Sport- en Beweeglab Haarlem

Het doel van Sport- en Beweeglab Haarlem

In het ‘Sport- en Beweeglab Haarlem’, een initiatief van Hogeschool Inholland, Stichting SportSupport en de gemeente Haarlem, willen we de sportparticipatie stimuleren door (ver)nieuw(d) sportaanbod en innovatieve organisatievormen te ontwikkelen die aansluiten bij de wensen en behoeften van Haarlemse inwoners.

Vanwege het grote gezondheidspotentieel richten wij ons in eerste instantie op jongeren. We hebben hierbij oog voor jongeren uit de meer kwetsbare wijken en doelgroepen, en zullen ons focussen op het vergroten van het groepsgevoel en autonomie van de jongeren.

We hanteren een integrale aanpak waarin ook de omgeving van de jongeren wordt meegenomen. In het eerste innovatieproject willen we een multi-sportaanbod ontwikkelen en implementeren waarbij we met elkaar uitzoeken hoe we kwetsbare jongeren hierin kunnen betrekken. Dit doen we met zowel de doelgroep, buurtsportcoaches, sportaanbieders, jongerenwerk, studenten en docenten van Inholland, het CIOS en middelbare scholen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In een living lab zoals het Sport- en Beweeglab Haarlem werken we samen met gebruikers toe naar creatieve en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit gebeurt in een real-life setting waarbij er een grote rol is weggelegd voor de gebruiker.

Samen met andere relevante partijen, waaronder de gemeente, kennisinstellingen, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven, bedenken, ontwikkelen en testen we middels co-creatie oplossingen. Hiermee draagt een Living Lab bij aan bottom-up innoveren.

De activiteiten vinden plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en/of beweegt. Het living lab is een plek waar beleid, praktijk/uitvoering, onderwijs en onderzoek goed samenkomen. Met als voordeel dat er continuïteit geboden kan worden door de inzet van docenten, onderzoekers en studenten.

"Binnen het netwerk maken we gebruik van elkaars kennis, faciliteiten en expertise. Zo helpen we elkaar om meer mensen in beweging te krijgen."


Praktijkpartner Hannes Schneider, boksschool New Sport Challenge

Wat is het belang voor het onderwijs en het werkveld?

Inzichten vanuit onderzoek-onderwijs-gebruiker en werkveld worden op gelijk niveau ingezet om meer impact te maken voor maatschappelijke vraagstukken. Hiermee heeft het onderwijs korte lijnen naar de verschillende partijen om te kunnen bijdragen aan maatschappelijke impact.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Verhoogde sportparticipatie, (ver)nieuw(d) sportaanbod en innovatieve organisatievormen die aansluiten bij de wensen en behoeften van Haarlems inwoners.

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

In dit project werken Hogeschool Inholland (penvoerder), gemeente Haarlem en Stichting SportSupport samen met vele praktijkpartners. 

Werk samen met Willemijn

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0651024003