Master Pedagogiek

Als Master of Arts verbeter jij de pedagogische praktijk.

Na je Master Pedagogiek

Met de internationaal erkende titel Master of Arts (MA) op zak bezit je de volgende kwaliteiten:

  • Je hebt beter inzicht in het functioneren van cliënten, leerlingen, studenten, medewerkers en jouw organisatie.
  • Je kunt omgaan met complexe, lastige situaties, zowel binnen als buiten de grenzen van jouw organisatie.

Wat houdt jouw functie straks in?

De professionele masteropleiding Pedagogiek leidt op voor (midden- en) hogere kaderfuncties binnen het brede pedagogisch werkveld: lokale hulp voor jeugdigen en jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en jeugdbescherming, onderwijs, gehandicaptenzorg en private initiatieven. De master pedagoog werkt in een functie op coördinerend, leidinggevend en/of stafniveau en heeft als professional te maken met complexe en onvoorspelbare situaties.

Orthopedagogiek
Na de route Orthopedagogiek kun je als Master Pedagoog een stafrol vervullen in jouw organisatie rond het ondersteunen, verbeteren en vernieuwen van het hele proces van zorgverlening. Je kunt hierbij onder andere denken aan functies als zorgcoördinator, intern begeleider, ambulant begeleider, instroomfunctionaris zorginstelling.

Management en Beleid
Als je de route Management en Beleid hebt afgesloten, dan kun je te werk gaan als teamleider, (bouw)coördinator, beleidsmedewerker, of deel uitmaken van het management van een zorginstelling of een onderwijsorganisatie.

Extra Open Avond 7 juni

Meld je aan!

Keuze gemaakt?

Inschrijven

"Dankzij de master heb ik mij ontzettend kunnen ontwikkelen op zowel pedagogisch vlak als op het beleidsvlak."


Marike Hardendood

Lees verder

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!