Master Physician Assistant

Toelatingseisen Master Physician Assistant

Instroomeisen

Je kunt de masteropleiding volgen als je een hbo-diploma in de gezondheidszorg hebt en aan onderstaande toelatingseisen voldoet:

minimaal twee jaar praktijkervaring in de directe patiëntenzorg;

voldoende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;

een leer-arbeidsovereenkomst van minimaal 32 uur per week;

een geschikte werkplek waar je de toekomstige functie als Physician Assistant kunt gaan uitoefenen;

een leermeester, die je gedurende de gehele opleiding begeleidt bij het verwerven van klinische vaardigheden en de implementatie van de functie van Physician Assistant. 

Geschikte hbo-vooropleidingen zijn o.a.

Verpleegkunde

Fysiotherapie

Ergotherapie

Diëtetiek en Voeding

Logopedie

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT)

Oefentherapie Cesar of Mensendieck

Huidtherapie

Heb je een andere hbo-vooropleiding?

Wanneer je een andere hbo-vooropleiding hebt, zoals de oude Inservice-A-Opleiding Verpleegkunde, Operatieassistent of Anesthesiemedewerker, dan is het alleen mogelijk dat je wordt toegelaten via een assessment. Bij Lancae, bureau voor loopbaanoriëntatie en counseling, kun je via een capaciteitenonderzoek jouw niveau laten toetsen. Dit gaat meestal in overleg met de teamleider van de masteropleiding.

Lees meer over het assessment

Online Open Avond 9 december

Meld je aan

Keuze gemaakt?

Inschrijven

extra_pa.JPG

Aanmelden

Je zet het aanmeldingsproces in gang als je een e-mail stuurt naar de Master Physician Assistant: masteropleiding.anp-pa.gsw@inholland.nl. Deze e-mail moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een recent en volledig cv;
  • een functie-/taakomschrijving van de door jou in te vullen toekomstige functie als Physician Assistant,
  • bij deze functie-/taakomschrijving vermeld je tevens binnen welke organisatie en op welke afdeling je deze functie gaat uitoefenen.

Als je aan alle instroomeisen voldoet, zullen wij je telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen. Hierna kun je overgaan tot de inschrijvingsprocedure.

Hogeschool Inholland beschikt in 2020 over 30 opleidingsplaatsen voor de masteropleiding PA. Het totale aantal opleidingsplaatsen is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de verdeling van de opleidingsplaatsen zijn landelijk afspraken gemaakt door de gezamenlijke opleidingen. 

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!