Relaties van veerkracht in tijden van crisis onder jongeren

Dit project is afgerond in  juli 2022.

Onderzoekslijn
Jeugd en Samenleving
Duur
Loopt t/m juli 2022
Locatie
Amsterdam
Contact
Lieke Wissink

Het doel van Relaties van veerkracht in tijden van crisis onder jongeren

'Relaties van veerkracht in tijden van crisis onder jongeren in de marges van de stad' is een onderzoeksproject van het lectoraat Jeugd en Samenleving. Het doel van dit onderzoek is om de behoeften van jongeren enerzijds en beleid dat hen treft anderzijds dichter bij elkaar te brengen. We nemen daarvoor de coronaperiode en jongeren in marginale posities als voorbeeld. Juist deze extreme situaties maken namelijk de kloof tussen top-down beleid en de dagelijkse realiteit van jongeren in grote mate zichtbaar.

In de coronacrisis werden jongeren vaak simplistisch afgeschilderd als slachtoffer of als saboteurs in het coronabeleid. Hun participatie aan de maatregelen werd vaak geproblematiseerd. Maar hoe was het gesteld met de participatie van jongeren in de totstandkoming van het beleid, het meewegen van hun belangen en situaties?

We doen participatief onderzoek naar hoe het leven in een 'coronamaatschappij' eruitziet voor jongeren die al voor corona kampten met lastige situaties. Zo maken we inzichtelijk hoe zij bijdroegen aan maatregelen en brengen we de contextuele en relationele voorwaarden daarvoor in kaart. Op die manier laten we zien dat de participatie van jongeren en de afstemming met hen hand in hand gaan.

Werk je zelf met jongeren die moeilijk bereikbaar leken in lastige tijden? Wil je meer weten over de bevindingen van dit onderzoek of over onze tools? Neem dan contact op met Lieke Wissink!

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In samenwerking met lokale partijen doen we participatief onderzoek binnen jongerenprojecten die tijdens de coronacrisis door konden gaan onder een noodverordening van de gemeente. Projecten voor jongeren die in de categorie 'kwetsbaar' vallen, kregen deze noodverordering.

In samenspraak met jongeren en praktijkpartners ontwikkelen we tools die de jeugd verder ondersteunen in de problemen waar ze tegenaan lopen in deze tijd. Een voorbeeld is de ontwikkeling van een City Rights App, die de toegang tot zorg en ondersteuning vergroot en communicatie hierover in snel veranderende tijden makkelijker maakt. Deze app richt zich in het bijzonder op ongedocumenteerde stadsbewoners.

"Ik heb een alarm dat om 12 uur 's middags afgaat en zegt: 'be strong'. Iedere keer dat het alarm luidt, kijk ik ernaar en zeg ik hardop: 'dankjewel'. En ik heb een ander alarm ingesteld om 17.30 uur, dat zegt: 'its all going to be fine'." 

- Een jongere tijdens de coronacrisis

Wat is het belang voor het onderwijs?

De tools die we ontwikkelen, baseren we op inzichten uit ons onderzoek en in samenwerking met de doelgroep en praktijkpartners. De tools presenteren we vervolgens aan de studenten Social Work en Pedagogiek. Zij zijn de toekomstige gebruikers van en doorverwijzers naar de app. Speciale aandacht gaat naar de totstandkoming van tools in samenwerking met lokale betrokkenen en toekomstige gebruikers.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Dit project biedt handvatten voor organisaties en beleidsmakers die zich richten op jongeren en hun welzijn in tijden van crisis. Het gaat in het bijzonder om het ontwikkelen van projecten naar de specifieke behoeften van de doelgroep, in dit geval jeugd in uitdagende situaties. Het onderzoek brengt deze behoeften in kaart en het werkveld kan de tools gebruiken die we ontwikkelen.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

We verwachten de volgende resultaten te behalen:

  • Publicatie van een wetenschappelijk artikel met de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek;
  • Ontwikkeling van de City Rights App om zowel de toegang tot zorg te vergemakkelijken en communicatie in tijden van crisis te verbeteren. Zo wordt de doelgroep beter bereikt en brengen we hun behoeften sneller in kaart;
  • Organisatie van een uitwisselingssessie met de doelgroep, praktijkpartners en studenten;
  • Een symposium over de betekenis van veerkracht om kennisuitwisseling over dit thema te bevorderen tussen werkveldpartners, academici, en praktijkonderzoekers (i.s.m. Erasmus University College).

Resultaten in beeld gebracht

Deze video laat zien hoe de lokale stichting 'Here to support' voor een ruimte in Amsterdam zorgde waar ongedocumenteerde jongeren naartoe konden tijdens de coronacrisis: de Jongerenhuiskamer. De huiskamer was een groot succes omdat het jongeren een gevoel van eigenaarschap gaf. Zij kregen hier namelijk de ruimte om zelf te bepalen wat ze deden en hoe ze hun dag invulden.

Deze video gaat over kickboxtrainingen en jongerenwelzijn tijdens en na corona. DBJ Coaching is een voorbeeld van een lokaal initiatief waar beleid, sociaal werk en jongeren samen hebben uitgezocht hoe ze tijdens de coronacrisis projecten doorgang konden geven.

In deze video introduceert Mohamed de Amsterdam City Rights App: een product dat voortkomt uit dit project.

De onderzoekers van Relaties van veerkracht in tijden van crisis onder jongeren

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit de NWA-route Towards Resilient Societies. Het vormt één van de subprojecten binnen het project 'Keeping society together: strategies and perspectives for institutional, societal and political administrative resilience in times of crisis'. Penvoerders zijn prof. dr. Ton Wilthagen en prof. dr. ir. Paulien Bongers.

Werk samen met Lieke

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0884665431