Master Pedagogiek

Studieprogramma Master Pedagogiek

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

Tijdens de Master Pedagogiek doe je theoretische en praktische kennis op. Ook leer je om bevindingen van je eigen onderzoek met elkaar te verbinden, zodat handelingen in de praktijk verbeterd worden.

Semesters
De master bestaat uit vier semesters over twee studiejaren. Je volgt drie leerlijnen die parallel aan elkaar lopen:

 • De onderzoeksleerlijn
 • Het Academisch en Pedagogisch Platform
 • De Persoonlijke en Professionele leerlijn

Alle studenten volgen deze leerlijnen. Daarnaast volg je een van de twee uitstroomprofielen in de methodische leerlijn.

Uitstroomprofielen
Voordat je aan de master Pedagogiek start, kies je één van de twee uitstroomprofielen: Orthopedagogiek of Management & Beleid. Elk traject heeft twee eigen specifieke onderwijsblokken. De overige onderwijsonderdelen volgen alle studenten.

Wat kun je verder van de master verwachten?

 • Aandacht voor je persoonlijke leervragen;
 • Verdieping en verbreding van je kennis;
 • Werken vanuit andere invalshoeken en nieuwe manieren van kijken;
 • Ondersteuning bij je professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Werken aan een reeks leer- en onderzoeksprojecten, vooral gericht op verbetering in je eigen werksituatie;
 • Een platform om ervaringen uit te wisselen met andere professionals;
 • Een gedegen voorbereiding op een kaderfunctie in de pedagogische werkvelden.

Onderwijsvormen
Je krijgt afwisselend colleges, trainingen, werkgroepen, studieopdrachten, reflectiemethodieken en onderzoeksprojecten. De groepsgrootte varieert, afhankelijk van de te bereiken doelstellingen.

Uitstroomprofiel Orthopedagogiek

Uitstroomprofiel Orthopedagogiek

Als master orthopedagoog overzie je het proces van diagnostiek, hulpverlening en zorg. Je hebt kennis van diagnostische besluitvormingsprocessen en beschikt over diagnostische expertise, zodat je risico- en beschermende factoren in problematische opvoedingssituaties in gezinnen en scholen kunt signaleren en onderzoeken. Je bent gericht op het begeleiden bij en het ondersteunen en sturen van het methodisch werken. Je bent in staat verbeteringen te realiseren in de keten van de (ortho)pedagogische dienstverlening.

Bewijs van Diagnostisch Bekwaamheid
Als orthopedagoog kun je het Bewijs van Diagnostische Bekwaamheid behalen. Hiervoor voer je twee onderzoeken uit onder supervisie van een externe, geregistreerde gedragswetenschapper. Deze onderzoeken sluit je af met een toets testleer.

Onderwijsprogramma

Jaar Semester 1 Semester 2
Jaar 1
 • Jeugdpsychiatrische stoornissen en Diagnostiek (JSD)
 • Academisch en Pedagogisch Platform 1 (APP 1)
 • Pedagogisch Perspectief (PP)
 • Supervisie
 • Kinder- en jeugdpsychodiagnostiek (KJPD)
 • Academisch en Pedagogisch Platform 2 (APP2)
 • Omgaan met Complexiteit (OMC)
 • Supervisie
Jaar 2
 • Academisch en Pedagogosich Platform (APP 3)
 • Onderzoeksplan
 • Coaching
 • Academisch en Pedagogisch Platform 4 (APP 4)
 • Toegepast Onderzoek
 • Coaching
 • Professioneel Ondernemen (PO)


Overkoepelende competenties

Zowel de orthopedagoog als de leidinggevende/beleidsmedewerker geeft mede vorm aan het strategisch beleid van de organisatie. Ook verbeter je knelpunten in de pedagogische dienstverlening.

Uitstroomprofiel Management & Beleid

Uitstroomprofiel Management & Beleid

Als leidinggevende/beleidsmedewerker ben je in staat om verschillende organisatieprocessen (beleidsvorming, kwaliteitszorg, projecten) aan te sturen of over de ontwikkelingen binnen deze processen te adviseren. De aandacht is daarbij gericht op het onderhouden, verbeteren en vernieuwen van het primaire pedagogische proces.

Onderwijsprogramma

Jaar Semester 1 Semester 2
Jaar 1
 • Leidinggeven aan Beleidsprocessen (LBP)
 • Academisch en Pedagogisch Platform 1 (APP 1)
 • Pedagogisch Perspectief (PP)
 • Supervisie
 • Veranderkunde (VK)
 • Academisch en Pedagogisch Platform 2 (APP 2)
 • Omgaan met Complexiteit (OMC)
 • Supervisie
Jaar 2
 • Academisch en Pedagogisch Platform 3 (APP 3)
 • Onderzoeksplan
 • Coaching
 • Academisch en Pedagogisch Platform 4 (APP 4)
 • Toegepast Onderzoek
 • Coaching
 • Professioneel Ondernemen (PO)


Overkoepelende competenties

Zowel de orthopedagoog als de leidinggevende/beleidsmedewerker geeft mede vorm aan het strategisch beleid van de organisatie. Ook verbeter je knelpunten in de pedagogische dienstverlening.

Online Open Avond 12 oktober

Meld je aan!

Studieduur

De Master Pedagogiek is een deeltijdopleiding en duurt twee jaar. De masteropleiding kent een studielast van totaal 90 credits/studiepunten. Je dient rekening te houden met een gemiddelde studiebelasting van 24 uur per week.

De opleiding is verdeeld over vier semesters. Uitloop van een half tot een heel studiejaar kan goed worden opgevangen. Het is dus geen enkel probleem als je voor een studieduur van 2,5 of 3 jaar kiest.

Lesdagen

De vaste lesdag is op donderdagavond, van 18.00 tot 22.00 uur in Diemen.

Jaar 3 - Afstudeerkringen
In het derde studiejaar krijg je les in de vorm van zogeheten afstudeerkringen. Deze bijeenkomsten proberen wij op de donderdagavond in te roosteren. Als dat niet lukt, dan wordt het de woensdagavond.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!