Toekomstbestendige LOB

Lectoraat
HRM & Persoonlijk Ondernemerschap
Duur
september 2018 t/m april 2020
Locatie
Rotterdam en Den Haag
Contact
Jeany van Beelen-Slijper

Het doel van 'Toekomstbestendige LOB'

Voluit heet het project Toekomstbestendige LOB en de aansluiting op het hbo en de arbeidsmarkt. LOB staat voor loopbaanontwikkeling en -begeleiding.

Het doel van het longitudinale onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de effecten van het Keuzedeel Voorbereiding Hbo op de aansluitingsproblematiek van studenten binnen het economisch domein. Dit onderzoek zoomt in op twee significante factoren die kunnen bijdragen aan een optimale doorstroom van mbo naar hbo: studiekeuzeprocessen en studievaardigheden.

Met het oog op een betere aansluiting op de arbeidsmarkt wordt in dit tweede onderzoek, een cross-over tussen de lectoraten HRM & Persoonlijk Ondernemerschap en Studiesucces, de hele keten in kaart gebracht. Dit betekent – ook in het kader van een leven lang leren – dat zowel de aansluiting mbo-hbo maar ook de aansluiting vanuit mbo of hbo op het beroepenveld wordt onderzocht. Het onderzoek naar Beroepen in Transitie richt zich op de vraag hoe een optimale ondersteuning in loopbaankeuzes kan worden aangeboden zodanig dat het jongeren zal helpen een studiekeuze te maken op basis van realistische beroepsbeelden, om vervolgens daadwerkelijk aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Dit betekent – ook in het kader van een leven lang leren – dat zowel de aansluiting mbo-hbo maar ook de aansluiting vanuit vmbo, mbo of hbo op het beroepenveld wordt / is onderzocht.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het onderzoek naar het Keuzedeel richt zich op de vraag:

  1. in hoeverre dit keuzedeel bijdraagt aan de kwaliteit van studiekeuzeprocessen 
  2. in hoeverre dit keuzedeel bijdraagt aan de ontwikkeling van studievaardigheden 
  3. op de mogelijke relatie met behaalde leerresultaten 

Het onderzoek naar studiekeuzeprocessen meet in welke mate studenten hun vervolgstudie exploreren en gecommitteerd zijn aan hun keuze. Dit gebeurt op drie momenten: voorafgaand aan het keuzedeel op het mbo, nadat het keuzedeel is afgerond maar studenten nog steeds op het mbo zitten, en als studenten enkele maanden studeren op het hbo.

Het tweede praktijkgerichte onderzoek brengt beroepsbeelden concreet in beeld met behulp van narratieven en beeldend materiaal. Het brengt in beeld welke 21st Century skills voor diverse beroepenen benodigd zijn in een bepaalde context, en welke kritische beroepshandelingen en beroepsproducten daarbij horen. Dit is in kaart gebracht voor onder anderen de wooncoach, de social media architect en de productoperator in de Food.

Het project Toekomstbestendige LOB is een cross-over onderzoek op basis van een samenwerking tussen Inholland, Hogeschool Rotterdam en de Haagse Hogeschool.

"In het kader van een leven lang leren zet ik me in voor een betere aansluiting van jongeren op het vervolgonderwijs én op de latere arbeidsmarkt."

Dr. Jeany van Beelen-Slijper, onderzoeker HRM & Persoonlijk Ondernemerschap

Wat is het belang voor het onderwijs?

Voor het onderwijs biedt dit onderzoek inzicht in welke mate studenten in het laatste jaar van het mbo zeker zijn over hun studiekeuze en of er een samenhang is met behaalde leerresultaten in het hbo. Dit is allereerst in het belang van Inholland, waar we een speerpunt maken van de doorstroom vanuit mbo. Kennisontwikkeling over wat werkt is daarbij essentieel. Maar ook zijn er raakvlakken met het project rondom de toekomst van het economische onderwijs in Rotterdam e.o. En tenslotte nog dichterbij, gaat het om het bevorderen van meer én succesvolle instroom voor onze opleiding Business Studies en onze andere economische opleidingen in Rotterdam.

Door dit onderzoek ontwikkelen we kennis over wat wel/niet werkt bij die doorstroom. Kennis die we ook kunnen gebruiken bij andere opleidingen en locaties. 

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Dit is een onderzoek in samenwerking met de ketenpartners (Da Vinci College en Maris College) en de Haagse Hogeschool. Het onderzoek levert input ten behoeve van diverse opdrachten van verschillende ketenpartners, zoals Topsectoren, NPRZ, Maris College, Da Vinci College en het werkveld - Pameijer en RauwCC.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Een betere aansluiting in de hele keten, van vmbo naar mbo, van mbo naar hbo, en van de vervolgopleiding naar de arbeidsmarkt. Kennis over en lesmateriaal ten behoeve van LOB, gebaseerd op realistische beroepsbeelden en arbeidsmarktverwachtingen, toegankelijk voor een breed publiek. 

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Werk samen met Jeany

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279017