Medische Technologie

Het lectoraat Medische Technologie fungeert als opdrachtgever of begeleider bij afstudeeronderzoeken.

Afstuderen bij Medische Technologie

Het lectoraat Medische Technologie is als opdrachtgever of begeleider betrokken bij afstudeeronderzoeken van Inholland-studenten. De afstudeeronderzoeken sluiten aan bij onze speerpunten Medische Beeldvorming, Radiotherapie en ICT in de zorg, met bijzondere aandacht voor Artificial Intelligence en Virtual Reality.

Het gaat om afstudeerwerk van studenten van de bacheloropleidingen Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT), Mondzorgkunde, Sportkunde, Verpleegkunde en Informatica en de masteropleidingen Medical Imaging/Radiation Oncology (MIRO) en Advanced Health Informatics Practice (AHIP).

Het afstudeerwerk kan dienen om de kennisbasis van het lectoraat te verbreden en verdiepen, ter onderbouwing van nieuwe projectaanvragen of voor de uitvoering van projecten van het lectoraat. In alle gevallen kijken we na afronding van de thesis of de resultaten publicabel zijn. Diverse voorbeelden daarvan vind je bij de publicaties van het lectoraat. Originele abstracts van recente afstudeertheses staan in onderstaande publicatielijst.

Wil jij afstuderen bij Medische Techologie? 

Heb je interesse om je afstudeeronderzoek te doen bij ons lectoraat? Bekijk dan de nieuwe afstudeerstages die nog openstaan.

Ga naar openstaande afstudeerstages

Ook afstuderen bij Medische Technologie?

Kom in contact met Harmen