Word in Progress

Lectoraat
Jeugd en Samenleving
Duur
januari 2019 t/m mei 2019
Locatie
Amsterdam
Contact
Femke Kaulingfreks

Het doel van 'Word in Progress'

Hoe groeien jongeren in Nederland op tot wie ze zijn, en tot wie ze willen zijn? Hoe geven ze vorm aan hun eigen identiteit en hoe wordt hun identiteit gevormd door de buitenwereld? In welke gemeenschappen voelen ze zich thuis en wanneer voelen ze zich beoordeeld, veroordeeld, of buitengesloten? De persoonlijke verhalen die jongeren te vertellen hebben over het vinden van hun eigen weg naar volwassenheid passen vaak niet in de standaard opvoedboekjes. Het is voor (toekomstige) jeugdprofessionals belangrijk om aan te kunnen sluiten bij hun unieke verhalen.

In 2019 zijn we gestart met een pilot voor een nieuwe leergemeenschap gericht op de kracht van verhalen. Studenten Social Work en Pedagogiek maken samen kennis met verschillende creatieve werkvormen, zoals vloggen, spoken word, veranderingstheater en digital storytelling, waarin handvatten worden aangereikt 'to own your story'. Centraal staat de kracht van het eigen verhaal in relatie tot identiteitsvorming, veerkracht en leefomgeving.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Word in Progress is een leergemeenschap van de lector Jeugd en Samenleving met studenten en docenten Social Work en Pedagogiek en werkt vanuit de gedachte dat een gezonde samenleving ook een inclusieve samenleving zou moeten zijn. De leergemeenschap is erop gericht om de skills van toekomstige professionals te versterken die ze nodig hebben om de empowerment van jongeren in een kwetsbare of gemarginaliseerde positie te ondersteunen. Daarnaast werken de studenten aan eigen, persoonlijke en professionele, empowerment in een interprofessioneel leer- en werkverband vanuit twee opleidingen en verschillende steden. De studenten zijn  getraind in storytelling door Femke en Concrete Blossom

De studenten oefenen buiten het traditionele klaslokaal met skills die in hun toekomstige beroep van belang zijn om vanuit inzicht in hun leefwereld een vertrouwensband op te bouwen met jongeren. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

We richten ons op studenten die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen omdat ze extra gemotiveerd zijn en over talenten beschikken die bij het contact leggen met jongeren waardevol kunnen zijn. We hebben veel eerstegeneratiestudenten en studenten die de grootstedelijke problematiek van de doelgroepen waar ze later mee willen werken van dichtbij kennen. Juist voor deze studenten kan extra coaching en training in een leergemeenschap aantrekkelijk zijn en een emancipatoire functie vervullen.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het programma rondom de lectorale rede (Amsterdam, 21 mei 2019) van Femke Kaulingfreks stond in het teken van het claimen van je eigen verhaal én het luisteren naar de ander, in de context van een meerstemmige gemeenschap. Femke deelde het podium met studenten van Inholland die in hun eigen woorden vertellen wat empowerment voor hen betekent. Daarnaast konden jeugdprofessionals en hbo-docenten voorafgaand aan de lectorale rede deelnemen aan workshops die in het teken staan van storytelling en creatieve werkvormen. Daarin werd besproken hoe je als professional gebruik kunt maken van spoken word, theatertechnieken of digital storytelling om aan te sluiten bij de eigen belevingswereld van jongeren, om met jongeren complexe sociale problemen te bespreken, en om jongeren te helpen bij het ontwikkelen van hun eigen stem en het vinden van hun eigen ruimte.

Wat is het (verwachte) resultaat?

De pilot Word in Progress is in het studiejaar 2019-2020 voortgezet in een mentorprogramma voor eerstejaars studenten Social Work n het kader van de ECHO campagne Students4Students. Dit mentorprogramma is gericht op het vergroten van het studiesucces en het versterken van het thuisgevoel bij de opleiding van eerste generatie studenten en studenten met een biculturele achtergrond.

"Met de kennis die ik opdoe in mijn onderzoeken wil ik onze huidige studenten helpen bruggenbouwers te worden, professionals van de toekomst."

Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving

De onderzoekers van Word in Progress:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Word in Progress:

Werk samen met Femke

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0631639571