Voedselfamilies Zuid-Holland

Het doel van Voedselfamilies Zuid-Holland

Voedselfamilies Zuid-Holland is een open netwerk voor voedselinnovatie in Zuid-Holland. De aangesloten bedrijven zoeken samen naar innovatieve oplossingen voor een duurzame voedselketen waarin gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen beschikbaar is. In diverse proeftuinen werken ze, samen met koplopers in de landbouw- en voedselketen, aan duurzame innovaties. De proeftuinen zijn ook de plekken waar kennis gemaakt en gedeeld wordt.

Vanuit verschillende opleidingen ondersteunen Hogeschool Inholland en HAS-Hogeschool de proeftuinen. Studenten en docent-onderzoekers monitoren de proeftuinen, meten de impact, stellen strategische leervragen op, voeren onderzoek uit en brengen de opgedane kennis terug in het netwerk.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Volgen en ondersteunen van de ontwikkelingen van proeftuinen en het vertalen van de opgedane kennis en ervaringen naar ondernemers en partijen. Inholland participeert in het kennisteam duurzame landbouw. Samen met de andere leden in het kennisteam organiseert Inholland Delft strategische bijeenkomsten en ambitiedagen, monitort zij proeftuinen en verkent de impact van deze proeftuinen. Deze activiteiten vinden plaats in het kader van de Innovatieagenda Duurzame Landbouw van de provincie. Het project, gecoördineerd door docenten van de opleiding Dier- & Veehouderij en onderzoekers van Sociale Innovatie in het Groene Domein, draagt bij aan het thema Voedsel voor de Metropool.

Wat is het belang voor het onderwijs?

We vragen studenten om onderzoek te doen naar de impact van de proeftuinen. Ze worden ingezet bij belangrijke leervragen die in dit netwerk ontstaan. Vanuit diverse onderwijseenheden werken de studenten, samen met docent-onderzoekers, aan leervragen op gebied van circulaire economie, lokale voedselproductie, korte ketens, eerlijke prijzen, grondbezit en gebruik, nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe businessmodellen enzovoort. Voorbeelden hiervan zijn het multidisciplinaire vierdejaarsproject Green Juniors, stage en afstuderen. 

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De proeftuinen bestaan uit de bedrijven uit het werkveld. De aangesloten partners worden bezocht, geïnterviewd, gemonitord en krijgen per bedrijf zowel individueel als op proeftuinniveau advies. Tijdens diverse strategische bijeenkomsten en ambitiedagen worden de resultaten vanuit alle proeftuinen met elkaar gedeeld. Daarnaast zijn er leergroepen waarin leden van het kennisteam zitting hebben; ook zij ondersteunen de proeftuinen.

Wat is het (verwachte) resultaat?

De lessen die we leren uit de onderzoeksdata en producten helpen ons inzicht te krijgen in wat koplopers en het peloton dat volgt, nodig hebben om grote sprongen te maken richting een duurzame landbouw.

"Onderzoek naar deze innovatieve groep koplopers maakt dat ik ook reflecteer op mijn eigen denken en handelen"

 

Nathalie de Ridder, docent onderzoeker Sociale Innovaties in het Groene Domein / Kennisteam Voedselfamilies

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Voedselfamilies Zuid-Holland:

Werk samen met Nathalie

Kom in contact en stel je vragen