Sensory & Consumer Research

Lectoraat
Health & Food
Duur
Januari 2021 t/m maart 2024
Locatie
Delft en Amsterdam
Contact
Vera van Stokkom

Het doel van Sensory & Consumer Research

In de ontwikkeling van voedingsmiddelen draait alles om smaak. Eten moeten vooral lekker zijn, toch?

Om smaak en andere producteigenschappen tijdens het productontwikkelingsproces in kaart te brengen, wordt sensorisch onderzoek uitgevoerd. In de praktijk is vaak een gebrek aan tijd en middelen om goed onderzoek uit te voeren. Er is daarom een behoefte naar snelle, betrouwbare en valide methodieken. Daarbij geldt dat voedselkeuze een complex proces is, dat verdergaat dan het analytisch beoordelen van producteigenschappen. Zo kan de context van consumptie van invloed zijn op de perceptie van smaak. In het sensorisch onderzoeksveld is hier steeds meer aandacht voor. Hiermee beweegt sensorisch onderzoek zich richting consumentenonderzoek (figuur 1).

Figuur 1. Elementen die typisch vallen onder sensorisch onderzoek en consumentenonderzoek en het grijze gebied. In het profilerende thema Sensory & Consumer Research werken we onder andere aan een flexibele methode waarin we elementen van beide richtingen integreren.

 

Onderzoeksonderwerpen

Productontwikkeling staat centraal in vele onderzoeksprojecten van het lectoraat Health & Food. Daarvoor wordt sensorisch onderzoek en consumentenonderzoek ingezet. De overlap en wederzijdse beïnvloeding van elementen uit sensorisch onderzoek en consumentenonderzoek zijn relevant tijdens verschillende fases van het productontwikkelingsproces.

In het onderzoeksprogramma van Sensory & Consumer Research staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Drivers of liking & Food Choice novel products and ingredients
  • Onderzoeksmethodieken:
    • Duurzaamheid van materialen en invloed op productperceptie
    • Betrouwbaarheid en validatie bestaande methodieken
    • Methodiekontwikkeling (postdoc-onderzoek)


Postdoc-onderzoek

Het postdoc-onderzoek heeft als doel een snelle en flexibele onderzoeksmethodiek te ontwikkelen en valideren. In de nieuwe methodiek integreren we elementen van zowel sensorisch onderzoek als consumentenonderzoek.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Sensory & Consumer Research is een profilerend thema van de opleiding Food Commerce and Technology. Er zijn diverse docent-onderzoekers betrokken bij het thema. Studenten van Food Commerce & Technology worden tijdens het curriculum ingezet voor het uitvoeren van (pilot)onderzoek.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Sensorisch onderzoek vormt een rode draad door de opleiding Food Commerce and Technology. Door het onderwijs op het gebied van sensorisch onderzoek en consumentenonderzoek uit te breiden, vergroten we de deskundigheid en het handelingsvermogen van studenten, en daarmee kan het werkveld beter bediend worden. Studenten voeren onder andere pilots uit en resultaten van dit onderzoek worden ook weer vertaald naar onderwijs over sensorisch onderzoek en consumentenonderzoek.

Hoe betrekken we het werkveld?

Het werkveld is de voedingsmiddelenindustrie, en dan met name bedrijven die producten ontwikkelen. Tijdens projecten van het lectoraat Health & Food worden regelmatig nieuwe ingrediënten en producten ontwikkeld. Deze vragen komen meestal vanuit het werkveld. Om producten succesvol te laten zijn, moeten ze ook aansluiten bij de wensen van de consument, de drivers of liking. En om die drivers of liking goed te bepalen worden onderzoeksmethodieken ingezet. Tijdens het postdoc-onderzoek wordt door middel van cocreatie met dit werkveld een methodiek ontwikkeld.

We nodigen het werkveld uit om mee te doen met dit onderzoek. Als je in de agrofoodsector werkt en bent betrokken bij sensorisch- en consumentenonderzoek (door het zelf te doen of door het uit te besteden) zijn wij op zoek naar jou. We willen je graag betrekken bij het ontwikkelen van praktische oplossingen voor goed, betrouwbaar en efficiënt sensorisch- en consumentenonderzoek die bruikbaar zijn in jouw bedrijf. Wil je je hiervoor aanmelden? Stuur dan een e-mail naar de contactpersoon onderaan deze pagina.

Tijdens het onderzoek verspreiden we opgedane kennis en ervaringen daarnaast onder andere via de diverse post-hbo cursussen sensorisch onderzoek, aangeboden via Inholland Academy Agri en Voeding. Wil je op de hoogte blijven van de resultaten van het onderzoek, of wil je meer weten over de post-hbo cursussen? Ook dan kun je gerust contact opnemen met onze contactpersoon.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

We verwachten de drivers of liking te bepalen van diverse producten die ontwikkeld worden vanuit het lectoraat Health & Food. Het doel is om daarmee het aanbod van gezonde producten uit te breiden en de keuze voor gezond makkelijker te maken.

Vanuit het postdoc-onderzoek verwachten we een valide methodiek te ontwikkelen, die flexibel is en makkelijk in te zetten tijdens verschillende fases van productontwikkeling. Ook maken we een databank aan met attributen (producteigenschappen) en hun definities. Dit richten we op verse producten. Ook maken we een keuzehulp voor bestaande methodieken, voor zowel sensorisch als consumentenonderzoek. Dit alles hopen we te gieten in een online softwaretool.

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Nieuws over Sensory & Consumer Research

Werk samen met Vera

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621115404