Master Physician Assistant

"De opleiding biedt aan een brede groep mensen kansen om te excelleren."

Ria Boel

Docent Master Physician Assistant

Het leuke aan de opleiding voor physician assistants vind ik, dat de opleiding kansen biedt aan een brede groep mensen om te excelleren. Niet alleen verpleegkundigen, maar ook fysiotherapeuten, huidtherapeuten, optometristen en bijvoorbeeld ergotherapeuten kunnen de opleiding volgen.
Ik kan me geen betere studenten wensen. Ze zijn gemotiveerd, gedreven, ambitieus en zeer kwaliteitsgericht. Dat past ook bij mij. Ik heb een achtergrond als IC-verpleegkundige, en ben MSc (Master of Science) in Nursing. Naast mijn functie als docent bij Inholland ben ik ook docent binnen een team vervolgopleidingen bij VUmc, de Amstelacademie.

Ik verzorg de lessen in het kader van de leerlijn rolontwikkeling en werkplekleren. Wanneer je begint met de opleiding, verandert je rol. Met name diegenen die op dezelfde afdeling als voorheen blijven werken, moeten daar een flinke stap in maken. Door middel van intervisie, casusbespreking en coaching leer ik studenten als PA te denken en te werken, en veel breder en meer medisch gericht te kijken dan voorheen.

Ik geef nu sinds een aantal jaren les in Amsterdam en heb het erg naar mijn zin. Het team docenten is klein en hecht, de lijnen onderling zijn kort, de leerlijnen zijn erg goed op elkaar afgestemd en de afspraken onderling duidelijk.

Tijdens mijn lessen speel ik sterk in op de groep die er is. Studenten kunnen mee bepalen wat er besproken wordt, en actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen worden meegenomen. Studenten nemen opdrachten vanuit de praktijk mee, en brengen casussen in. Omdat studenten veel vragen hebben, is het belangrijk om goed bereikbaar te zijn. Vaak verloopt de communicatie per mail, maar studenten weten me ook op mijn werkplek goed te vinden.

De opleiding is best pittig. Het niveau is hoog, maar ook de combinatie van werken en leren, al dan niet met nog een gezin daarnaast, is een hele uitdaging. Maar ik hoor telkens terug dat studenten de opleiding een verrijking vinden, en ik zie dat ze in korte tijd enorm groeien. In kennis, maar ook in het pakken van hun rol en het nemen van behandelverantwoordelijkheid. In het veranderen in een PA in plaats van een anesthesiemedewerker of een fysiotherapeut. En dat zijn voor mij de krenten uit de pap!

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!