Geestverwanten

Lectoraat
Dynamiek van de Stad
Duur
vanaf augustus 2018
Locatie
Rotterdam
Contact
Ympkje Albeda

Het doel van 'Geestverwanten’

In Rotterdam West probeert het netwerk van Geestverwanten bij te dragen aan een gezonde en inclusieve wijk. Hier wordt niet alleen nagedacht over de vraag hoe je mensen met psychische kwetsbaarheid beter kan ondersteunen, maar er wordt ook van alles opgezet om mensen daadwekelijk verder te helpen. De onderzoekers van Dynamiek van de Stad volgen en ondersteunen het netwerk. Hierbij vragen we ons onder andere af wat de werkzame ingrediënten van het netwerk Geestverwanten zijn en hoe het leren en reflecteren van de betrokkenen kan worden georganiseerd, bevorderd en gefaciliteerd. Tot slot kijken we wat er nodig is om soortgelijke projecten op andere plekken op te starten.

Bijkomend doel van dit project is om een beter zicht te krijgen op zogenoemde Crafting Communities. Dit zijn gemeenschappen die hardnekkige sociale problemen (wicked problems) willen aanpakken. Het zijn samenwerkingsverbanden van bewoners, professionals, ondernemers en de overheid. Er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar hoe deze gemeenschappen in de praktijk vorm krijgen en duurzame resultaten boeken. Collega-onderzoekers in Haarlem (Empowerment en Professionalisering) en Amsterdam (Jeugd en Samenleving) bestuderen ook een lokale Crafting Community, zodat we een vergelijking kunnen maken.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Binnen dit project zijn de onderzoekers van Inholland actieonderzoekers. Zij sluiten regelmatig aan bij bijeenkomsten in de wijk en interviewen betrokkenen. Daarnaast ondersteunen de onderzoekers het netwerk van Geestverwanten door het organiseren en faciliteren van een leerwerkgemeenschap. Ook worden de betrokkenen van het netwerk Geestverwanten actief betrokken in het onderzoek, waarbij tussentijdse resultaten regelmatig worden besproken.

 

Lees ook: De kracht van Geestverwanten - interviews en ervaringen van bewoners en experts

"De insteek is van meet af aan geweest dat niet het onderzoek centraal moest staan, maar het samen leren en ontwikkelen. De onderzoekers zijn daarmee ook echte geestverwanten geworden.”

 

Alexander Hogendoorn, een van de initiatiefnemers van het netwerk Geestverwanten

Wat is het belang voor het onderwijs?

De innovatieve manier waarop het netwerk Geestverwanten informele en formele ondersteuning op elkaar aan laat sluiten, is een mogelijke inspiratiebron voor toekomstig sociaal werkers. Het is een mooie casus voor het onderwijs.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Bij Geestverwanten bestaat het werkveld uit bewoners en beroepskrachten, al is het bijzondere aan Geestverwanten dat dit onderscheid niet altijd even duidelijk is en hoeft te zijn. Het werkveld doet zelf ook actief mee als onderzoeker.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Uiteindelijk: bijdragen aan een gezonde en inclusieve wijk. Dat is ook het doel van Geestverwanten. 

Onze bijdrage bestaat uit:

  1. het opzetten en faciliteren van een leerwerkgemeenschap,
  2. het doen van onderzoek naar de werkzame ingrediënten van Geestverwanten.

Gemeentes, onderzoekers en actieve buurtbewoners - zeg maar de mensen die belangstelling hebben voor het samenleven in stadswijken, gemeenschappen in de stad en hervorming van de GGZ - kunnen met de resultaten aan de slag.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Geestverwanten: