarin we voldoende hernieuwbare energie opwekken? Hoe creëren we tegelijkertijd voldoende opslagcapaciteit, met waterstof of andere middelen, om congestieproblemen tegen te gaan?

Nieuwe, slimme materialen spelen hierin een sleutelrol. Want daarmee kunnen we misschien wel batterijen ontwikkelen die niet alleen superkrachtig maar ook 100 procent recyclebaar zijn. Of rotorbladen van windturbines die we opbouwen van 100 procent biobased kunststoffen. Zo maken we meteen de noodzakelijke stap naar een circulaire economie. Het lectoraat Slimme materialen voor de energietransitie van het Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica richt zich met toegepast onderzoek op composieten, energieopslag, biobased materialen en predictive maintenance als bouwstenen voor een duurzame leefomgeving.

Over onderwijs en werkveld

Met het lectoraat bundelen we multi- en transdisciplinair de krachten van ons onderwijsdomein Techniek, Ontwerpen & Informatica. Onder leiding van lector Rogier Nijssen komen studenten, docenten en docent-onderzoekers van onze verschillende opleidingen bijeen om aan de hand van concrete, actuele vraagstukken ontwerpgericht oplossingen te ontwikkelen samen met onze partners in het werkveld. Hierbij betrekken we ook collega’s en studenten van opleidingen uit andere domeinen, bijvoorbeeld om met Chemie en Agri te werken aan duurzamere batterijen en natuurlijke materialen. Zo helpen we het werkveld niet alleen verder met nieuwe kennis en oplossingen. We maken ons onderwijs zo ook extra uitdagend, actueel en leiden professionals op die zich experts tonen in de vraagstukken van nu.

Samenwerken met Slimme materialen voor de energietransitie

De energietransitie is misschien wel het grootste en ingewikkeldste maatschappelijke thema van nu. Elk deelvraagstuk vraagt om actieve betrokkenheid van een brede coalitie van partijen. Hoe koppelen we fundamenteel, academisch onderzoek naar nieuwe materialen aan het praktijkgerichte onderzoek van onze hogeschool? Welke innovatieve start-ups zijn nu al bezig met kansrijke toepassingen? En kunnen grote spelers in duurzame energie daarop aansluiten?

In waardevolle netwerken zoals de Society for the Advancement of Material and Process Engineering (SAMPE), de JEC Group (een internationale vereniging voor de kennisontwikkeling (van de productie) van composieten), CompositesNL, diverse lectorenplatforms zoals Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) en Nationaal Lectoren Platform Urban Energy, en aan de hand van diverse RAAK-projecten werken we graag samen met partijen die hun vizier ook richten op de energietransitie en willen werken aan nieuwe materialen om die omslag met elkaar mogelijk te maken.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Rogier Nijssen.

Mail Rogier

 

 

 

Onderzoeksthema's

Design for life

Zo circulair als de wieken draaien, zo lineair is de productie van de windmolens zelf. Hiervoor delven we kostbare grondstoffen en maken we materialen die we na gebruik weggooien. Hoe maken we ontwerpen voor een hele levensduur en kunnen we materialen daarna een tweede leven gunnen? We doen onderzoek naar de lifecycle van materialen om daarmee tot duurzamere productontwerpen met lagere maatschappelijke kosten te komen. Dit onderzoek bedden we zo veel mogelijk in het onderwijs in, bijvoorbeeld in lessen en praktijkopdrachten omtrent Life Cycle Analysis (LCA). Daarnaast onderzoeken we wat de impact is van nieuwe waarderings- en businessmodellen op de materiaalkeuze in producten.

 

Energie-opslag en multifunctionele materialen

Om hernieuwbare energie op te slaan en congestieproblemen op het net te voorkomen is er een sterk stijgende vraag naar batterijen en andere vormen van energieopslag, zoals waterstoftanks. Maar hoe ontwikkelen we die met voldoende capaciteit voor bijvoorbeeld zwaar transport? Hoe lossen we de uitdagingen rond grondstoffenschaarste en duurzaamheid van opslag op? Hoe vergroten we de veiligheid van dergelijke systemen? Genoeg vragen om te werken aan revolutionair nieuwe materialen. Ontwikkelen we composieten die zelf stroom opwekken? Of transportvaten of gevelpanelen met in hars ingebouwde chemische sensoren of conversie, die lekken kunnen detecteren of bijvoorbeeld ammoniak kunnen omzetten?

Lightweighting

Lichtgewichtontwerp van constructies, bijvoorbeeld met de inzet van composieten, blijft een belangrijk aandachtspunt van de onderzoeksgroep. Want wat je niet hoeft te transporteren, kost geen energie. En vaak is er een ‘omgekeerd sneeuwbaleffect’: lichtere bouwdelen kosten minder energie bij transport, maar leiden ook tot lichtere fundering, waarmee ook lichtere installatieapparatuur mogelijk is.

 

Biobased materialen

Biobased materialen vormen een interessant, circulair alternatief voor huidige, fossiele materialen. Denk aan duurzaam geteelde plantvezels zoals vlas, hennep, bamboe of mycelium als onderdeel van lichtgewicht maar oersterke composietconstructies. Kun je er gebruiksvoorwerpen of zelfs bruggen mee bouwen? En wat zijn de mogelijkheden van daadwerkelijk groeiende materialen?

 

Predictive maintenance

Elk materiaal is aan slijtage onderhevig. Daarom is het gangbaar om sommige constructies extra robuust te ontwerpen. Maar wat als we de toestand ervan continu monitoren, zodat we onderhoud plegen vóórdat er slijtage optreedt? Dat bespaart materiaalgebruik en kosten, vooral als er in de ontwerpfase al over is nagedacht. Vanuit materiaaltechnisch, toegepast technisch en bedrijfskundig oogpunt doen we hier onderzoek naar.

Het lectoraat in beeld

"We hebben met z'n allen een enorm vraagstuk op het gebied van energietransitie," stelt lector Rogier Nijssen. "In ons lectoraat proberen we dat aan te vliegen vanuit de materialen- en constructiekant."

In deze video zie je meer over de vraagstukken waaraan het lectoraat Slimme materialen voor de energietransitie werkt en vertelt Rogier over het belang van de samenwerkingen met studenten en werkveldpartners.

Lector van Slimme materialen voor de energietransitie

Rogier Nijssen
Rogier Nijssen
Rogier Nijssen
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Werk samen met Rogier

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0654352654