Ondersteuning van Mensen met Verward Gedrag

Het doel van 'Ondersteuning van mensen met verward gedrag'

Wat gebeurt er met een tbs-er die na een aantal jaar weer terugkeert in de samenleving? Hoe help je een dementerende oudere met het terugvinden van zijn huis zonder hem bang te maken? Hoe kies je de juiste aanpak? Dit project ontwikkelt een nieuwe minor voor professionals die in de toekomst  verwarde mensen ondersteunen.  

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Inholland werkt naar een gezonde samenleving toe waar een verward persoon zelf aangeeft waar hulp nodig is. Ook kijkt Inholland naar de diverse culturele achtergronden van de doelgroep in deze pilot.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Als student leer je in dit project hoe je mensen met verward gedrag herkent en hoe je deze doelgroep benadert. Wat moet je wel of wat moet je juist niet doen? Ook kijk je naar welke rol een persoon met verward gedrag zelf speelt bij het bedenken van een juiste oplossing. Pakken deze personen de regie op? Delen ze hun eerdere ervaringen met jou om een juiste aanpak te kiezen? Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de verschillende betrokkenen en acties die van invloed zijn op personen met verward gedrag.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het werkveld levert een bijdrage aan deze pilot. Het is namelijk nuttig dat toekomstige professionals deze kennis in huis hebben. Tijdens dit project leren de studenten en verdere betrokkenen van elkaar door praktijkopdrachten, gastlessen, werkbezoeken en een afsluitende werkconferentie.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Als deze pilot goed bevalt, wordt er een nieuwe minor aan het onderwijs toegevoegd: minor CONNECT. In dit onderzoek nemen de studenten actief deel. Daarnaast zijn verschillende opleidingen vertegenwoordigd in deze pilot. 

"Het bijzondere aan het project is dat studenten van verschillende opleidingen samenwerken aan een aanpak voor personen met verward gedrag. "

Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad

De onderzoeker van Ondersteuning van Mensen met Verward Gedrag

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Ondersteuning van Mensen met Verward Gedrag:

Werk samen met Marnix

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
+ (31) 653 636 865