Anorexia nervosa

De afgelopen jaren hebben de onderzoekers van GGZ Verpleegkunde meerdere onderzoeken uitgevoerd op het gebied van anorexia nervosa. Ook nu nog staat het onderwerp op de onderzoeksagenda van GGZ Verpleegkunde (zie de projectpagina: De ervaren belasting van broertjes en zusjes van adolescenten met anorexia nervosa).

De pagina Anorexia nervosa biedt een beknopt overzicht van de onderstaande afgeronde projecten, inclusief de publicaties en beroepsproducten die hieruit zijn voortgekomen:

  • Terugvalpreventie bij patiënten met anorexia nervosa

Terugvalpreventie bij patiënten met anorexia nervosa

Het herstelproces van cliënten met anorexia nervosa is veelal intensief en langdurig. Een meerderheid van de cliënten blijft stabiel na behandeling in de ggz. Echter, rond de 30% van de cliënten vertoont een terugval in de eerste twee jaren na effectieve behandeling. Wij ontwikkelden een richtlijn die hulpverleners, cliënten en naasten ondersteunt bij het gezamenlijk werken aan terugvalpreventie.

Auteurs:
Tamara Berends MSc, prof. dr. Berno van Meijel, prof. dr. Annemarie van Elburg, prof. dr. Wijbrand Hoek, dr. Nynke Boonstra.

Richtlijnen beschikbaar via:
Guideline Relapse Prevention Anorexia Nervosa

Samenwerking: