Onderwijstechnologie in het basisonderwijs

Het doel van onderzoek naar onderwijstechnologie in het basisonderwijs

De verwachtingen zijn vaak hooggespannen als het gaat om het inzetten van technologie in het onderwijs. Kinderen kunnen op een Chromebook of tablet zelfstandig aan de slag op hun eigen niveau, dus het biedt meer maatwerk en het vermindert de werkdruk op de leerkracht. Met behulp van robots kunnen kinderen al op jonge leeftijd leren coderen en programmeren; vaardigheden die creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend vermogen vergroten. Of robots kunnen korte lessen geven en kinderen spelenderwijs laten leren. De ontwikkelingen op het gebied van onderwijstechnologie gaan hard en het aanbod wordt steeds groter.

Nu is de aanschaf van onderwijstechnologie vaak relatief eenvoudig gedaan, maar om te zorgen dat die technologie effectief toegepast wordt en de verwachtingen waarmaakt, is meer nodig. Technologie kan heel goed authentiek of gesitueerd leren, gepersonaliseerd leren en samenwerkend leren effectief ondersteunen als over de inzet vooraf goed nagedacht is. Hoe dat bij basisscholen in z’n werk gaat, is wat wij onderzoeken.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Ons onderzoek is vooral ontwerpgericht en richt zich op het verbeteren van de huidige lespraktijk of juist het ontwikkelen van een nieuwe lespraktijk. De methoden die we daarvoor gebruiken zijn bijvoorbeeld vragenlijsten, interviews en groepsgesprekken.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Alle kennis die we opdoen met onze onderzoeken verwerken we in de Pabo-opleidingen van Inholland. Op die manier zorgen we ervoor dat de toekomstige leraren in het basisonderwijs goed beslagen ten ijs komen en zij hun collega’s in de vernieuwingen met onderwijstechnologie kunnen meenemen.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

In opdracht onderzoeken we samen met partnerscholen in het basisonderwijs hoe we hen kunnen ondersteunen en versterken in het gebruik van onderwijstechnologie. We testen en ontwikkelen samen met hen nieuwe toepassingen voor en met technologie.

Om nauw betrokken te zijn bij de internationale ontwikkelingen zijn we onderzoekspartner in het internationale Erasmus+ project ‘Designing and Evaluating Innovative Mobile Pedagogies (DEIMP)’. In dit project ontwerpen onze onderzoekers samen met werkveldpartners innovatieve leerpraktijken met inzet van mobiele technologie.

Wat zijn de resultaten?

Ons onderzoek laat zien dat een visie op leren en ervaring met effectieve toepassingen noodzakelijk zijn om succesvol aan de slag te gaan met onderwijstechnologie. Onze inzichten gebruiken we om handreikingen en tools te ontwikkelen die (toekomstige) leerkrachten in het basisonderwijs kunnen ondersteunen. In het kader van activerende didactiek streven we ernaar om leerprocessen te versterken met behulp van technologie.

"Het aanbod en het geven van meer eigen verantwoordelijkheid zie je terug in het (positieve) gedrag van leerlingen in groep 8."

 

Geïnterviewde schoolleider

De onderzoekers van Onderwijstechnologie in het basisonderwijs:

Benutten alle mogelijkheden

Stichting Fedra en Atlant Basisonderwijs (beide regio IJmond) maken veel gebruik van mobiele technologie in hun onderwijs, maar hoe wordt dit didactisch ingezet door de leerkrachten? En hoe kan deze inzet versterkt worden? Met behulp van vragenlijsten en focusgroepen brachten we de huidige situatie in kaart en gaven aanbevelingen. Lees in deze rapporten hoe de leerkrachten mobiele technologie nu inzetten en welke aanbevelingen wij doen om meer mogelijkheden met onderwijstechnologie te benutten.

Inzetten van Chromebooks

Veel basisscholen werken tegenwoordig met Chromebooks. Ons onderzoek bij Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) laat zien dat de inzet van ICT alleen een bijdrage levert aan het leerproces wanneer leerkrachten niet alleen digitale vaardigheden bezitten, maar inhoudelijke kennis, didactische – en digitale vaardigheden optimaal met elkaar weten te verbinden. Een pionier die het initiatief neemt en sturing en ondersteuning geeft aan leerkrachten, maakt al verschil. Lees in dit rapport hoe de Chromebook wordt ingezet in scholen binnen OPOD en welke ondersteuningsbehoeften scholen ervaren bij de inzet van Chromebooks.

Hogeschool Inholland werk samen met:

Nieuws vanuit Onderwijstechnologie in het basisonderwijs:

Heb je vragen?

We staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Jeroen Bottema.
Telefoon
0611449678