De Pedagogische Opdracht

Het ontwikkelen van onderzoekend vermogen van (aanstaande) leraren 

Onderzoeksthema van De Pedagogische Opdracht

Hoe zetten het onderwijswerkveld en de pabo-opleidingen van Inholland de drie functies van onderzoekend vermogen in? We onderzoeken samen met pabo-opleidingen en werkveld op welke wijze deze functies beter zijn te benutten voor het opleiden en begeleiden van leraren en voor het ontwerpen van innovaties die de leraar werkelijk zal inzetten in het primaire proces.

De functies die we onderscheiden, zijn:

  • het effect van ervaringen in het primair proces op andere processen;
  • collectieve reflectie op deze ervaringen;
  • en benutting van wetenschappelijke kennis;

Lopende onderzoeksprojecten

Afgeronde onderzoeksprojecten

Werk samen met Mascha

Kom in contact en stel je vragen