Master Pedagogiek

Toelatingseisen Master Pedagogiek

Je kunt de Master Pedagogiek volgen als je aan onderstaande toelastingseisen voldoet:

Een bachelordiploma van een opleiding in het pedagogisch of een daaraan verwant domein (waaronder onderwijs) is een vereiste.

Minimaal één jaar werkervaring is een belangrijk criterium om de opleiding op voldoende niveau te kunnen volgen.

Daarnaast vragen de praktijkopdrachten om een professionele omgeving, al dan niet in formeel dienstverband.

Nog geen diploma vanwege COVID-19?

Lees hoe je alsnog in september kunt starten

Als je jouw diploma vooropleiding niet behaald hebt voor 1 september, kun je alsnog instromen bij een van onze opleidingen. Je overlegt dan, in plaats van een diploma, een afrondingsadvies dat is opgesteld door (de examencommissie van) je vooropleiding. Dit kun je tot uiterlijk 31 augustus doen. De voorwaarde is wel dat je vóór 1 januari 2021 alsnog voldoet aan de geldende toelatingseisen van de opleiding, door een kopie van je diploma in te sturen.

Deze regeling geldt als je:

- met een mbo 4 diploma met een kleine studievertraging wilt instromen in het hbo
- met een nog niet helemaal afgeronde hbo-bachelor wilt instromen bij een master in het hbo
- met een nog niet helemaal afgeronde hbo-bachelor wilt instromen in een verkorte hbo-bachelor
- met een nog niet helemaal afgeronde Ad-opleiding wilt instromen bij een hbo-bachelor
- met een nog niet helemaal afgeronde hbo-propedeuse wilt instromen bij een hbo-bachelor
- met een nog niet helemaal afgeronde vavo of staatsexamen wilt instromen bij een Ad-opleiding of hbo-bachelor

extra_pedagogiek.jpg (1)

Voldoe je aan de instroomeisen?

Dan kun je op een Open Dag of Avond van Inholland deelnemen aan een informatiebijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst worden de inhoud en werkwijze van de opleiding uitgelegd. Ook kun je uiteraard je vragen stellen. Het bezoeken van deze bijeenkomst staat gelijk aan het verplichte intakegesprek.

Let op: Gezien het karakter van deze bijeenkomsten is tussentijds binnenlopen niet wenselijk.

Data Open Dagen en Avonden

Online Open Dag 31 oktober

Meld je aan

Keuze gemaakt?

Inschrijven

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!