SCOUT

Lectoraat
Robotica
Duur
1 maart 2017 t/m 1 maart 2019
Locatie
Alkmaar
Contact
Cock Heemskerk

Het doel van het project 'SCOUT'

De sensortechnologie in de plantenteelt staat nog in de kinderschoenen. Het klimaat wordt geregeld aan de hand van een beperkt aantal sensoren, typisch één meetpunt per hectare. Er kan gebruik gemaakt worden van sensoren die heel veel meer data opleveren, maar hoe verwerk je deze data? En wat kun je er concreet mee?

Om die redenen is op 1 maart 2017 het onderzoeksproject SCOUT (Sensoric data Catching Of highly Useful Terabytes) gestart. Onder leiding van Hogeschool HAS zijn verschillende hogescholen, kennisinstellingen en bedrijven met deze vragen aan de slag gegaan en hebben zich daarbij specifiek op de tomatenteelt gericht.

Cock Heemskerk, lector van lectoraat Robotica, nam actief deel aan de SCOUT-overleggen en zet zijn expertise en verworven kennis van de Robotica-onderzoeken in om de projectdoelstellingen te realiseren. Het project is medio 2019 afgerond. Het project werd gesubsidieerd door SIA RAAK-MKB.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

De bijdrage van Inholland was gericht op twee specifieke deelgebieden: datacommunicatie en dataverwerking.

Een specifiek vraagstuk betrof de data communicatie architectuur tussen (rondrijdende) robot en het basisstation: Welke bandbreedte is nodig, welke technieken zijn bruikbaar? Welke functies doe je op de robot zelf of op een offline werkstation? Als de robot in staat is om ter plekke het aantal bloemetjes, geslaagde vruchtzetting en het aantal rijpe vruchten per tros te bepalen, hoef je per plant maar een paar getallen op te slaan. Maar als je de analyse achteraf en offline wilt doen, mioet je per plant en per meting een groot aantal hoge resolutie foto’s opslaan.

Het tweede vraagstuk betrof de analyse van eerder verworven datasets met groeimetingen aan verschillende tomatenrassen. Deze analyse gebeurde met behulp van big data analysetechnieken.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Aan het hele SCOUT project hebben meer dan 20 (docent)onderzoekers en 100 studenten van de hogescholen gewerkt. Binnen Inholland waren dat docent-onderzoekers Ton Boode en Amora Amir, samen met studenten van Technische Informatica, BIM en AFL.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het project SCOUT was een 2-jarige samenwerking van kennisinstellingen en bedrijven. Partners zijn de hogescholen: HAS hogeschool (Den Bosch/Venlo), Avans (Breda), Fontys (Eindhoven/Venlo), Inholland (Alkmaar), Haagse Hogeschool (Delft) en de NHL (Leeuwarden). De WUR (Wageningen) ondersteunde het project met wetenschappelijk advies. Participerende bedrijven zijn werkzaam in de teelt van met name tomaten of toeleverancier van technologie ten behoeve van de glastuinbouw. In de stuurgroep zaten de volgende bedrijven: Priva, Berg Hortimotive, Delphy en Kwekerij Vereijken. Ten slotte was de landelijke gewascommissie Tomaat en Paprika van LTO Glaskracht Nederland (onderdeel ZLTO) betrokken.

Wat zijn de resultaten?

Er zijn in het project verschillende prototypes ontwikkeld, voor een nieuwe mobiele robot en voor stationaire sensornetwerken. Slimme meetmethodieken en op data gebaseerde groeimodellen zijn in de praktijk met behulp van sensoren getest worden. Vervolgens is er een aanzet gemaakt voor een data-infrastructuur, inclusief een dashboard om de resultaten te kunnen visualiseren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat partnerbedrijven de oplossingen door ontwikkelen zodat telers dergelijke de informatie kunnen gaan gebruiken voor het nemen van beheersmaatregelen om zo meer controle te krijgen op de uniformiteit van de oogst, verbetering van de economische opbrengst en minimalisering van de milieu-impact. 

 

"Volgens mij hebben wij geen gigabytes aan data nodig. Als we de belangrijkste groeiparameters van een beperkt aantal telplanten goed monitoren, dan komen we al een heel eind."

- Olaf van Kooten, lector Duurzame verbindingen in de Greenports

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit SCOUT:

Wil je samenwerken of heb je een (onderzoeks)vraag?

We staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Cock Heemskerk.
Telefoon
0651340966