Master Physician Assistant

Studieprogramma Master Physician Assistant

Het beroep Physician Assistant is opgenomen in de wet BIG. PA’s hebben de bevoegdheid tot het indiceren, uitvoeren en delegeren van een aantal voorbehouden handelingen. Dit betekent dat zij bevoegd zijn zelfstandige behandelrelaties aan te gaan met patiënten binnen een vastgesteld deskundigheidsgebied.

Het basisprofiel van de Master Physician Assistant is gemaakt op basis van de landelijke eindkwalificaties PA. Het studieprogramma van de opleiding is ingedeeld in de volgende drie leerlijnen:

Leerlijn klinische vorming

Leerlijn klinische vorming

Van de student PA wordt verwacht dat hij/zij zich een brede medische basis eigen maakt. Vanuit de opleiding krijg je binnen de leerlijn klinische vorming de noodzakelijke achtergronden, kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor een adequate beroepsuitoefening.

Het betreft een breed pakket van basiskennis en -vaardigheden voor (veelvoorkomende of niet te missen) patiëntproblemen uit verschillende medische disciplines. Dit wordt getoetst met casus- en praktijktoetsen. Denk bijvoorbeeld aan het afnemen van anamnese en het uitvoeren van lichamelijk onderzoek. Dit doe je onder begeleiding van een arts in de praktijk: op je werkplek of stageplaats.

Leerlijn wetenschappelijke vorming

Leerlijn wetenschappelijke vorming

Als student PA maak je ook een stap naar het professionele masterniveau. Je taken als PA omvatten niet alleen het onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten. Het kan ook gaan om het geven van onderwijs, het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en het (mede) organiseren van de medische zorgketen voor patiënten ter bevordering van de kwaliteit en continuïteit van de zorg.

Professioneel 'master'schap is gekoppeld aan het vermogen om kennis en kennisontwikkeling in te zetten bij professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk. Om de noodzakelijke wetenschappelijke competenties hiervoor op te doen, wordt vanuit de opleiding de leerlijn wetenschappelijke vorming aangeboden. Je leert systematisch evidence te betrekken in de beroepsuitoefening en doet ervaring op met het opzetten en uitvoeren van een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Leerlijn professionele vorming

Leerlijn professionele vorming

Het proces van professionele vorming en het eigen maken van het nieuwe functieprofiel aan de hand van EPA's ((entrustable professional activities), wordt vanuit de school begeleid en beoordeeld in de leerlijn professionele vorming. De centrale spil in het leerproces tot PA ben jij zelf.

De opdracht aan jou is om concreet alles in het werk te stellen om de gewenste competenties te verwerven en je de verschillende rollen eigen te maken en zodoende een positie te verwerven als toekomstig) PA binnen (een deelgebied van) de gezondheidszorg.

Om dit te bereiken is het van belang dat jij van het begin af aan de rol van regisseur hebt in de planning en opbouw van jouw eigen leerproces. Hiertoe stel je in afstemming met praktijk en opleiding EPA’s op. Jouw 4 tot 8 EPA's omvatten alle taken die jij aan het eind van je opleiding zelfstandig kunt uitvoeren en waarmee jouw functie als PA wordt ingekleurd. Elk semester worden deze EPA's bijgesteld, zodat jouw ontwikkeling gemonitord wordt. Dit wordt zichtbaar gemaakt in jouw digitale portfolio.

Werkplek-leren

Tijdens het werkplek-leren (op je werkplek dus) train je onder andere de vaardigheden die bij je EPA’s horen. Laat je praktijkopleider zien dat je je nieuwe kennis goed kunt toepassen in de praktijk en haal een goede beoordeling in de praktijk.

Stages

Het leren op je eigen werkplek combineer je met stages binnen andere afdelingen en in andere werkomgevingen. Op die manier kunnen we beoordelen of je voldoet aan de brede medische eindtermen van de master PA.

Docenten

De docenten hebben allen ruime ervaring in het master- en post-hbo-onderwijs en/of zijn specialist of onderzoeker in het betreffende medisch domein. Bij het werkplek-leren word je direct begeleid door ervaren medici uit de gezondheidszorgorganisaties als ziekenhuizen en huisartsenpraktijken (de praktijkopleiders) waar we mee samenwerken.
Gastdocenten
Ook geven gastdocenten als medisch specialisten/artsen of sociale wetenschappers regelmatig masterclasses of werkcolleges. Samen met jou diepen zij een actuele casus uit. Bij het farmacotherapieonderwijs werken we veel samen met de afdeling Klinische Farmacologie en de apotheek van het VUmc.

Internationalisering

De voertaal tijdens de masteropleiding is Nederlands, maar de opleidings- en leerdoelen hebben een internationaal karakter. Waar het kan, maken we gebruik van Engelstalige publicaties.

Studiereis
Jaarlijks organiseert de opleiding een studiereis van ruim een week naar de Verenigde Staten. Een aantal studenten loopt daar mee in de praktijk van een Physician Assistant. Hierdoor kun je zien hoe buitenlandse collega's de functie van PA invullen.

Kom 6 april naar de Open Dag

Meld je aan!

Studieduur

De Master Physician Assistant is een duale opleiding (combinatie werken-leren) en duurt 2,5 jaar. Je volgt onderwijs op onze hogeschool gedurende één dag per week. Je hebt een arbeidsovereenkomst nodig van minimaal 32 uur per week op een leerwerkplek in de gezondheidszorg als student PAJe wordt daar begeleid door een praktijkopleider (arts of ervaren PA).

Lesdag

Eén dag per week volg je onderwijs op onze onderwijslocatie in Amsterdam. De onderwijsdag kan verschillen per studiejaar; op dit moment is de lesdag in het eerste jaar op woensdag, in het tweede jaar op maandag en in het laatste half jaar op donderdag.

Naast de lesdag heb je één zelfstudiedag per week nodig. De overige drie dagen werk je op je leerwerkplek aan de opdrachten vanuit school, en aan je ontwikkeling als PA op je werkplek.

"Het zijn allemaal mensen met hart voor de zorg en met ambitie, die een stap verder willen zetten."


Vivian Nijenhuis, docent master Physician Assistant

Lees verder

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228