De ervaren belasting van broertjes en zusjes van adolescenten met anorexia nervosa

Lectoraat
GGZ-Verpleegkunde
Duur
januari 2019 t/m december 2022
Locatie
Amsterdam
Contact
Berno van Meijel

Het doel van het onderzoek

Anorexia nervosa (AN) komt relatief veel voor bij jonge vrouwen en behoort tot de categorie eetstoornissen met de hoogste mortaliteit.

In de huidige Zorgstandaard Eetstoornissen wordt Family Based Treatment (FBT) aanbevolen als behandeling voor jeugdigen met Anorexia Nervosa tot 19 jaar. FBT is een interventie die ouders de juiste handvatten geeft om hun kind te kunnen ondersteunen in het werken naar herstel. Deze interventie vraagt veel inzet en tijd van de familie. Ouders worden in de FBT behandeling intensief betrokken, broertjes en zusjes (brusjes) echter in veel mindere mate. De aandacht voor de belasting van brusjes en de aandacht voor passende ondersteuning blijft achter bij dat wat noodzakelijk is.

Uit de literatuur blijkt dat broertjes en zusjes van jeugdigen met AN  binnen verschillende facetten van hun leven een grote impact ervaren van de ziekte van hun zus of broer. Echter is hier nog weinig onderzoek naar gedaan. Hierdoor bestaan er weinig tot geen concrete handvatten hoe zij kunnen worden betrokken en ondersteund bij de behandeling.

Dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de ervaren belasting van broertjes en zusjes van adolescenten met anorexia nervosa. Dit inzicht kan bijdragen aan de ontwikkeling van interventies die aansluiten bij de ervaren problematiek van brusjes van adolescenten met AN. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Voor dit onderzoeksproject is op basis van de bestaande literatuur over de beleving van brusjes van personen met AN een vragenlijst ontwikkeld om de ervaren belasting van brusjes in kaart te brengen. Deze vragenlijst zal worden afgenomen bij brusjes van vijf gespecialiseerde behandelcentra voor eetstoornissen.

De uitkomsten uit de vragenlijsten zorgen voor inzichten over de ervaren belasting van deze kwetsbare groep. Dit kan handvatten bieden voor de praktijk om hen te ondersteunen tijdens de behandeling van hun broer of zus. Ook biedt deze kennis mogelijkheid om in vervolgonderzoek ondersteunende interventies te ontwikkelen voor brusjes in de praktijk.

Hoe wordt het onderwijs en de praktijk betrokken?

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband van het Amsterdam UMC, Hogeschool Inholland, Altrecht Eetstoornissen Rintveld, GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula, Amarum, Expertisecentrum Eetstoornissen, Emergis eetstoornissen en Centrum Eetstoornissen de Bascule.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Het onderzoek zit nog in de opstartfase, waardoor er nog geen resultaten bekend zijn.

"De aandacht voor de belasting van brusjes en de aandacht voor passende ondersteuning blijft achter bij dat wat noodzakelijk is."

 

Suzanne Kieft, onderzoeker en promovenda

Wellicht zijn deze onderzoeken ook interessant:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Berno

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
+31 (0) 623 800 349