DEIMP

Onderzoekslijn
Teaching, Learning & Technology
Duur
september 2017 t/m september 2020
Locatie
Den Haag
Contact
Jeroen Bottema

Het doel van Designing and Evaluating Innovative Mobile Pedagogies (DEIMP)

Mobiele technologie heeft de potentie om de onderwijspraktijk te transformeren. Ook kan deze technologie een betekenisvolle bijdrage leveren aan de betrokkenheid van studenten en het meer inclusief maken van onderwijs. Voorwaarde is wel dat mobiele technologie dan op de juiste manier ingezet wordt. 

Vandaar dat er grote behoefte is om samen met leraren, schoolleiding en onderzoekers aan de slag te gaan met het ontwerpen, ontwikkelen, testen en verfijnen van innovatieve pedagogiek om mobiele technologie duurzaam in te zetten.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Teaching, Learning & Technology participeert in het Erasmus+ onderzoeksproject Designing and Evaluating Innovative Mobile Pedagogies (DEIMP). We werken samen met zeven universiteiten en hogescholen in Europa die over expertise beschikken met betrekking tot de didactische inzet van (mobiele) technologie.

Door middel van ontwerpgericht onderzoek ontwikkelen we met onze internationale partners kennis en toepassingen die leerkrachten ondersteunen in het ontwerpen van leerpraktijken zodat zij mobiele technologie beredeneerd kunnen inzetten. De opbrengsten worden besproken en getest met partnerscholen uit het werkveld van de verschillende lerarenopleidingen.

Dit laatste hebben wij gedaan aan hand van het pedagogisch-didactisch model iPAC, een vragenlijst voor leerkrachten.

Hoe worden de basisscholen betrokken?

In Nederland zijn vijf basisscholen uit Den Haag betrokken bij het DEIMP-project dat startte met een verkennend onderzoek naar de didactische inzet van mobiele technologie. Belangrijke vragen in het onderzoek waren: hoe zetten leerkrachten de mobiele technologie in voor leren en lesgeven, wat zijn de doelstellingen die de school daarmee wil bereiken, wat zijn belemmerende en stimulerende factoren en welke ondersteuningsbehoefte hebben leerkrachten?

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Uit het verkennend onderzoek bleek dat de scholen op dit moment de mobiele technologie vooral inzetten voor onderwijs op maat. Meestal is deze inzet gebonden aan gangbare onderwijsmethodesoftware, instructie van de leerkracht, of gericht op het digitaal maken van verwerkingsopdrachten in het klaslokaal. Mogelijkheden zoals samenwerking en personalisatie, gebruiken leerkrachten nauwelijks. Zij zijn afhankelijk van onderwijsmethoden en het ontbreekt hen aan kennis over de didactische mogelijkheden van mobiele technologie.

In het eerste jaar van het DEIMP-project is eveneens door de partners een verkennende studie uitgevoerd naar principes van innovatieve inzet van mobiele technologie. Deze studie bestond uit twee delen: een literatuuronderzoek en een Delphi-studie waarbij de meningen van een groot aantal experts is gevraagd om tot overeenstemming te komen. De projectresultaten zijn te vinden op deze pagina.

Het doel is om kennis te creëren over innovatieve didactische inzet van mobiele technologie en inzicht te genereren in factoren die belangrijk zijn voor duurzame implementatie.

 

Jeroen Bottema, onderzoeker Teaching, Learning & Technology

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Inholland domein O&I - Opleiding voor leraar basisonderwijs, Den Haag

Nieuws vanuit DEIMP:

Werk samen met Jeroen

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0611449678