Sport Empowers Disabled Youth

Lectoraat
Kracht van Sport
Duur
Januari 2015 t/m december 2017
Locatie
Amsterdam
Contact
Afke Kerkstra

Het doel van het project SEDY

Deelname aan sportactiviteiten stimuleert de sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling van kinderen. Het Erasmus+ Sport Empowers Disabled Youth (SEDY) project had tot doel bij te dragen aan het vergroten van de sportdeelname, en daarmee de sociale integratie, van kinderen met een beperking. Het project achterhaalde waar jongeren met een beperking behoefte aan hebben en hoe het sportaanbod daarop aangepast kan worden.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Allereerst inventariseerden we de stand van zaken met betrekking tot vraag en aanbod van sportactiviteiten in de bij het project betrokken landen (Finland, Frankrijk, Italië, Litouwen, Portugal, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Vervolgens zijn best practices op het gebied van sport voor kinderen met een beperking uitgewisseld tussen de verschillende landen. Op basis van de verzamelde data ontwikkelden we pilotinterventies die we uitvoerden en evalueerden. Deze pilotinterventies hadden tot doel het ‘gat’ te verkleinen tussen de sportvraag en het sportaanbod.

"Dit is mijn advies voor mensen met een beperking: het leven is niet altijd makkelijk. Blijf jezelf uitdagen. Probeer, faal, accepteer en probeer opnieuw.”

- Esther Vergeer, zevenvoudig Paralympisch rolstoeltenniskampioen

Wat is het belang voor het onderwijs?

Een van de pilots die we hebben ontwikkeld en uitgevoerd, is het Personal Adapted Physical Activity Instructor (PAPAI) programma. Binnen deze interventie wordt een student of vrijwilliger gekoppeld aan een kind of jongere met een beperking om deze te begeleiden naar een passende, sportieve hobby. Deze interventie is geïmplementeerd in het onderwijs in de vorm van het project ‘Sportconsulent’ voor vierdejaars studenten Sportkunde met het uitstroomprofiel Aangepast Sporten. Daarnaast wordt de opgedane kennis over de sportwensen van deze kinderen en daarbij passend aanbod breed gedeeld binnen de opleiding Sportkunde.

Hoe betrekken we het werkveld?

Binnen het PAPAI programma lopen studenten stage bij een organisatie in het werkveld. PAPAI noemen we ook wel het project ‘Sportconsulent’, uitgevoerd door vierdejaars studenten Sportkunde met het uitstroomprofiel Aangepast Sporten. Bij deze organisaties, van scholen voor speciaal onderwijs tot stichtingen, begeleidt de student een kind of jongere met een beperking in de zoektocht naar een sportieve hobby. Daarnaast zijn zowel de tussentijdse resultaten als de eindresultaten van het project breed gedeeld, zowel met de deelnemende partijen als met externe stakeholders en belanghebbenden in het werkveld.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

De resultaten bestaan uit factsheets per land die inzicht geven in de situatie op het gebied van sport voor kinderen en jongeren met een beperking in het desbetreffende land. Daarnaast publiceerden we per land een overzicht van de best practices. Tot slot zijn de pilots van het PAPAI programma en de Focus on Me methode – een inclusieve methode om de wensen en behoeften van kinderen met een beperking in kaart te brengen – ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. De resultaten van het project hebben we gedeeld met het werkveld.

Alle resultaten zijn terug te vinden op de webpagina van het project.

 

Hogeschool Inholland werkt onder ander samen met

Amsterdam University of Applied Sciences, Faculty of Sports and Nutrition, Netherlands
Youth Sport Trust, Great Britain
WheelChair Dance Sport Association, Great Britain
Finnish Sports Association of Persons with Disabilities (VAU) , Finland
ENGSO Youth, Italy
Sport & Citizenship, France
Lithuanian Sports University, Lithuania
Sport Science School – Polytechnic Institute of Santarem, Portugal

Nieuws over SEDY

Werk samen met Vera

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
+31683202588