Living Lab Sportkunde en Social Work

Het doel van Living Lab Sportkunde en Social Work

Een duurzame leergemeenschap waar student, werkveld professional, onderzoek en onderwijs elkaar continu ontmoeten, samen leren en kennis ontwikkelen. Met de inrichting van het Living Lab kunnen de opleidingen Sportkunde en Social Work hun studenten beter voorbereiden op het snel ontwikkelende interprofessionele werkveld en ze helder positioneren als vakoverstijgende professional in het interprofessionele werkveld van gezondheid, welzijns-en sportorganisaties. Tot slot biedt de leergemeenschap kansen met betrekking tot professionalisering van docent en beroepsprofessional.

De vraagstukken die binnen het Living Lab onder anderen van antwoorden worden voorzien, zijn bewegingsvraagstukken, sportparticipatievraagstukken, vragen rond sportinfrastructuur en daarbij voorkomende deelvragen. Waar mogelijk pakken we de vraagstukken gezamenlijk (Kracht van Sport, Empowerment en Professionalisering en Creative Business) op.

Doelstelling is om met werkveldpartners te komen tot een samenwerking waarbinnen studenten, docenten en professionals leren, we onderwijs en onderzoek aan elkaar verbinden en verrijking voor het curriculum realiseren.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het Living Lab Sportkunde en Social Work wordt vanuit het onderwijs gebouwd. Met bestaande partners proberen we de samenwerking uit te breiden en te verdiepen, en onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar te koppelen. De vier schooljaren hebben hun eigen dynamiek en daarin proberen we enerzijds verder verdieping en professionalisering te realiseren en anderzijds zoeken we naar dwarsverbanden en verdere samenwerking.

"Mensen vanuit sport en mensenhart samen laten bouwen  aan oplossingen die de toekomst mooier maken, dat doen wij."

 

Vivianne Hahn, kwartiermaker Living Lab Sportkunde en Social Work

Wat is het belang voor het onderwijs?

Door de samenwerkingen die al gerealiseerd zijn en die nog op stapel staan wordt het onderwijs betekenisvoller. De student ervaart meer leereffect in de praktijk, de docent blijft in contact met de praktijk. Samen bouwen we aan mooiere programma's en zoeken we naar mogelijkheden. Dit betekent ook dat het onderwijs in beweging is en structureel aandacht en evaluatiemomenten kent. Daarnaast betekent het dat we samen leren, elkaar opzoeken en kritisch naar de processen kijken. Dus ook bouwen, leren en evalueren horen bij het leerproces.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De vraagstukken waar we in de Living Labs mee aan de slag gaan, komen uit het werkveld. De samenwerkingen worden intensiever waardoor ook de opbrengsten van onder meer onderzoek door partners onderschreven worden. Mooie verdere stappen zijn het implementeren van advies uit de onderzoeken die zijn gedaan. Ook dat is iets dat we samen kunnen doen.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Wij verwachten uiteindelijk een Living Lab Huis te bouwen voor Sportkunde en Social Work waarbinnen we met Family, Friends en Fans (onze partners) gaan bouwen aan duurzame samenwerkingen die het onderwijs, onderzoek, werkveld en iedereen die ermee in contact komt verrijken. Kortom, een Living Lab Huis voor onderwijs, onderzoek en permanente educatie.

In dit project werkt Hogeschool Inholland samen met:

Werk samen met Vivianne

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0884660122