Master Pedagogiek

Studieprogramma Master Pedagogiek

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

Tijdens de Master Pedagogiek doe je theoretische en praktische kennis op. Ook leer je om bevindingen van je eigen onderzoek met elkaar te verbinden, zodat handelingen in de praktijk verbeterd worden.

Uitstroomprofielen
Voordat je aan de master Pedagogiek start, kies je één van de twee uitstroomprofielen: Orthopedagogiek of Management & Beleid. Elk traject heeft twee eigen specifieke onderwijsblokken. De overige onderwijsonderdelen volgen alle studenten.

Wat kun je verder van de master verwachten?

 • Aandacht voor je persoonlijke leervragen;
 • Verdieping en verbreding van je kennis;
 • Werken vanuit andere invalshoeken en nieuwe manieren van kijken;
 • Ondersteuning bij je professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Werken aan een reeks leer- en onderzoeksprojecten, vooral gericht op verbetering in je eigen werksituatie;
 • Een platform om ervaringen uit te wisselen met andere professionals;
 • Een gedegen voorbereiding op een kaderfunctie in de pedagogische werkvelden.

Onderwijsvormen
Je krijgt afwisselend colleges, trainingen, werkgroepen, studieopdrachten, reflectiemethodieken en onderzoeksprojecten. De groepsgrootte varieert, afhankelijk van de te bereiken doelstellingen.

Uitstroomprofiel Orthopedagogiek

Uitstroomprofiel Orthopedagogiek

Als master orthopedagoog overzie je het proces van diagnostiek, hulpverlening en zorg. Je hebt kennis van diagnostische besluitvormingsprocessen en beschikt over diagnostische expertise, zodat je risico- en beschermende factoren in problematische opvoedingssituaties in gezinnen en scholen kunt signaleren en onderzoeken. Je bent gericht op het begeleiden bij en het ondersteunen en sturen van het methodisch werken. Je bent in staat verbeteringen te realiseren in de keten van de (ortho)pedagogische dienstverlening.

Bewijs van Diagnostisch Bekwaamheid
Als orthopedagoog kun je het Bewijs van Diagnostische Bekwaamheid behalen. Hiervoor voer je twee onderzoeken uit onder supervisie van een externe, geregistreerde gedragswetenschapper. Deze onderzoeken sluit je af met een toets testleer.

Onderwijsprogramma

Jaar Semester 1 Semester 2
Jaar 1
 • Jeugdpsychiatrische stoornissen en Diagnostiek (JSD)
 • Academisch en Pedagogisch Platform 1 (APP 1)
 • Pedagogisch Perspectief (PP)
 • Supervisie
 • Kinder- en jeugdpsychodiagnostiek (KJPD)
 • Academisch en Pedagogisch Platform 2 (APP2)
 • Omgaan met Complexiteit (OMC)
 • Supervisie
Jaar 2
 • Academisch en Pedagogosich Platform (APP 3)
 • Onderzoeksplan
 • Coaching
 • Academisch en Pedagogisch Platform 4 (APP 4)
 • Toegepast Onderzoek
 • Coaching
 • Professioneel Ondernemen (PO)


Overkoepelende competenties

Zowel de orthopedagoog als de leidinggevende/beleidsmedewerker geeft mede vorm aan het strategisch beleid van de organisatie. Ook verbeter je knelpunten in de pedagogische dienstverlening.

Uitstroomprofiel Management & Beleid

Uitstroomprofiel Management & Beleid

Als leidinggevende/beleidsmedewerker ben je in staat om verschillende organisatieprocessen (beleidsvorming, kwaliteitszorg, projecten) aan te sturen of over de ontwikkelingen binnen deze processen te adviseren. De aandacht is daarbij gericht op het onderhouden, verbeteren en vernieuwen van het primaire pedagogische proces.

Onderwijsprogramma

Jaar Semester 1 Semester 2
Jaar 1
 • Leidinggeven aan Beleidsprocessen (LBP)
 • Academisch en Pedagogisch Platform 1 (APP 1)
 • Pedagogisch Perspectief (PP)
 • Supervisie
 • Veranderkunde (VK)
 • Academisch en Pedagogisch Platform 2 (APP 2)
 • Omgaan met Complexiteit (OMC)
 • Supervisie
Jaar 2
 • Academisch en Pedagogisch Platform 3 (APP 3)
 • Onderzoeksplan
 • Coaching
 • Academisch en Pedagogisch Platform 4 (APP 4)
 • Toegepast Onderzoek
 • Coaching
 • Professioneel Ondernemen (PO)


Overkoepelende competenties

Zowel de orthopedagoog als de leidinggevende/beleidsmedewerker geeft mede vorm aan het strategisch beleid van de organisatie. Ook verbeter je knelpunten in de pedagogische dienstverlening.

Online Open Avond 9 juni

Meld je aan

Lees meer

Download de brochure

 

Studieduur

De Master Pedagogiek kent in principe een opleidingsduur van twee jaar en is verdeeld over vier semesters. Uitloop van een half tot een heel studiejaar kan goed worden opgevangen. Het is dus geen enkel probleem als je voor een studieduur van 2,5 dan wel 3 jaar kiest.

Studiebelasting
Om de studie op voldoende niveau te kunnen afronden, moet je uitgaan van 20 uur studiebelasting per week (zelfstudie en praktijkopdrachten).

Lestijden

De vaste lesavond is de donderdagavond. De lessen zijn van 18.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. 

Jaar 3 - Afstudeerkringen
In het derde studiejaar krijg je les in de vorm van zogeheten afstudeerkringen. Deze bijeenkomsten proberen wij op de donderdagavond in te roosteren. Als dat niet lukt, dan wordt het de woensdagavond.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!