Het hoort erbij!

Lectoraat
Jeugd en Samenleving
Duur
1 februari 2022 t/m 31 januari 2024
Locatie
Amsterdam, Haarlem, Zaandam
Contact
Mai Groenevelt

Het doel van Het hoort erbij!

Het beoogde doel van het onderzoek ‘Het hoort erbij!’ is het leveren van een bijdrage aan de structurele aandacht voor seksuele en relationele vorming van jongeren. Dit gebeurt in het onderzoek op een positieve en diversiteitsensitieve wijze waarbij ook de online leefwereld van jongeren wordt meegenomen. Dat is nodig ook, want seksuele en relationele vorming krijgt nog steeds niet de aandacht die het verdient. Dat heeft te maken met het feit dat het onderwerp seksualiteit vaak als moeilijk bespreekbaar wordt ervaren. Jongeren geven zelf al jaren aan dat ze toe zijn aan betere voorlichting.

Om die reden wordt het onderzoek uitgevoerd op de opleidingen Social Work (Amsterdam en Noord) en Pedagogiek en Sportkunde van Hogeschool Inholland. Er wordt gekeken naar welke (door)ontwikkeling in het onderwijs voor (jeugd)professionals nodig is op dit thema. Daarnaast wordt vanaf februari 2022 in de praktijk onderzocht welke ondersteuningsbehoeften jongeren en professionals in het jongerenwerk en straathoekwerk hebben. Vervolgens  wordt met deze jongeren en professionals materiaal ontwikkeld waarmee jongeren- en straathoekwerkers daadwerkelijk structureel op een positieve manier bij kunnen dragen aan de seksuele en relationele vorming van jongeren.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het hoort erbij! bestaat uit een ontwerpgericht onderzoek in drie fasen. Elke fase duurt zeven maanden waarbij in de eerste fase het praktijkprobleem in kaart wordt gebracht. In fase 2 worden in co-creatie met jongeren en professionals oplossingen ontworpen op het niveau van de praktijkpartners van het consortium. Afsluitend wordt in fase 3, eveneens in een co-creatie met jongeren en professionals, een principieel werkzaam instrumentarium ontworpen. Deze dient voor de gehele beroepsgroep van jongerenwerk en straathoekwerk.

Uitnodiging voor het slotsymposium Het hoort erbij!

Op 25 januari 2024 van 13.00 - 17.00, Inholland Amsterdam

Tijdens het slotsymposium van Het hoort erbij! gaan we in op de onderzoeksresultaten van dit project. In interessante workshops leer je daarnaast meer over het praktische materiaal dat we hebben ontwikkeld. We nodigen je van harte uit om er op donderdag 25 januari bij te zijn!

Meer informatie en aanmelden

“Seksualiteit speelt altijd, maar op dit moment is er te weinig aandacht voor om het op een professionele manier aan te vliegen.”

- Teamleider Jongerenwerk

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het hoort erbij! levert na afronding een bijdrage aan verschillende opleidingen op diverse niveaus. Zo wordt er advies gegeven aan de opleidingen Social Work Amsterdam en Social Work Noord, Pedagogiek en Sportkunde over de wensen en behoeften van docenten met betrekking tot aandacht voor seksuele en relationele vorming in het curriculum. Daarnaast worden er procesafspraken gemaakt met deze opleidingen over de betrokkenheid van studenten in het onderzoek.

Met de gegenereerde inzichten worden de bovenstaande opleidingen geïnformeerd over hoe zij hun curricula aan kunnen passen. Het eerste doel van de aanpassingen is dat studenten worden opgeleid tot professionals die weten hoe ze positief kunnen bijdragen aan de seksuele vorming van jongeren. Het tweede doel is dat met de aanpassingen in de curricula de opgedane kennis ook actief wordt ingezet door deze professionals.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het consortium van Het hoort erbij! bestaat uit centrale kennispartners op het themagebied seksuele en relationele ontwikkeling en een brede afspiegeling van beleids- en praktijkpartners in Noord-Holland.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Zaanstad. De meerwaarde van een uitvoering in meerdere regio’s is het krijgen van zicht op een diversiteit aan sociale contexten en professionele praktijken. De opbrengsten van het onderzoek zijn relevant voor (verbetering van) de lokale ondersteuningspraktijken. Tevens heeft het consortium als doelstelling om de resultaten (gedeeltelijk) te vertalen naar generieke aanbevelingen voor het jongeren- en straathoekwerk in andere gemeenten. Om deze reden maken landelijke kennispartners BVjong, Qpido en Rutgers onderdeel uit van het consortium. Deze partners spelen een belangrijke rol in het breed toegankelijk maken en verspreiden van de opbrengsten van het onderzoek.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

De verwachte resultaten per fase zien er alsvolgt uit: 

Fase 1 Verwachte resultaten

  • Rapportage over de resultaten van de verkenning: Het verkrijgen van inzicht in de huidige werkwijze, ‘good practices’ en behoeften aan versterking van praktijkorganisaties rondom het bijdragen aan een positieve seksuele en relationele vorming. Daarnaast is het doel het verkrijgen van inzicht in de ondersteuningsbehoeften van jongeren op het gebied van seksuele en relationele vorming.
  • Een vakpublicatie over de behoeften aan deskundigheidsbevordering van professionals in het jongeren- en straathoekwerk rondom het bijdragen aan een positieve seksuele en relationele vorming van jongeren tussen 10 en 24 jaar.

Fase 2 Verwachte resultaten

  • Rapportage over opbrengsten van fase 2: een beschrijving van werkzame nieuwe ideeën en oplossingsrichtingen en advies over de noodzakelijke organisatorische randvoorwaarden in de praktijk.
  • Doorontwikkeling van bestaand materiaal dat toepasbaar is gemaakt voor de praktijk van het jongeren- en straathoekwerk.
  • Inzicht in wat nog ontbreekt en ontwikkeld moet worden in fase 3.

Fase 3 Verwachte resultaten

  • Een principieel werkzaam instrumentarium voor het jongeren- en straathoekwerk waarmee kan worden bijgedragen aan een positieve seksuele en relationele vorming van jongeren tussen 10 en 24 jaar die aansluit bij hun (online) leefwereld en bovendien diversiteitsensitief is.
  • Slotsymposium.
  • Een wetenschappelijke publicatie over (de ontwikkeling van) het instrumentarium waarmee jongeren- en straathoekwerkers op een diversiteitsensitieve manier kunnen bijdragen aan een positieve seksuele en relationele vorming van jongeren.

 

 

Overzicht methodieken, tools en trainingen

Bekijk hier het overzicht met alle methodieken, tools en trainingen voor bijdragen aan de ontwikkeling van seksualiteit van jongeren in het jongeren- en straathoekwerk.

Ga direct naar het overzicht 

LHBT+ in de hulpverlening

Visie van Lon op Social Work

Hulpverleners dienen meer aandacht te besteden aan het onderwerp LHBT+. Lon heeft hun visie op Social Work uitgewerkt voor het afstudeertraject van Social Work Alkmaar binnen dit onderzoeksproject. Meer weten? Hier vind je het script en de gebruikte bronnen

"Alleen als in voorlichting, onderwijs en hulpverlening altijd consequent aandacht wordt besteed aan alle aspecten van seksualiteit en seksueel functioneren, is het mogelijk om seksuele gezondheid echt te bevorderen."

- Rik van Lunsen en Ellen Laan (2017, p. 36-37)

Voor dit project werken we onder andere samen met:

Werk samen met Mai

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0884665131