Master Pedagogiek

Als Master of Arts verbeter jij de pedagogische praktijk.

Na je Master Pedagogiek

De Master Pedagogiek richt zich op pedagogische professionals die zich willen ontwikkelen en die de pedagogische kwaliteit in hun organisatie willen versterken van binnenuit. Ook de pedagogisch professional is, als speler in het spel, onderdeel van vaak complexe vraagstukken. Je maakt daarmee deel uit van het probleem én van de oplossing. De Master leert je vanuit verschillende invalshoeken naar situaties te kijken en in samenspel met anderen nieuw gedrag uit te proberen. Je ontwikkelt je tot een praktische veranderaar met robuuste wetenschappelijke bagage. 

Met de internationaal erkende titel Master of Arts (MA) op zak bezit je de volgende kwaliteiten:

  • Je hebt beter inzicht in het functioneren van cliënten, leerlingen, studenten, medewerkers en jouw organisatie.
  • Je kunt omgaan met complexe, lastige situaties, zowel binnen als buiten de grenzen van jouw organisatie.

Wat houdt jouw functie straks in?

De professionele masteropleiding Pedagogiek leidt op voor (midden- en) hogere kaderfuncties binnen het brede pedagogisch werkveld: lokale hulp voor jeugdigen en jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en jeugdbescherming, onderwijs, gehandicaptenzorg en private initiatieven. De master pedagoog werkt in een functie op coördinerend, leidinggevend en/of stafniveau en heeft als professional te maken met complexe en onvoorspelbare situaties.

Orthopedagogiek

Na de route Orthopedagogiek kun je als Master Pedagoog een stafrol vervullen in jouw organisatie rond het ondersteunen, verbeteren en vernieuwen van het hele proces van zorgverlening. Je kunt hierbij onder andere denken aan functies als zorgcoördinator, intern begeleider, ambulant begeleider, instroomfunctionaris zorginstelling.

Management en Beleid

Als je de route Management en Beleid hebt afgesloten, dan kun je te werk gaan als teamleider, (bouw)coördinator, beleidsmedewerker, of deel uitmaken van het management van een zorginstelling of een onderwijsorganisatie.

Kom 5 juni naar de Open Avond

Meld je aan!

Keuze gemaakt?

Inschrijven

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228