Voor iedereen een app

Lectoraat
Kracht van sport en bewegen
Duur
april 2016 t/m maart 2018
Locatie
Amsterdam
Contact
Joan Dallinga

Het doel van 'Voor iedereen een app'

Het gebruik van sport- en gezondheidsapps bij individuele sporten zoals wandelen, fietsen en hardlopen is enorm gegroeid. Dit maakt het moeilijk voor (potentiële) sporters om een keuze te maken uit de vele apps die beschikbaar zijn. Daarnaast ontbreekt de juiste kennis bij sport- en beweegprofessionals om de geschikte app voor een cliënt te bepalen. Binnen Voor iedereen een app, een project van het lectoraat Kracht van Sport, is onderzoek gedaan naar welke sportapplicatie (app) past bij welk type gebruiker/professional.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

 Via online enquêtes bij diverse sportevenementen in Amsterdam en Alkmaar werden de ervaringen met sportapps onder hardlopers, wandelaars en fietsers onderzocht. De respondenten beantwoordden vragen over het gebruik van sportapps, hun tevredenheid en verwachtingen. Ook is in kaart gebracht wat sportprofessionals belangrijke kenmerken vinden van hardloop-, wandel- en fietsapps. Onder sportprofessionals werd verstaan (personal) trainers en coaches, leefstijlprofessionals en fysiotherapeuten.

Hoe worden de sportprofessionals betrokken?

Er is onderzoek gedaan bij de volgende evenementen: Dam tot Damloop/Damloop by night, Dam tot Dam Wandeltocht, Dam tot Dam FietsClassic, Alkmaar City Run by Night en Alkmaar Wandel4Daagse. Daarnaast zijn personal trainers en coaches, leefstijlprofessionals en fysiotherapeuten ondervraagd.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Enerzijds worden studenten Sportkunde en Toegepaste Psychologie betrokken bij de uitvoering van het onderzoek, zodat zij onderzoeksvaardigheden opdoen en leren over innovatieve toepassingen. Anderzijds levert het onderzoek nieuwe inzichten op die in overleg met docenten in het lesmateriaal geïntegreerd zullen worden. Op deze manier zijn de toekomstige Sportkundigen goed op de hoogte van de mogelijkheden van apps in de begeleiding van cliënten richting een gezonde leefstijl.

"Met de beslistool willen we sport-app gebruikers en sportprofessionals helpen met de keuze van een sport-app die past bij hun doelstellingen en wensen."

Joan Dallinga, onderzoeker Kracht van Sport

Wat zijn de resultaten?

  • Het gebruik van een sportapp varieert van 32-44% bij wandelaars tot 63% bij fietsers en 75% bij hardlopers.
  • De meest gebruikte apps zijn Runkeeper voor hardlopen (23-35%) en wandelen (23-26%). Bij fietsers (61%) is dit Strava.
  • Voor alle sporters is de meest genoemde reden om een sportapp te gebruiken het bijhouden en inzicht krijgen in prestaties, waarbij hardlopers (95%) en fietsers (93%) dit vaker aangaven dan wandelaars (85%).
  • Een grote groep sporters is (zeer) tevreden over de sportapp die ze gebruiken waarbij fietsers, (93%) en hardlopers (92%) meer tevreden lijken dan wandelaars (82%).

De sportprofessionals hebben veel verwachtingen van sport-apps, en ze geven aan meerdere combinaties van appkenmerken belangrijk te vinden. Een voorbeeld is doelen stellen in combinatie met monitoren. Ook vinden zij het kunnen vergelijken met jezelf of anderen, mentale en sociale support en tailoring belangrijk. Maar de huidige sportapps voldoen nog niet aan deze eisen. Op dit moment gebruiken zij vaak één app voor een specifieke functionaliteit, zoals monitoren.

Ook noemen zij meerdere redenen waarom sportprofessionals nog geen apps inzetten. Aan de ene kant lijkt het huidige aanbod aan apps niet compleet of geschikt voor de sportprofessional, aan de andere kant lijkt ook dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om een goede keus in apps te maken.

Hogeschool Inholland werkt samen met

Nieuws vanuit Voor iedereen een app: