Social Media, Security & Justice

Over Social Media, Security & Justice

Het associate lectoraat Social Media, Security & Justice maakt deel uit van het kenniscentrum Business, Finance & Law (BFL). Met praktijkgericht onderzoek leveren het lectoraat en het kenniscentrum samen een bijdrage aan een democratisch verantwoorde inzet van digitale en sociale media voor een veilige en rechtvaardige samenleving.

Het gebruik van digitale en sociale media speelt een grote rol in vraagstukken rondom veiligheid en recht. Dit gebruik vindt niet alleen plaats bij bedrijven en publieke instanties die betrokken zijn bij veiligheidswerk. Burgers gebruiken ook digitale en sociale media om ideeën en informatie uit te wisselen die betrekking hebben op veiligheid en recht. Door dit toenemende gebruik van digitale en sociale media raken ze verweven met bestaande veiligheidspraktijken en belevingen, die hierdoor zelf ook veranderen.

Onder leiding van associate lector Vivien Butot doet het associate lectoraat Social Media, Security & Justice onderzoek naar het gebruik van digitale en sociale media, waar het raakt aan vraagstukken rondom veiligheid en rechtvaardigheid. Ons onderzoek biedt inzicht in de verschillende belevingen en de sociale en politieke implicaties van dit gebruik.

Voor onderwijs en werkveld

Het lectoraat heeft de ambitie om samen met onderwijs en werkveld vraagstukken op te pakken op het snijvlak van digitale en sociale media enerzijds en veiligheid en recht anderzijds. Onderzoeksvragen worden ingegeven vanuit actuele onderwerpen die belangrijk zijn voor het werkveld en de maatschappij.  

Samenwerken met Social Media, Security & Justice

Wij nodigen het werkveld, onderwijs en maatschappelijke partners uit om met ons in gesprek te gaan over mogelijke samenwerkingen, bijvoorbeeld op het vlak van:

  • Wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik en de beleving van digitale en sociale media voor veiligheid en rechtvaardigheid;
  • Signaleren van opkomende nieuwe praktijken, trends en spanningen;
  • Publiceren van (populair)wetenschappelijke publicaties en vakpublicaties
  • Ondersteunen van bestuurders, beleidsontwikkelaars en de burgermaatschappij.

Interesse in een samenwerking? Neem contact op met Vivien.

Onderzoeksthema's  

Sociale media, publieke kwesties en maatschappelijke onrust

Het lectoraat Social Media, Security & Justice en het kenniscentrum BFL zijn gespecialiseerd in onderzoek naar de manier waarop maatschappelijke kwesties via sociale media besproken worden, en wat de effecten hiervan zijn.

Anti-institutioneel sentiment en sociale media

De productie, circulatie en bespreking van anti-institutionele sentimenten op sociale media hebben de afgelopen jaren een toevlucht genomen. Ons lectoraat onderzoekt de omstandigheden waarin zulk gedachtegoed vat krijgt op online gemeenschappen, en wat hier de mogelijke consequenties van zijn.

 

De slimme en veilige stad

Digitale en datatechnologieën zijn niet meer weg te denken in de ‘slimme’ en veilige stad. Social Media, Security & Justice heeft expertise op het gebied van het toenemende gebruik van digitale en datatechnologieën ten behoeve van stedelijke veiligheid, en de manier waarop burgers dit beleven.

"Als je op de stoep staat, word je gefilmd door de deurbelcamera"

Opiniestuk van Vivien over publieke veiligheid

In Nederland hangen inmiddels meer dan één miljoen deurbelcamera’s bij de voordeur. Geen wonder, want de deurbelcamera, die filmt wie er op de stoep staat, belooft de bewoner verbeterde veiligheid van huis en haard. In een opiniestuk op Trouw.nl betoogt Vivien samen met associate lector Krista Schram waarom dit in hun ogen onverantwoord is.

"Deurbelcamera’s filmen immers meer dan criminaliteit, en de verleiding om iets met die beelden te doen is groot. Zo staat het internet vol met deurbelcamerabeelden van lollige incidenten. Maar wat voor de één een bron van vermaak is, betekent voor anderen dat ze zonder toestemming op het internet belanden." En problematischer nog zijn de onterechte verdachtmakingen op onder andere social media naar aanleiding van de beelden. 

 Lees verder op Trouw.nl

Nieuws vanuit Social Media, Security & Justice

Werk samen met Vivien

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0631989615