Master Pedagogiek

Studieprogramma Master Pedagogiek

De Master Pedagogiek richt zich op pedagogische professionals die zich willen ontwikkelen en die verandering in beweging willen zetten. Ook de pedagogisch professional is een schakel in de keten van vaak complexe vraagstukken. En daarmee misschien ook wel onderdeel van het probleem (én de oplossing). De Master leert je vanuit verschillende invalshoeken naar situaties te kijken en je analyses om te zetten naar beleid. Je ontwikkelt je tot een praktische veranderaar met robuuste wetenschappelijke bagage. 

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

De pedagogisch professional: speler in het spel
De Master Pedagogiek is gebaseerd is op verandering van binnenuit. Ook jij als professional bent, ben je een schakel in de keten van vaak complexe vraagstukken. Een speler in het spel. En daarmee misschien ook wel onderdeel van het probleem (én de oplossing). Hoe onbevangen kijk je naar situaties, knelpunten, probleemgevallen? Welke verbeterkansen zie je? Durf je daarvoor de bestaande norm los te laten, vertrouwde benaderingen op losse schroeven te zetten en samen met je collega’s te beslissen wat de nieuwe norm zou moeten zijn?

Eerst de praktijk, dan de wetenschap
Waar traditionele opleidingen beginnen bij de academische kennis en dit daarna projecteren op de praktijk, doe jij dit nu andersom. Je start bij de praktijk: wat heb je van je praktijk geleerd, en hoe neem je deze inzichten vervolgens op in pedagogisch-wetenschappelijke methodieken zodat ze voor alle collega’s inzichtelijk en toepasbaar worden.

Je wordt een praktische veranderaar
De Master Pedagogiek maakt een praktische veranderaar van je met robuuste wetenschappelijke bagage. In kleine groepen, met intensieve begeleiding van je docent, behandel je cases uit onder meer je eigen praktijk. Je leert daar op andere manieren naar te kijken. Vanuit verschillende invalshoeken. Je ontwikkelt je door te dóén, door te experimenteren en te reflecteren. De master leert je onder andere ook hoe je analyses omzet naar beleid. Met jou als de professional die de verandering en vernieuwing aanstuurt.

Leerlijnen & uitstroomprofielen
In de master volg je drie leerlijnen:

 1. de onderzoeksleerlijn: het Academisch Pedagogisch Platform
 2. de Persoonlijke en Professionele leerlijn
 3. en de methodische leerlijn in één van de twee uitstroomprofielen:

Uitstroomprofiel Orthopedagogiek

Uitstroomprofiel Orthopedagogiek

Als master pedagoog overzie je het proces van diagnostiek, hulpverlening en zorg. Je hebt kennis van diagnostische besluitvormingsprocessen en beschikt over diagnostische expertise, zodat je risico- en beschermende factoren in problematische opvoedingssituaties in gezinnen en scholen kunt signaleren en onderzoeken. Je bent gericht op het begeleiden bij en het ondersteunen en sturen van het methodisch werken. Daarnaast ben je in staat om zelfstandig interventies uit te voeren bij jeugdigen en hun gezin of op school. Ook ben je bent in staat verbeteringen te realiseren in de keten van de (ortho)pedagogische dienstverlening.

Bewijs van Diagnostisch Bekwaamheid
Als pedagoog kun je het Bewijs van Diagnostische Bekwaamheid behalen. Hiervoor voer je twee onderzoeken uit onder supervisie van een externe, geregistreerde gedragswetenschapper. Deze onderzoeken sluit je af met een toets testleer.

Overkoepelende competenties
Zowel de orthopedagoog als de leidinggevende/beleidsmedewerker geeft mede vorm aan het strategisch beleid van de organisatie. Ook verbeter je knelpunten in de pedagogische dienstverlening.

Bewijs van Diagnostisch Bekwaamheid
Als orthopedagoog kun je het Bewijs van Diagnostische Bekwaamheid behalen. Hiervoor voer je twee onderzoeken uit onder supervisie van een externe, geregistreerde gedragswetenschapper. Deze onderzoeken sluit je af met een toets testleer.

Bekijk het onderwijsprogramma

Uitstroomprofiel Management & Beleid

Uitstroomprofiel Management & Beleid

Als leidinggevende, beleidsmedewerker of coördinator ben je in staat om verschillende organisatieprocessen als beleidsvorming, kwaliteitszorg en projecten aan te sturen of over de ontwikkelingen binnen deze processen te adviseren. De aandacht is daarbij gericht op het onderhouden, verbeteren en vernieuwen van het primaire pedagogische proces.

Bekijk het onderwijsprogramma

Onderwijsprogramma Orthopedagogiek

Onderwijsprogramma Orthopedagogiek

Jaar 1
Semester 1:

 • Jeugdpsychiatrische Stoornissen en Diagnostiek (JSD)
 • Academisch en Pedagogisch Platform 1 - Pedagogisch Perspectief
 • Supervisie

Semester 2:

 • Kinder- en Jeugdpsychodiagnostiek (KJPD)
 • Academisch en Pedagogisch Platform 2 - Omgaan met Complexiteit
 • Supervisie

Jaar 2
Semester 3:

 • Academisch en Pedagogisch Platform 3 - Onderzoeksplan
 • Introductie Teamcoaching
 • Professioneel Ondernemen

Semester 4:

 • Academisch en Pedagogisch Platform 4 - Toegepast Onderzoek
 • Introductie Teamcoaching
 • Professional Ondernemen

Onderwijsprogramma Management & Beleid

Onderwijsprogramma Management & Beleid

Jaar 1
Semester 1:

 • Leidinggeven aan Beleidsprocessen (LBP)
 • Academisch en Pedagogisch Platform 1 - Pedagogisch Perspectief
 • Supervisie

Semester 2:

 • Veranderkunde (VK)
 • Academisch en Pedagogisch Platform 2 - Omgaan met Complexiteit
 • Supervisie

Jaar 2
Semester 3:

 • Academisch en Pedagogisch Platform 3 - Onderzoeksplan
 • Introductie Teamcoaching
 • Professioneel Ondernemen

Semester 4:

 • Academisch en Pedagogisch Platform 4 - Toegepast Onderzoek
 • Introductie Teamcoaching
 • Professional Ondernemen

Extra Open Avond 7 juni

Meld je aan!

Studieduur

De Master Pedagogiek is een deeltijdopleiding en duurt twee jaar. De masteropleiding kent een studielast van totaal 90 credits/studiepunten. Je dient rekening te houden met een gemiddelde studiebelasting van 24 uur per week.

De opleiding is verdeeld over vier semesters. Uitloop van een half tot een heel studiejaar kan goed worden opgevangen. Het is dus geen enkel probleem als je voor een studieduur van 2,5 of 3 jaar kiest.

Lesdagen

De vaste lesdag is op donderdagavond, van 18.00 tot 22.00 uur in Diemen.

Jaar 3 - Afstudeerkringen
In het derde studiejaar krijg je les in de vorm van zogeheten afstudeerkringen. Deze bijeenkomsten proberen wij op de donderdagavond in te roosteren. Als dat niet lukt, dan wordt het de woensdagavond.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!