Master Pedagogiek

Studieprogramma Master Pedagogiek

De Master Pedagogiek richt zich op pedagogische professionals die zich willen ontwikkelen en die verandering in beweging willen zetten. Ook de pedagogisch professional is een schakel in de keten van vaak complexe vraagstukken. En daarmee misschien ook wel onderdeel van het probleem (én de oplossing). De Master leert je vanuit verschillende invalshoeken naar situaties te kijken en je analyses om te zetten naar beleid. Je ontwikkelt je tot een praktische veranderaar met robuuste wetenschappelijke bagage. 

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

De pedagogisch professional: speler in het spel 

De Master Pedagogiek van Inholland is gericht op pedagogisch veranderen van binnenuit. Ook jij als professional maakt deel uit van de vraagstukken in je organisatie. Je bent een speler in het spel, en daarmee onderdeel van het probleem én van de oplossing. Hoe kijken we naar de jeugdigen en gezinnen waarmee de organisatie te maken heeft? Wat vinden we waardevol voor kinderen en jongeren? Waar liggen verbeterkansen? Durf je patronen te doorbreken, vertrouwde werkwijzen op losse schroeven te zetten en te experimenteren met nieuw gedrag?  

Eerst de praktijk, dan de theorie
Traditionele opleidingen beginnen bij de academische kennis en projecteren dit daarna op de praktijk. Bij ons doe je dit andersom. Je start bij de praktijk: met welke kwesties heeft je organisatie te maken? Hoe ervaren de kinderen, ouders, collega’s, leidinggevenden dat? Hoe gaat de organisatie hier op dit moment mee om? Vanuit inzicht in systeemdynamiek en gevoed met gedegen pedagogische kennis zet je vervolgens verandering in gang. In samenspel met alle betrokkenen.  

Je wordt een praktische veranderaar
Binnen de Master Pedagogiek vorm je jezelf tot een praktische veranderaar met robuuste wetenschappelijke bagage en hart voor pedagogische kwaliteit. In kleine groepen, met intensieve begeleiding van je docenten, werk je aan vraagstukken uit je eigen beroepspraktijk. Je leert daarnaar te kijken vanuit verschillende invalshoeken. Je ontwikkelt je door samen met medestudenten en collega’s inzichten uit te wisselen en vooral experimenterend en reflecterend te dóen. Als masterpedagoog ben jij straks de aanjager van verbetering van de pedagogische kwaliteit  van jouw organisatie, op uitvoerings- en/of beleidsniveau.  

Leerlijnen & uitstroomprofielen
In de master volg je drie leerlijnen:

 1. Pedagogische Kwaliteit
 2. Persoonlijk professionele ontwikkeling
 3. Specialisatie waarbij je een keuze maakt tussen Toegepaste Orthopedagogiek óf Management & Organisatie.

Specialisatie Toegepaste Orthopedagogiek

Specialisatie Toegepaste Orthopedagogiek

Als master pedagoog overzie je het proces van diagnostiek, hulpverlening en zorg. Je hebt kennis van diagnostische besluitvormingsprocessen en beschikt over diagnostische expertise, zodat je risico- en beschermende factoren in problematische opvoedingssituaties in gezinnen en scholen kunt signaleren en onderzoeken. Je bent gericht op het begeleiden bij en het ondersteunen en sturen van het methodisch werken. Daarnaast ben je in staat om zelfstandig interventies uit te voeren bij jeugdigen en hun gezin of op school. Ook ben je bent in staat verbeteringen te realiseren in de keten van de (ortho)pedagogische dienstverlening.
Lees meer over bekwaam en bevoegd

Bewijs van Diagnostisch Bekwaamheid
Als pedagoog kun je het Bewijs van Diagnostische Bekwaamheid behalen. Hiervoor voer je twee onderzoeken uit onder supervisie van een externe, geregistreerde gedragswetenschapper. Deze onderzoeken sluit je af met een toets testleer.

Overkoepelende competenties
De master pedagoog, zowel de orthopedagoog als de leidinggevende/beleidsmedewerker, geeft mede vorm aan het strategisch beleid van de organisatie. Ook verbeter je knelpunten in de pedagogische dienstverlening.

Bekijk het onderwijsprogramma

Specialisatie Management & Organisatie

Specialisatie Organisatie en Beleid

Als leidinggevende, beleidsmedewerker of coördinator ben je in staat om verschillende organisatieprocessen als beleidsvorming, kwaliteitszorg en projecten aan te sturen of over de ontwikkelingen binnen deze processen te adviseren. De aandacht is daarbij gericht op het onderhouden, verbeteren en vernieuwen van het primaire pedagogische proces.

Bekijk het onderwijsprogramma

 

Onderwijsprogramma Toegepaste Orthopedagogiek

Onderwijsprogramma Toegepaste Orthopedagogiek

Jaar 1

Toegepaste Orthopedagogiek

 • Diagnostiek en psycho-educatie
 • Interventie en behandeling

Persoonlijk professionele ontwikkeling

 • Supervisie

Pedagogische kwaliteit

 • Pedagogisch engagement

Jaar 2

Pedagogische kwaliteit

 • Pedagogisch praktijkonderzoek

Persoonlijk Professionele Ontwikkeling

 • Professioneel ondernemen

Onderwijsprogramma Management & Organisatie

Onderwijsprogramma Management & Organisatie

Jaar 1

Organisatie en Beleid

 • Beleidsvorming
 • Beleidsvoering

Persoonlijk professionele ontwikkeling

 • Supervisie

Pedagogische kwaliteit

 • Pedagogisch engagement

Jaar 2

Pedagogische kwaliteit

 • Pedagogisch praktijkonderzoek

Persoonlijk professionele ontwikkeling

 • Professioneel ondernemen

Kom 6 april naar de Open Dag

Meld je aan!

Studieduur

De Master Pedagogiek is een deeltijdopleiding en duurt twee jaar. De masteropleiding kent een studielast van totaal 90 credits/studiepunten. Je dient rekening te houden met een gemiddelde studiebelasting van 24 uur per week.

Lesdagen

De vaste lesdag is op donderdagavond, van 18.00 tot 22.00 uur in het nieuwe gebouw in de Sluisbuurt in Amsterdam (vanaf september 2024).

Jaar 3 - Afstudeerkring
Onvoorziene uitloop van een half tot een heel studiejaar kan worden opgevangen. In het derde studiejaar is er de mogelijkheid tot begeleiding in de vorm van zogeheten afstudeerkringen. Deze bijeenkomsten proberen wij op de donderdagavond in te roosteren. 

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228