Master Physician Assistant

Studieprogramma Master Physician Assistant

Het basisprofiel van de Master Physician Assistant is afgeleid van de landelijke eindkwalificaties PA. Het curriculum van de opleiding is ingedeeld in de volgende drie leerlijnen:

Leerlijn klinische vorming

Leerlijn klinische vorming

Door de leerlijn klinische vorming verwerf je de noodzakelijke achtergronden, kennis, inzicht en vaardigheden. Deze zijn nodig voor een adequate medische en verpleegkundige beroepsuitoefening.

Onderwijsvormen
Vanuit deze leerlijn worden diverse praktijkopdrachten verstrekt, zoals afnemen anamnese en lichamelijk onderzoek. Deze worden onder supervisie van een arts in de praktijk, op de werkplek of op de stageplaats uitgevoerd.

 

Leerlijn wetenschappelijke vorming

Leerlijn wetenschappelijke vorming

De leerlijn wetenschappelijke vorming richt zich op onderzoeksmethodologie en statistiek, en de vaardigheden die nodig zijn om 'evidence based practice' uit te voeren. Dit praktijkgericht onderzoek, voorafgegaan door een literatuurstudie en onderzoeksopzet, verricht je ter afsluiting van het derde leerjaar.

 

 

Leerlijn rolontwikkeling & werkplekleren

Leerlijn rolontwikkeling & werkplekleren

In de leerlijn rolontwikkeling & werkplekleren staat de ontwikkeling en integratie van de volgende zeven kernrollen van de Physician Assistant met bijbehorende kerncompetenties centraal:

  • Medisch deskundige
  • Communicator
  • Organisator
  • Samenwerker
  • Onderzoeker
  • Gezondheidsbevorderaar
  • Professional

Werkplekleren
Tijdens het werkplekleren train je onder andere de op school geleerde vaardigheden. Deze worden geobserveerd en beoordeeld door de leermeester.

Stages
Het leren op de eigen werkplek wordt aangevuld met stages binnen andere afdelingen en in andere settings. Op deze wijze wordt beoordeeld of je voldoet aan de brede medische eindtermen van de master PA.

Docenten

De docenten hebben allen ruime ervaring in het master- en post-hbo-onderwijs en/of zijn specialist of onderzoeker in het betreffende medisch domein. Het werkplekleren vindt plaats onder directe begeleiding van ervaren medici uit betrokken gezondheidszorgorganisaties als ziekenhuizen en huisartsenpraktijken (de leermeesters).

Gastdocenten
Ook geven gastdocenten als medisch specialisten/artsen of sociale wetenschappers regelmatig masterclasses of werkcolleges. Samen met jou diepen zij een actuele casus uit. Voor het farmacotherapieonderwijs wordt intensief samengewerkt met de afdeling Klinische Farmacologie en de apotheek van het VUmc.

Internationalisering

De voertaal tijdens de masteropleiding is Nederlands, maar de opleidings- en leerdoelen hebben een internationaal karakter. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van Engelstalige publicaties.

Studiereis
Jaarlijks organiseert de opleiding een studiereis van ruim een week naar de Verenigde Staten. Een aantal studenten loopt daar mee in de praktijk van een Physician Assistant. Hierdoor kun je zien hoe buitenlandse collega's invulling geven aan de functie van PA.

Online Open Dag 4 april

Meld je aan

Lees meer

Download de brochure

 

Studieduur

De Master Physician Assistant is een duale opleiding (combinatie werken-leren) en duurt 2,5 jaar. Je volgt onderwijs op de hogeschool gedurende één dag per week en je hebt een arbeidsovereenkomst nodig van minimaal 32 uur per week op een leerwerkplek in de gezondheidszorg als PA in opleiding. Dit gebeurt onder supervisie van een leermeester (arts).

Lesdag

Eén dag per week volg je onderwijs aan Hogeschool Inholland Amsterdam. De onderwijsdag kan verschillen per studiejaar; op dit moment is de lesdag in het eerste jaar op woensdag, in het tweede jaar op maandag en in het laatste half jaar op donderdag.

Naast de lesdag heb je één zelfstudiedag per week nodig. De overige 3 dagen werk je op je leerwerkplek aan de opdrachten vanuit school, en aan je ontwikkeling als PA op je werkplek.

MPA - Ria Boel.jpg

"De opleiding biedt aan een brede groep mensen kansen om te excelleren."


Ria Boel, docent master Physician Assistant

Lees verder

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!