Didactische inzet van video

Lector
Jos Fransen
Onderzoekslijn
Teaching, Learning & Technology
Duur
1-1-2018 t/m 1-1-2022
Locatie
Den Haag
Publicatie
Aantal publicaties

Leerprocessen versterken

In het perspectief van activerend onderwijs en flexibilisering zijn er hoge verwachtingen van de didactische inzet van video in leerprocessen. Hiermee ontstaan niet alleen mogelijkheden om de onderwijstijd te verlengen en de contacttijd effectiever te benutten. De inzet van video vergroot ook de kansen voor tijd- en plaatsonafhankelijk leren, zodat meer maatwerk mogelijk is. De onderzoekers van Teaching, Learning & Technology onderzoeken de effectieve inzet van video in leerprocessen om leerprocessen te versterken in het kader van activerende didactiek. Door verschillende toepassingen te ontwerpen en te testen willen we op termijn met diverse handreikingen komen om video effectief in te zetten in verschillende leersituaties.

Video effectief inzetten

Video kan in allerlei vormen de leeromgeving verrijken en daarmee van toegevoegde waarde zijn in een leerproces. Het gebruik van video kan voordelen hebben voor de student en voor jou als docent, mits je over de inzet van video goed hebt nagedacht, over welke activiteiten in een leerproces je wilt ondersteunen en wat je met de inzet van video wilt bereiken. Belangrijk hierbij is dat de inzet van video nooit op zichzelf staat, maar dat de inzet altijd verbonden wordt met andere activiteiten in het leerproces. 

De onderzoekers hebben een aantal animaties en factsheets ontwikkeld met als doel om docenten  te informeren over de mogelijkheden van de didactische inzet van video en handreikingen mee te geven om video effectief in te zetten in verschillende leersituaties.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over video?

Ga naar het blog van Zac Woolfitt

'Video's passen in de belevingswereld van studenten. Het spreekt veel meer aan als je zegt: ‘pak je mobiel er maar bij’, dan ‘luister naar me en sla je boek open.’

 

Estella Griffioen, onderzoeker Teaching, Learning & Technology

Welke soorten video zet je in en hoe kun je ze effectief gebruiken?

Vijf voorbeelden om de leeromgeving te verrijken met de inzet van video.

Bekijk de factsheet 'Soorten video en gebruik in het onderwijs' (printversie)
Have a look at the factsheet 'Types of video and their use in teaching' (printversion)

Hoe zet je video didactisch effectief in?


Vijf stappen in het leerproces waarbij video een rol kan spelen.

 

Bekijk de factsheet 'Handreiking voor het didactisch inzetten van video' (printversie)
Have a look at the factsheet 'Guideline for the didactic use of video' (printversion)

Nieuws vanuit Teaching, Learning and Technology:

Heb je vragen?

We staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Zac Woolfitt.
Telefoon
0610441829