Sport- en Beweeglab Haarlem

Het doel van Sport- en Beweeglab Haarlem

In het Sport- en Beweeglab Haarlem, een initiatief van de opleiding Sportkunde van Hogeschool Inholland, Stichting SportSupport Kennemerland (sportsupport.nl) en gemeente Haarlem, willen we de sportparticipatie stimuleren door vernieuwd sportaanbod en innovatieve organisatievormen te ontwikkelen die aansluiten bij de wensen en behoeften van Haarlemse inwoners.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In een living lab zoals het Sport- en Beweeglab Haarlem werken we samen met bewoners en diverse partners toe naar creatieve en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit gebeurt in concrete experimenten waarbij er een grote rol is weggelegd voor de bewoners zelf.

Samen met andere relevante partijen, waaronder de gemeente, kennisinstellingen, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven én inwoners, bedenken, ontwikkelen en testen we middels co-creatie oplossingen. Hiermee draagt een living lab bij aan bottom-up innoveren.

De activiteiten vinden plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en/of beweegt. Het living lab is een plek waar beleid, praktijk/uitvoering, onderwijs en onderzoek goed samenkomen en zorgt voor continuïteit van de initiatieven.

 

"Binnen het netwerk maken we gebruik van elkaars kennis, faciliteiten en expertise. Zo helpen we elkaar om meer mensen in beweging te krijgen."


Praktijkpartner Hannes Schneider, boksschool New Sport Challenge

Wat is het belang voor het onderwijs en het werkveld?

Middels de in co-creatie opgezette experimenteren maken we impact op maatschappelijke vraagstukken, concreet in de levens van inwoners. Het werkveld profiteert van de inzet en inzichten uit onderzoek en onderwijs. Het onderwijs heeft baat bij korte lijnen met het werkveld om toekomstbestendige professionals op te leiden.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

We verwachten een verhoogde sportparticipatie, (ver)nieuw(d) sportaanbod en innovatieve organisatievormen die aansluiten bij de wensen en behoeften van Haarlems inwoners.

Lopende projecten in Sport- en Beweeglab Haarlem

Implementeren netwerkabonnement ‘Urban Sports’

In een vorig project genaamd ‘Via het praktijkonderwijs en vmbo naar passend sportaanbod in de wijk’ is met een integraal netwerk een multi-sportaanbod ontwikkeld dat aansluit bij de wensen en behoeften van jongeren in het vmbo en praktijkonderwijs. Op Alles over Sport staat een artikel over de inhoud en het proces om tot dit multi-sportaanbod te komen.

We hebben op twee scholen geëxperimenteerd met een sportopleidingsaanpak en zijn gestart met de ontwikkeling van een netwerkabonnement. Jongeren die dit netwerkabonnement ‘Urban Sports’ afnemen, kunnen een keuze maken uit een gecombineerd aanbod van verschillende sportaanbieders (verenigingen, commerciële en anders-georganiseerde) in combinatie met muziek en sociale activiteiten.

Sportactiviteiten die momenteel worden aangeboden zijn kicksfit, boksen, kravmaga, urban 7 vs. 7 voetbal, freerunning, bootcamp, pickleball, 3 tegen 3 basketball en baseball 5. We hebben het aanbod gebaseerd op een wensen- en behoeftenonderzoek. In co-creatie met jongeren en verschillende stakeholders (buurtsportcoach, sportaanbieders, jongerenwerk, leraren, en jeugdfonds) is het huidige aanbod tot stand gekomen. Het wordt aangeboden via een app.

De belangrijkste doelstelling van dit huidige project is het doorontwikkelen en implementeren van het netwerkabonnement ‘Urban Sports’ waardoor Haarlemse jongeren toegang hebben tot een passend sportaanbod in hun gemeente. We hanteren hiervoor de bovengenoemde living lab-aanpak.

Lees meer op Alles over Sport

Heel Haarlem Wandelt

De bewoners van het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk bewegen minder, zijn ongezonder en voelen zich eenzamer dan bewoners van andere stadsdelen. De gemeente Haarlem wil de bewoners via twee – en later meer - wandelinterventies in beweging brengen en meer met elkaar verbinden. In dit project Heel Haarlem Wandelt, door Regieorgaan SIA gehonoreerd, onderzoeken uitvoerende professionals (buurtsportcoaches), gemeenteprofessionals en docent-onderzoekers in welke mate en door wie de wandelinterventies gebruikt worden, wat goed werkt aan de interventies en wat beter kan.

De geleerde lessen zijn medebepalend in het opzetten van nieuwe wandelinterventies in Haarlem. De uitkomsten die meteen toegepast worden bieden inzichten voor de gemeente Haarlem en zijn ook interessant voor andere gemeenten en professionals die aan de slag willen met dit thema.

Lees meer over Heel Haarlem Wandelt

 

Lerende evaluatie Haarlems Sportakkoord

In het Haarlems Sportakkoord staat de ambitie om inwoners in beweging te brengen door mensen met elkaar te verbinden die nieuwe initiatieven realiseren. Er worden door Haarlemmers, vrijwilligers, professionals initiatieven opgezet rondom de 6 pijlers van het sportakkoord waarbij netwerkversterking en experimenteren speerpunten zijn. Dat is ook de reden dat het Sport en Beweeglab betrokken is. Vanuit het lab begeleiden en volgen we de implementatie en vorderingen van de initiatieven en werken we toe naar verduurzaming van de netwerken en de initiatieven.

Vanuit onderzoeksperspectief abstraheren we de geleerde lessen per initiatief naar algemene werkzame elementen in de uitvoering van het Sportakkoord.

Lees hier meer over het Sportakkoord Haarlem

De app Urban Sports in beeld

Deze promotievideo laat zien hoe jongeren via de applicatie Urban Sports verschillende sport-, muziek- en sociale activiteiten ontdekken.

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

In dit project werken Hogeschool Inholland (penvoerder), gemeente Haarlem en Stichting SportSupport samen met vele praktijkpartners. 

Werk samen met Willemijn

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0651024003