Leren innoveren voor een circulaire economie

Lectoraat
Leren & Ontwikkelen
Duur
september 2017 t/m nu
Locatie
Haarlem
Contact
Donald Ropes

Het doel van 'Leren innoveren voor een circulaire economie'

Door de klimaatconferentie in Parijs en het EU-actieplan voor een circulaire economie krijgt het bedrijfsleven steeds meer te maken met regelgeving ter voorkoming van schade aan milieu en klimaat. Van bedrijven wordt gevraagd om productieprocessen en producten te vernieuwen, en om samen te werken bij het sluiten van kringlopen. Voor het MKB betekent circulaire economie een grote uitdaging. Het management wordt meestal opgeslokt door de dagelijkse drukte en er is vaak weinig aandacht voor strategische en duurzaamheidsvraagstukken. Met dit onderzoek gaan we op zoek naar de kennis, vaardigheden en methoden zodat bedrijven deze onderwerpen kunnen hanteren.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Wij doen ontwerpgericht onderzoek samen met partners uit alle drie de hoeken van de triple helix (het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid). Onderzoeksresultaten worden omgezet in nieuwe kennis in de vorm van geteste ontwerpregels. Een voorbeeld van hoe wij onderzoeken, is samen onderzoeken in kenniscafés. Zie daarvoor ook ons project Leren innoveren in kenniscafés

Hoe wordt het werkveld en het onderwijs betrokken?

Het lectoraat Leren & Ontwikkelen beoogt samen met bedrijven, docenten en studenten twee vragen te beantwoorden: 

  • Welke kennis, vaardigheden en methoden heeft het MKB nodig om effectief om te gaan met overheidsbeleid, dat gericht is op circulaire economie (CE)?
  • Welke soort MKB-bedrijven heeft de meeste behoefte aan ondersteuning bij het verwerven van de geïdentificeerde kennis, vaardigheden en methoden?  

Binnenkort wordt er door het lectoraat een symposium georganiseerd waar de uitkomsten worden gepresenteerd aan alle stakeholders. De resultaten kunnen vervolgens worden vertaald naar bruikbare ideeën om innovatie toe te passen in zowel het onderwijs als het werkveld.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het project voert een verkenning uit en een inventarisatie, bijvoorbeeld aan de hand van kenniscafés. Gelijktijdig bouwen ze een platform voor kennisuitwisseling, en stichten ze een netwerk ter voorbereiding op breder en diepgaander onderzoek. De resultaten worden gebruikt om het MKB te helpen omgaan met het beleid op gebied van circulaire economie. 

"Na een paar jaar is een consument uitgekeken op een stoel. Dan kan je als producent de stoel zo maken dat je de poten anders in de zitting steekt, of de stof kan omdraaien. Daardoor behoudt het product zijn waarde en wordt het langer gebruikt."

Ondernemer tijdens één van de kenniscafés 

De onderzoekers van Leren innoveren voor een circulaire economie:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Leren innoveren voor een circulaire economie:

Werk samen met Donald

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0651018343