De praktijk van HRM in de lijn

Lectoraat
HRM & Persoonlijk Ondernemerschap
Duur
januari 2011 t/m december 2017
Locatie
Diemen, Rotterdam, Den Haag
Contact
Petra Biemans

Het doel van 'De praktijk van HRM in de lijn'

De laatste jaren is duidelijk geworden dat de wijze waarop HRM-beleid wordt uitgevoerd, vooral wordt bepaald door de lijnmanagers. In de vakliteratuur wordt wel aandacht besteed aan dit onderwerp, maar er was nog nauwelijks Nederlands onderzoek voorhanden. Vandaar dat het lectoraat HRM & Persoonlijk Ondernemerschap in 2011 een onderzoek heeft opgestart. Het onderzoek is in 2017 afgerond.

Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te verkrijgen in de praktijk van HRM. Hoe gaan leidinggevenden om met de verschillende HRM-instrumenten? Hoe ondersteunt de HRM-afdeling de leidinggevende hierbij?

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het betrof een longitudinaal onderzoek waar studenten van negen hogescholen aan hebben bijgedragen. Meer informatie is terug te vinden op de site van de HRM praktijkmonitor.

"Als het om HRM gaat, maakt de lijnmanager het verschil: die voert het uit en dat is wat medewerkers er van merken."

Petra Biemans, lector HRM & Persoonlijk Ondernemerschap

De onderzoekers van De praktijk van HRM in de lijn:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Petra

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279712