Associate degree Pedagogisch Educatief Professional deeltijd

Jouw kennis van kinderen is nu verdiept

Na je opleiding Associate degree Pedagogisch Educatief Professional

Na je opleiding ben je een pedagogisch educatief professional. Je kunt een krachtige leer- en ontwikkelomgeving creëren voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarin de doorgaande ontwikkeling van het kind centraal staat.

Dit is straks jouw werkveld
Als pedagogisch educatief professional kun je aan de slag in de kinderopvang, een Integraal Kind Centrum of het basisonderwijs.

Je wordt opgeleid tot:

  • Pedagogisch beleidsmedewerker
  • Pedagogisch coach
  • Senior pedagogisch medewerker
  • Pedagogisch zorgcoördinator
  • Leraarondersteuner

Je wordt niet opgeleid tot:

  • Pedagogisch medewerker
  • Leerkracht basisonderwijs
  • Onderwijsassistent

Wat houdt jouw baan straks in?

Na twee jaar kun je aan de slag in het brede educatief pedagogische werkveld voor kinderen van 0 – 12 jaar. Je:

kunt ondersteunende taken uitvoeren in het onderwijs onder verantwoordelijkheid van een leerkracht;

bent in staat om met leerlingen (individueel of in groepen) een goed pedagogisch klimaat neer te zetten en je handelen af te stemmen op de leerdoelen;

kunt talenten van kinderen centraal stellen en de begeleiding hierop aansluiten;

kunt de ontwikkeling van kinderen volgen en hierover gesprekken voeren met ouders en verzorgers;

kunt problemen in de ontwikkeling signaleren en hier op passende wijze op reageren;

kunt pedagogisch medewerkers coachen bij alledaagse werkzaamheden;

kunt pedagogisch beleid naar de werkvloer vertalen;

kunt gesprekken voeren met verschillende personen en instanties rondom een kind.

Online Open Dag 6 november

Meld je aan

Hoe schrijf je je in?

Inschrijven

Verder studeren?

Je kunt na het behalen van je diploma doorstromen naar de (flexibele variant van) Leraar Basisonderwijs (Pabo) of Pedagogiek. Wil je meer informatie over het precieze studiepad na het behalen van je Associate degree? Neem dan contact op met de betreffende opleiding.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!