Innovatieve inzet van mobiele technologie in het onderwijs (DEIMP)

Lectoraat
Teaching, Learning & Technology
Duur
september 2017 t/m september 2020
Locatie
Den Haag
Contact
Jeroen Bottema

Het doel van DEIMP

In het onderwijs groeit de belangstelling voor de inzet van mobiele technologie ten behoeve van leren en lesgeven. Mobiele technologie levert een bijdrage aan het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen en het meer inclusief maken van onderwijs. Voorwaarde daarvoor is wel dat de technologie op de juiste manier gebruikt wordt. Een concrete visie op leren is daarbij noodzakelijk en gaat verder dan alleen kennis over ICT.  Mobiele technologie ondersteunt authentiek en gesitueerd leren, gepersonaliseerd leren en samenwerkend leren effectief, waarbij de mate van eigenaarschap over het eigen leerproces een belangrijke factor is.  

Dit vraagt van de leerkracht kennis over de inhoud van het leren, over hoe dat leren in zijn werk gaat, over wat dat vraagt van hem of haar en van de leeromgeving, en over hoe mobiele technologie daarbij effectief kan worden ingezet. 

Het lectoraat Teaching, Learning & Technology onderzoekt de effectieve inzet van mobiele technologie in leerprocessen om leerprocessen te versterken in het kader van activerende didactiek.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Er is behoefte aan inzicht hoe innovatieve inzet van mobiele technologie door docenten kan bijdragen aan het leren van leerlingen en studenten. Samen met partners uit binnen- en buitenland doen we onderzoek naar het ontwerpen en evalueren van didactische inzet van mobiele technologie.

Het lectoraat Teaching, Learning & Technology participeert in het Erasmus+ onderzoeksproject ‘Designing and Evaluating Innovative Mobile Pedagogies (DEIMP)’. We werken samen met zeven partners uit België, Ierland, UK, Cyprus en Australië.

Door middel van een ontwerpgerichte onderzoeksaanpak ontwikkelen en testen we samen met docenten nieuwe toepassingen voor en met mobiele technologie.

‘Ik vind het leuker om ook op een andere manier dan via boeken te leren.’

 

Basisschoolleerling uit het verkennend onderzoek

Wat is het belang voor het onderwijs?

De kennis die we opdoen, komt terug in het curriculum van de Pabo-opleiding en Master Leren & Innoveren van Inholland. Op die manier zorgen we ervoor dat de (toekomstige) leraren in het onderwijs kunnen leren over innovatieve inzet van mobiele technologie. Daarnaast levert het inzichten op voor scholen en opleidingen hoe mobiele technologie duurzaam te implementeren in het onderwijs.

Hoe worden de basisscholen betrokken?

In Nederland zijn vijf basisscholen uit Den Haag betrokken bij het project. Op deze scholen voerden we een verkennend onderzoek uit naar de didactische inzet van mobiele technologie. De centrale vragen in het onderzoek waren: hoe zetten leerkrachten de mobiele technologie in voor leren en lesgeven, wat zijn de doelstellingen die de school daarmee wil bereiken en wat zijn belemmerende en stimulerende factoren en welke ondersteuningsbehoefte hebben leerkrachten?

Onze internationale partners werken in hun onderzoek ook samen met basisscholen uit hun werkveld. Dit geeft een goed beeld van de internationale ontwikkelingen.

Wat zijn de resultaten?

  • Inzicht in de stand van zaken met betrekking tot het inzetten van mobiele onderwijstechnologie, zie onderstaande publicaties.
  • Set met ontwerpprincipes op basis van o.a. literatuuronderzoek. Deze kunnen leerkrachten gebruiken om ideeën op te doen over de mogelijkheden die onderwijstechnologie biedt.
  • Een iBook
  • De DEIMP-app die het leerkrachten makkelijk maakt om creatieve en innovatieve lessen voor hun leerlingen met behulp van mobiele technologie te ontwerpen, evalueren én delen. 
  • Een MOOC (massive open online course) die voor leerkrachten en lerarenopleiders gratis te volgen is. Je leert het ontwerpen, evalueren en delen van innovatieve pedagogische activiteiten met behulp van mobiele onderwijstechnologie. De cursus is een mix van individuele opdrachten, theorie, videos, live webinars en feedback van een coach en medecursisten. Neem bij interesse contact op met Jeroen Bottema.
  • Animatie (Engelstalig) waarin de principes en mogelijkheden van innovatieve inzet van mobiele technologie aan bod komen.
  • Praktijkvoorbeelden van innovatieve inzet van mobiele technologie door docenten. 
  • Een studie naar de situatie in het onderwijs in het begin van de pandemie en hoe leerkrachten de principes van innovatieve inzet van mobiele technologie kunnen inzetten in het ontwikkelen van innovatieve online leerpraktijken.

Voor een compleet overzicht en meer informatie, kijk ook op www.deimpeu.com

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Inholland domein O&I - Opleiding voor leraar basisonderwijs, Den Haag

Nieuws vanuit DEIMP:

Werk samen met Jeroen

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0611449678