Sociaal-emotioneel leren en technologie in het speciaal onderwijs

Lectoraat
Teaching, Learning & Technology
Duur
November 2023 t/m november 2028
Locatie
Inholland-breed
Contact
Diana van Veen

Het doel van Sociaal-emotioneel leren en technologie in het speciaal onderwijs

Aandacht voor sociaal-emotioneel leren linken we in het onderwijs aan het vergroten van het welzijn van leerlingen. Leerlingen in het speciaal onderwijs hebben vaak met verminderde sociale vaardigheden te maken. Beperkingen op fysiek, cognitief of sensorisch gebied beïnvloeden namelijk de natuurlijke ontwikkeling van hun sociale vaardigheden. Hierdoor lopen deze leerlingen een hoger risico op een lager welzijn. Het toepassen van technologie in het speciaal onderwijs heeft de potentie om in een ondersteunende rol het sociaal-emotioneel leren van deze leerlingen te versterken, zodat ze meer kansen krijgen om mee te doen in de samenleving.

Het onderwijs speelt een essentiële rol bij het bevorderen van sociaal-emotioneel leren. In het speciaal onderwijs is ondersteuning bij het sociaal-emotioneel leren bijzonder relevant. Veel leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op dit ontwikkelingsgebied. Met technologie kunnen leraren oefensituaties creëren, gedrag laten modelleren en feedback geven op gedrag. Zo hebben zij mogelijkheden om inzicht te bieden in factoren die het sociaal-emotioneel leren beïnvloeden. De aard van sociaal-emotioneel leren maakt dat leraren technologie ondersteunend moeten inzetten in hun onderwijsaanpak.

Met dit onderzoek wil het lectoraat Teaching, Learning & Technology kijken naar de vraag hoe snelle ontwikkelingen in technologie te benutten zijn voor het sociaal-emotioneel leren in het speciaal onderwijs. We willen daarnaast in kaart brengen hoe benutting van technologie op dit ontwikkelingsgebied evident en doelgericht in het onderwijs kan plaatsvinden. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Kennis van de inzet van technologie en de mogelijkheden die technologie biedt, geeft leraren in het speciaal onderwijs de handvatten om hun leerlingen effectiever te ondersteunen bij het sociaal-emotioneel leren. Omdat er veel oefening nodig is, zal de variatie, maar ook het appèl dat technologie doet op leerlingen de motivatie van leerlingen verhogen.

Technologie biedt leraren namelijk meer verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld oefenen door informatie toe te voegen aan de werkelijkheid zoals bij augmented reality (AR), waarbij met behulp van een smartphone, bril of tablet één element of meerdere elementen worden toegevoegd aan de werkelijke omgeving. Leerlingen kunnen dan oefenen met voor hen lastige situaties, zoals het helpen van een klant tijdens de stage. Of door met de inzet van virtual reality (VR) een werkelijkheid te simuleren, zodat leerlingen vooraf kunnen oefenen voor het staatsexamen. Hoe gaat dat, hoe doe je dat als er vreemde mensen voor je zitten, hoe kun je dan ontspannen?

Sociaal humane robots kunnen een leermaatje zijn voor leerlingen, waarbij ze veilig hun verhaal kunnen delen, of feedback krijgen van de robot. Maar ook kan de smartphone slim ingezet worden om beelden van moeilijke situaties te gebruiken. Dit geeft inzicht in hoe je een conflict oplost of wat de juiste dingen zijn om te zeggen. In een serious game kunnen leraren de leerlingen op een veilige manier laten ervaren wat de consequenties zijn van keuzes die je maakt. Artificial Intelligence kan hierbij steeds meer mogelijkheden bieden aan leraren om maatwerk te leveren aan hun leerlingen.

"In deze samenwerking en het onderzoek komen voor mij twee mooie dingen samen. Relevant praktijkgericht onderzoek doen en ondersteunen van leerlingen met een beperking. Zelf heb ik in het speciaal onderwijs gewerkt, en deze leerlingen hebben een speciaal plekje in mijn hart. Het is ontzettend leuk om nu op deze manier bij te dragen aan hun ontwikkeling."

- Diana van Veen, onderzoeker Teaching, Learning & Technology

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Dit onderzoek wordt vormgegeven vanuit het lectoraat Teaching, Learning & Technology. We identificeren waar opschaling van effectieve inzet van technologie mogelijk is. Ook kijken we waar kruisbestuiving van inzet van technologie tussen verschillende contexten kansen biedt. Daarnaast identificeren we ‘wicked problems’, gevolgd door onderzoek naar het potentieel van technologie voor deze vragen.

De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit onderwijsprofessionals uit het speciaal onderwijs, studenten en docenten van de hogeschool. We hopen hen inzicht te geven in het benutten van het potentieel van technologie voor het sociaal-emotioneel leren in het speciaal onderwijs en hen actief mee te laten werken aan het onderzoek naar technologie opschalen, het kruisbestuiven en de oplossingen voor ‘wicked problems’ in een te creëren speciaal onderwijslab.

Het lectoraat Teaching, Learning & Technology is voor dit onderzoek een vijfjarige samenwerking aangegaan met Heliomare onderwijs.

Hoe wordt het speciaal onderwijs betrokken?

Heliomare en Hogeschool Inholland kunnen elkaar met de tot standkoming van deze samenwerkingsovereenkomst versterken. Voor medewerkers van Heliomare biedt het mogelijkheden voor verdere professionalisering. Voor studenten van Inholland wordt hiermee een betekenisvolle leeromgeving gecreëerd waarin zij samen kunnen werken aan vraagstukken binnen het onderwijs van Heliomare en kunnen werken aan het ontwikkelen van een onafhankelijk en innovatieve denkwijze. 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Met dit project richten we ons op een sterkere benutting van technologie die evident werkt in relatie tot de ontwikkelingsdoelen binnen het speciaal onderwijs.

We verwachten dat de resultaten inzichten opleveren die leraren in het speciaal onderwijs kunnen ondersteunen in de keuzes die zij maken voor de inzet van technologie in hun onderwijsaanpak bij sociaal-emotioneel leren. Specifiek binnen Heliomare onderwijs verwachten we dat leraren die zijn gekoppeld aan het onderzoek van het lectoraat beter zicht krijgen op de effectiviteit van ingezette technologieën voor het sociaal-emotioneel leren. Ook verwachten we dat zij beter in staat zullen zijn om vraagstukken te genereren voor eigen onderzoek in pilots. Of voor onderzoek samen met externe partijen, zoals labs van Inholland.

Met onderzoek naar het effect verwachten we daarnaast dat we inzicht verwerven in hoe technologie optimaal kan ingezet bij sociaal-emotioneel leren in het speciaal onderwijs in het algemeen.

Om deze resultaten te realiseren, werken we gericht samen met het speciaal onderwijs. De inzichten die we verwerven, willen we delen in zowel het speciaal onderwijs als in de hogeschool.

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Nieuws over Sociaal-emotioneel leren en technologie in het speciaal onderwijs

Werk samen met Diana

Kom in contact en stel al je vragen