Associate degree Pedagogisch Educatief Professional deeltijd

Jouw kennis van kinderen is nu verdiept

Na je opleiding Associate degree Pedagogisch Educatief Professional

Na je opleiding ben je een pedagogisch educatief professional. Je kunt een krachtige leer- en ontwikkelomgeving creëren voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarin de doorgaande ontwikkeling van het kind centraal staat.

Dit is straks jouw werkveld
Als pedagogisch educatief professional kun je aan de slag in de kinderopvang, een Integraal Kind Centrum of het basisonderwijs.

Je wordt opgeleid tot:

 • Pedagogisch beleidsmedewerker
 • Pedagogisch coach
 • Senior pedagogisch medewerker
 • Pedagogisch zorgcoördinator
 • Leraarondersteuner

Je wordt niet opgeleid tot:

 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht basisonderwijs
 • Onderwijsassistent

Wat houdt jouw baan straks in?

Na twee jaar kun je aan de slag in het brede educatief pedagogische werkveld voor kinderen van 0 – 12 jaar. Je:

kunt ondersteunende taken uitvoeren in het onderwijs onder verantwoordelijkheid van een leerkracht;

bent in staat om met leerlingen (individueel of in groepen) een goed pedagogisch klimaat neer te zetten en je handelen af te stemmen op de leerdoelen;

kunt talenten van kinderen centraal stellen en de begeleiding hierop aansluiten;

kunt de ontwikkeling van kinderen volgen en hierover gesprekken voeren met ouders en verzorgers;

kunt problemen in de ontwikkeling signaleren en hier op passende wijze op reageren;

kunt pedagogisch medewerkers coachen bij alledaagse werkzaamheden;

kunt pedagogisch beleid naar de werkvloer vertalen;

kunt gesprekken voeren met verschillende personen en instanties rondom een kind.

Kom 5 juni naar de Open Avond

Meld je aan!

Hoe schrijf je je in?

Inschrijven

Verder studeren?

Je kunt na het behalen van je diploma doorstromen naar de volgende bacheloropleidingen:

Leraar Basisonderwijs (Pabo)

Pedagogiek

Ad PEP-Pedagogiek:

 • Heb je de Ad PEP met het pedagogisch profiel bij Inholland afgerond? Dan kun je doorstromen naar de bachelor Pedagogiek Deeltijd. Je kunt dan in 2,5 jaar tijd de bachelor Pedagogiek afronden.
 • Heb je de Ad PEP met het educatief profiel bij Inholland afgerond? Dan kun je starten met de bachelor Pedagogiek Deeltijd en kun je vrijstellingen aanvragen bij de examencommissie. De examencommissie besluit waar je vrijstellingen voor krijgt en welke vakken je nog uit jaar 1 en 2 van de bachelor Pedagogiek gaat volgen.
 • Heb je de Ad PEP bij een andere hogeschool afgerond dan dien je een verzoek in bij de examencommissie om toegelaten te worden tot het doorstroomprogramma Ad PEP-Pedagogiek. De examencommissie besluit of je wordt toegelaten tot het doorstroomprogramma. Als je niet wordt toegelaten tot het doorstroomprogramma kun je vrijstellingen aanvragen bij de examencommissie. De examencommissie besluit welke vakken je nog uit jaar 1 en 2 van de bachelor Pedagogiek gaat volgen.

Ad PEP-Pabo:

 • Heb je de Ad PEP met het educatief profiel bij Inholland afgerond? Dan kun je doorstromen naar de Deeltijd Pabo. Je kunt dan in 2,5 jaar tijd de Pabo afronden.
 • Heb je de Ad PEP met het pedagogisch profiel bij Inholland afgerond? Dan kun je ook starten met de deeltijd Pabo en kun  je vrijstellingen aanvragen. De examencommissie bekijkt waar je vrijstellingen voor krijgt en welke vakken je nog uit jaar 1 en 2 van de Pabo gaat volgen.
 • Heb je de Ad PEP bij een andere hogeschool afgerond dan dien je een verzoek in bij de examencommissie om toegelaten te worden tot het doorstroomprogramma Ad PEP-Pabo. De examencommissie besluit of je wordt toegelaten tot het doorstroomprogramma. Als je niet wordt toegelaten tot het doorstroomprogramma kun je vrijstellingen aanvragen bij de examencommissie. De examencommissie besluit welke vakken je nog uit jaar 1 en 2 van de Pabo gaat volgen.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228