Koos Zwaan
Koos Zwaan

Koos Zwaan

associate lector
Telefoon
E-mail

Dr. Koos Zwaan is als associate lector verbonden aan de onderzoeksgroep Creative Business. Hij is daarnaast docent bij de opleiding Business Innovation. Hij is projectleider van het Future Playgrounds Lab, dat zich richt op innovatie van de stedelijke openbare ruimte, waarbij vraagsstukken rondom creativiteit, inclusiviteit en de gezonde stad centraal staan.

Meer over Koos Zwaan

Huidige werk

Sinds augustus 2010 is Koos Zwaan associate lector bij de onderzoekslijn Media, Cultuur & Burgerschap. Deze onderzoekslijn is in 2018 is opgegaan in de domeinbrede onderzoeksgroep Creative Business. Daarnaast is Zwaan actief als secretaris van de Benelux branche van de International Association for the Study of Popular Music (IASPM Benelux).

Loopbaan

In 2009 heeft hij lesgegeven aan de opleiding Media en Entertainment Management aan de Hogeschool Inholland en in 2010 was hij als docent verbonden aan de vakgroep communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. 

Achtergrond

Dr. Koos Zwaan studeerde communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In 2009 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar determinanten van het carrièresucces en de carrièreontwikkeling van beginnend Nederlandse popmuzikanten. 

'Toegepast onderzoek is nooit af, daarom wil ik nieuwsgierig blijven en in samenwerking met het werkveld werken aan innovatieve oplossingen.'

Koos Zwaan, associate lector Media, Cultuur & Burgerschap

Alle publicaties van Koos Zwaan:

Samenwerking

De onderzoeksgroep werkt samen met studenten, docentonderzoekers, organisaties en instellingen aan diverse projecten. Het onderzoek focust zich onder meer op hoe stakeholders (eindgebruikers zoals bewoners, of de klanten of cliënten van de werkveldpartijen) kunnen worden betrokken. Denk hierbij aan verschillende vormen van evaluatieonderzoek en ‘participant design’ onderzoek: een methode waarbij de eindgebruikers van het ontwerp betrokken worden bij het ontwerpproces.

Neem contact op