Associate degree Pedagogisch Educatief Professional deeltijd

Jouw kennis van kinderen is nu verdiept

Na je opleiding Associate degree Pedagogisch Educatief Professional

Na je opleiding ben je een pedagogisch educatief professional. Je kunt een krachtige leer- en ontwikkelomgeving creëren voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarin de doorgaande ontwikkeling van het kind centraal staat.

Dit is straks jouw werkveld
Als pedagogisch educatief professional kun je aan de slag in de kinderopvang, een Integraal Kind Centrum of het basisonderwijs.

Je wordt opgeleid tot:

 • Pedagogisch beleidsmedewerker
 • Pedagogisch coach
 • Senior pedagogisch medewerker
 • Pedagogisch zorgcoördinator
 • Leraarondersteuner

Je wordt niet opgeleid tot:

 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht basisonderwijs
 • Onderwijsassistent

Wat houdt jouw baan straks in?

Na twee jaar kun je aan de slag in het brede educatief pedagogische werkveld voor kinderen van 0 – 12 jaar. Je:

kunt ondersteunende taken uitvoeren in het onderwijs onder verantwoordelijkheid van een leerkracht;

bent in staat om met leerlingen (individueel of in groepen) een goed pedagogisch klimaat neer te zetten en je handelen af te stemmen op de leerdoelen;

kunt talenten van kinderen centraal stellen en de begeleiding hierop aansluiten;

kunt de ontwikkeling van kinderen volgen en hierover gesprekken voeren met ouders en verzorgers;

kunt problemen in de ontwikkeling signaleren en hier op passende wijze op reageren;

kunt pedagogisch medewerkers coachen bij alledaagse werkzaamheden;

kunt pedagogisch beleid naar de werkvloer vertalen;

kunt gesprekken voeren met verschillende personen en instanties rondom een kind.

Online Open Avond 12 oktober

Meld je aan!

Hoe schrijf je je in?

Inschrijven

Verder studeren?

Je kunt na het behalen van je diploma doorstromen naar de volgende bacheloropleidingen:

Leraar Basisonderwijs (Pabo), de flexibele variant

Pedagogiek

Als je de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional hebt afgerond, kun je een van deze twee verkorte doorstroomtrajecten volgen:

 • Ad PEP - Pedagogiek
 • Ad PEP - Pabo
  Heb je een educatief profiel afgerond? Dan kun je doorstromen naar de flexibele Pabo. Heb je het pedagogisch profiel afgerond en wil je toch instromen bij de Pabo? Dan is instromen mogelijk in het reguliere traject. Je kunt daarbinnen vrijstellingen aanvragen. Neem contact op met de opleiding voor meer informatie.

Duur doorstroomtrajecten
Beide routes nemen naar verwachting 2,5 jaar in beslag. De beoogde start is per februari 2023. In de loop van 2022 maken we meer bekend over deze twee verkorte routes.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!