Didactische inzet van video

Het doel van onderzoek naar didactische inzet van video

Het gebruik van video in het onderwijs was al een actueel onderwerp in het kader van activerend onderwijs en flexibilisering, maar met name ‘live’ video heeft inmiddels een enorme vlucht genomen in verband met COVID-19.

‘Recorded’ video kunnen docenten inzetten om de contacttijd tijdens de ‘live’ verbinding of tijdens de fysieke lessen effectiever te benutten. Bijvoorbeeld door studenten vóór de les een video te laten bekijken, zodat zij voorbereid zijn op de lesstof, de docent minder hoeft uit te leggen en er meer tijd voor studenten is om vragen te stellen (‘flipping the classroom’). Daarnaast biedt video de kans om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren waardoor meer maatwerk in het onderwijs mogelijk is. Ook geeft video de student de mogelijkheid om de aangeboden informatie naar behoefte vaker te bekijken.

Video kan verschillende vormen hebben, zoals een bestaande video, zelfgemaakte video, weblecture of screencast. Aan hand van de vijf stappen in het leerproces kun je bepalen welke vorm, wanneer en op welke manier het meest effectief zal zijn. Ons onderzoek richt zich op het maximaliseren van een effectieve inzet van video in het perspectief van het versterken van leerprocessen door activerende didactiek.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In samenwerking met onderwijsteams ontwerpen we verschillende toepassingen voor het inzetten van video in het leerproces. Vervolgens testen en evalueren we die toepassingen. Doordat we dit al met verschillende teams gedaan hebben, zien we patronen. In combinatie met literatuuronderzoek ontwikkelen we handreikingen die docenten kunnen gebruiken om video effectief in te zetten in de verschillende onderwijssituaties.

'Video's passen in de belevingswereld van studenten. Het spreekt veel meer aan als je zegt: ‘pak je mobiel er maar bij’, dan ‘luister naar me en sla je boek open.’

 

Estella Griffioen, onderzoeker Teaching, Learning & Technology

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het gebruik van video kan voordelen hebben voor zowel de student als de docent. Voorwaarde is wel dat de docent nadenkt over de inzet van video, weet welke activiteiten in een leerproces door video kunnen worden ondersteund en wat de inzet van video moet opleveren. Belangrijk om in gedachten te houden is dat de inzet van video nooit op zichzelf staat, maar altijd moet aansluiten op de andere activiteiten in het leerproces.

Binnen Inholland bood een van de opleidingen extra taallessen aan voor studenten op drie locaties. De docent was op een locatie met een groep studenten en de studenten van de andere twee locaties sloten aan via een ‘live’ videolink. Dat wordt ‘connected classroom’ of ‘hybrid classroom’ genoemd. Wij onderzochten de pedagogische, technologische en organisatorische perspectieven van hoe het hybride leslokaal functioneerde. Duidelijk werd dat het een uitdaging was om een taal te leren in gezelschap van studenten die elkaar niet eerder in levende lijve ontmoetten. Ook het uitvinden welke elementen van een taal het beste op deze manier geleerd kunnen worden, bleek een leerproces. Je leest er meer over in het volledige rapport.

Wat zijn de resultaten?

  • ‘Seven phases of transition into blended synchronous learning’ beschrijft de zeven fasen die onderwijsteams doorlopen om te komen tot tegelijkertijd lesgeven aan studenten in de klas en studenten die online aanwezig zijn.
  • De animatie en factsheet ‘Soorten video en gebruik in het onderwijs’ behandelen vijf voorbeelden van video en hoe je deze effectief inzet.
  • De animatie en factsheet ‘Handreiking voor het didactisch inzetten van video’ laten verschillende mogelijkheden van video zien aan de hand van de vijf stappen in het leerproces.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over video?

Lees de blogs van Zac Woolfitt

 

Welke soorten video zet je in en hoe kun je ze effectief gebruiken?

Vijf voorbeelden om de leeromgeving te verrijken met de inzet van video.

Bekijk de factsheet 'Soorten video en gebruik in het onderwijs' (printversie)

Hoe zet je video didactisch effectief in?


Vijf stappen in het leerproces waarbij video een rol kan spelen.

 

Bekijk de factsheet 'Handreiking voor het didactisch inzetten van video' (printversie)

De onderzoekers van Didactische inzet van video:

De publicaties van Didactische inzet van video:

Nieuws vanuit Didactische inzet van video:

Heb je vragen?

We staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Zac Woolfitt.
Telefoon
0610441829