"De energietransitie? Een uitdaging voor ons allemaal!"

Podcast 7 met Rogier Nijssen en Perica Savanović

In gesprek over betere transities door samenwerken 

De wereld staat voor flinke uitdagingen als het gaat om hoe we energie en materialen gebruiken. De groeiende wereldbevolking, stijgende energievraag en de noodzaak om uitstoot van broeikasgassen te verminderen, dwingen ons om creatief te denken over hoe we onze energie- en materialenbehoeften op een duurzame manier kunnen vervullen.

Lector Composiet Rogier Nijssen en lector Gebouwde Omgeving Perica Savanović delen in de podcastserie Onderzoekers over de Toekomst hun visie op hoe we de transitie naar een duurzame toekomst kunnen vormgeven. Rogier: “Kijk altijd naar het grotere geheel. En vooral: blijf optimistisch.” 

Of luister de podcast via jouw favoriete podcastapp zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En abonneer je om op de hoogte te blijven!

 

"Altijd op zoek gaan naar het gemeenschappelijke belang is niet per se noodzakelijk; als je maar inziet wat het belang is voor de andere partij. Zo kun je gezamenlijk stappen zetten richting een transitie.”

- Perica Savanović

Vond je deze podcastaflevering interessant? 

Lees meer over de energietransitie en duurzaam gebruik van energie en materialen in onderstaande onderzoeken. 

Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving

Perica is voorzitter van Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO), een samenwerkingsverband van lectoraten gekoppeld aan Built Environment-opleidingen van veertien hogescholen in Nederland. Het doel is met elkaar én met regionale partners samen te werken én van elkaar te leren voor een duurzame maatschappelijke impact.

Lees meer over NL-GO

Ontwikkelprogramma EnergieRijk Den Haag

De energietransitie vergt veel afstemming en lukt alleen als iedereen meewerkt. In het ontwikkelprogramma EnergieRijk Den Haag (ERDH) werkt Perica mee aan een zoektocht naar een vorm van partnerschap, waarmee een voorbeeldbijdrage aan de energietransitie wordt geleverd.

Lees meer over het project 

Lees meer over het belang van samenwerken voor betere transities

Liever lezen? In dit artikel (een verdiepende uitwerking van de podcast) vertellen Perica en Rogier je waarom we de energietransitie niet alleen kunnen aanpakken.

Lees mee

 

"Bij de komst van nieuwe industrieën en energievormen waarop we niet direct vat kunnen krijgen, ontstaat een soort ‘cowboymarkt’. Er zijn namelijk altijd mensen die er geld in zien, waardoor prijzen omhoog gaan. Want iedereen wil wel een stukje van de taart."

- Rogier Nijssen

Luister maandelijks naar Onderzoekers over de Toekomst

Wil jij je laten inspireren door de lectoren van Hogeschool Inholland? Bijvoorbeeld over veerkracht bij jongeren? Of hoe we de groeiende toeristenstroom op een duurzame manier een plek kunnen geven?

In de podcastserie Onderzoekers over de Toekomst blikken de lectoren vooruit op hun vakgebied tussen nu en 2030.

Meer over de podcastserie