Jeugd en Samenleving

"Hoe gaan jongeren om met uitdagingen in het leven? Wat voor rol kunnen professionals daarin spelen?"

Veerkrachtig opgroeien

Onderzoeksthema over de rol van veerkracht bij jongeren

Binnen het onderzoeksthema Veerkrachtig opgroeien doet het lectoraat Jeugd en Samenleving onderzoek naar de rol van veerkracht bij jongeren. Ook kijken we naar hun overgang naar volwassenheid en hun leefwereld. Hoe kunnen jongeren veerkrachtig opgroeien, en wat voor rol spelen professionals daarin?

Wat verstaan we onder veerkrachtig opgroeien?

Veerkracht is het vermogen om met uitdagingen in het leven om te gaan. Bijvoorbeeld door een beroep te doen op mentale, sociale, fysieke en maatschappelijke hulpbronnen. We spreken van veerkrachtig opgroeien als jongeren toegang hebben tot voldoende hulpbronnen die voor hen betekenisvol zijn.

Op deze pagina vind je alles over de onderzoeken naar veerkrachtig opgroeien.

Ben je professional en ga je met jongeren in gesprek over veerkracht?

Gebruik de Praatplaat als praktische gesprekstool

Ben jij professional en wil je in gesprek over veerkracht met jongeren in overgang naar volwassenheid? We ontwikkelden een praktische gesprekstool om je daarin te ondersteunen. Met deze Praatplaat brengen jullie samen de hulpbronnen en het steunsysteem van de jongere in kaart.

Download de gesprekstool hier

De ondersteuningsbehoeften van jongeren

"Je wordt opeens verondersteld wijze keuzes te maken, terwijl je eigenlijk nog zo jong bent. De overheid verwacht dat wij steun krijgen van onze ouders, maar niet iedere ouder is daartoe in staat," aldus Stephanie, een jongere die deelnam aan het onderzoeksproject Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid. In deze video zie je meer over dit onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van jongeren en hoe deze ondersteuning beter kan. 

Meer weten over dit onderzoek?

Eindresultaten van het vierjarige onderzoek

Na vier jaar onderzoek presenteerde Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid tijdens een slotsymposium haar onderzoeksresultaten. Het slotsymposium was bedoeld als eerste stap richting het beter aansluiten van hulp en ondersteuning voor jongeren. “Jongeren maken juist in deze levensfase belangrijke veranderingen mee. Dat biedt kansen, maar ook moeilijkheden”, zegt Femke Kaulingfreks.

Meer over dit onderzoek

Hoe beïnvloed je veerkrachtigheid bij jongeren als professional?

In gesprek over veerkracht

Lector Femke Kaulingfreks was te gast bij de podcastserie Onderzoekers over de Toekomst. Ze ging in gesprek over veerkracht bij jongeren en de rol die pedagogische professionals daarin kunnen spelen. Wat is veerkracht? Waarom zijn sommige jongeren beter in staat om te gaan met tegenslagen dan andere? 

Meer over deze podcast"Kijk niet naar de problemen en moeilijkheden van jongeren. Ga vooral uit van datgene wat jongeren al goed kunnen, probeer de hulp daarop aan te laten sluiten en hun toegang tot hulpbronnen daarin te versterken."

Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving

Onderzoeksprojecten over Veerkrachtig opgroeien

Onderstaande onderzoeken gaan in op de verschilende facetten van veerkrachtig opgroeien. In de turbulente levensfase tussen 16 en 26 jaar geven jongeren vorm aan een eigen, volwassen leven. Maar hoe beleven zij hun overgang naar volwassenheid zelf? Hoe krijgen jongeren ondersteuning tijdens deze levensfase en wat voor rol spelen professionals daarin? Je leest het in onderstaande onderzoeksprojecten. 

Interesse in een samenwerking?

Wil je samenwerken met het lectoraat Jeugd en Samenleving? Neem dan contact op met Femke Kaulingfreks.

Mail naar Femke

Meer publicaties over veerkracht

Wi je meer lezen over veerkracht bij jongeren? Onderstaande onderzoekspublicaties en artikelen over dit thema zijn te vinden op externe websites.  

Jongeren en de rol van het gezin

In welke werelden bewegen jongeren zich? Wat betekenen sociale media voor hen? 'Leefwerelden van jongeren' is een boek over het dagelijkse leven van jongeren: thuis, op school, met hun vrienden en als grootgebruikers van media en digitale cultuur. Onderzoekers Joke Hermes, Roel van Goor en Machteld de Jong schreven het boek vanuit het perspectief van jongeren. 

Meer over het boek

Kijk niet te ver vooruit met kwetsbare jongeren

Dit artikel gaat in op hoe jongeren naar de toekomst kijken en wat ze daarin nodig hebben. 'Toekomstgericht werken’ is het nieuwe credo in de ondersteuning van kwetsbare jongeren tussen de 16 en 26 jaar. Voor veel jongeren zit echter de uitdaging vooral in weten wat ze nú nodig hebben of moeten doen om dit te realiseren.

Lees het artikel

Hulpverleners, laat je eigen shit thuis

In het onderzoeksprogramma Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid (OJOV) vroegen we jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar onder meer hoe zij de hulpverlening waarderen die zij krijgen of kregen. Steeds meer jongeren geven aan last te hebben van persoonlijke verhalen van hulpverleners. Dit artikel gaat in op dat het zwaar kan zijn voor jongeren als zij worden belast met de problemen van een ander.

Lees het artikel