De Pedagogische Opdracht

Veerkracht van leerlingen en studenten

Onderzoeksthema van De Pedagogische Opdracht

Onder dit thema vallen meerdere onderzoeksprojecten die als doel hebben bij te dragen aan onderwijs dat kansengelijkheid en veerkrachtige ontwikkeling van leerlingen bevordert.

Uitgangspunt in deze onderzoeken is dat reflectiviteit en contextbewustzijn van onderwijsprofessionals bij kan dragen aan brede vorming van en het vergroten van ontwikkelingskansen voor álle leerlingen.

Ervaringen en beleefde momenten en situaties van deze professionals in het primaire proces vormen de basis voor de onderzoeksprojecten. Het duiden en verdiepen van deze ervaringen in collectief en het benutten van in- en externe kennis- en hulpbronnen dragen bij aan reflectiviteit en contextbewustzijn van (aanstaande) onderwijsprofessionals. Op deze manier kunnen de professionals hun handelen beter (leren) afstemmen op wat leerlingen in een specifieke context nodig hebben.

Bij de onderzoeksprojecten werken wij samen met lerarenopleiders van zowel pabo als werkveld, studenten en opvang- en onderwijsprofessionals.

Onze onderzoeksprojecten leveren kennis en inzichten op over hoe kansen en veerkrachtige ontwikkeling van alle leerlingen bevorderd kunnen worden. Voor opvang- en onderwijsprofessionals omdat bijdragen aan de brede vorming en het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen tot hun opdracht behoort. Voor het opleidingscurriculum omdat op basis hiervan (aanstaande) professionals worden opgeleid.

 

Werk samen met Mascha

Kom in contact en stel je vragen