Master Physician Assistant

Bekijk de veelgestelde vragen over de Master Physician Assistant.

Frequently Asked Questions

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over onder andere toelatingseisen, studiekosten, lesdagen en functies. Misschien zit het antwoord op jouw vraag ertussen.

Heb je een andere vraag?

Neem dan contact op met de opleiding via masteropleiding.anp-pa.gsw@inholland.nl.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voorwaarden voor toelating tot de opleiding?

Er is een opleidingseis en een werkervaringseis. De jaren aan werkervaring tellen vanaf de afronding van je vooropleiding.

Bekijk de toelatingseisen

Wat zijn de kosten van de opleiding?

Op Praktische informatie vind je meer informatie over de kosten van deze opleiding. Maak bijvoorbeeld gebruik van de collegegeldwijzer en krijg een kostenindicatie van de boeken die je nodig hebt voor de studie.

Op welke dag krijg ik les?

De lesdag voor de Master Physician Assistant is in het eerste jaar op woensdag, in het tweede jaar op maandag en in het derde jaar op donderdag.

Hoe kan ik me aanmelden voor de opleiding?

Om je aan te melden voor de Master Physician Assistant, moet jouw werkgever een opleidingsplek voor je aanvragen via het landelijk aanmeldportaal.

Lees meer over de procedure

Wat is het verschil tussen een Verpleegkundig Specialist en een Physician Assistant?

Een Physician Assistant werkt in het medisch domein en neemt veelvoorkomende taken over van de medisch specialist. Het opleidingsprofiel is een generalistisch medisch profiel.

Een Verpleegkundig Specialist werkt in het verpleegkundig domein en voert medische taken uit in het kader van taakherschikking. Het opleidingsprofiel kent twee verpleegkundige specialismes: Algemene Gezondheidszorg en Geestelijke Gezondheidszorg.

Kom meer te weten over deze beroepen

Hoeveel dagen moet ik in de praktijk werken?

Om de Master Physician Assistant te kunnen volgen, heb je een arbeidsovereenkomst nodig van minimaal 32 uur per week. Je arbeidsovereenkomst moet minstens geldig zijn tijdens de nominale duur van de opleiding. Hiervan ga je één dag naar school en werk je drie dagen in de praktijk (waarbij je werktijd in het teken van de opleiding staat).

Voor de opleiding staat een totale tijdsinvestering van 40 uur per week. De vijfde dag is een zelfstudiedag. Bij een arbeidsovereenkomst van 32 uur per week is de vijfde dag dus onbetaald.

Aan welke eisen moet mijn werkplek voldoen?

Je werkplek moet aan een aantal eisen voldoen:

  • In het normale arbeidsproces van de organisatie kun jij een deel van de competenties bereiken die in het competentieprofiel van de opleiding staan.
  • Als je bij de werkplek geen brede klinische deskundigheid kunt opdoen, kun je soms jezelf die vaardigheden bij andere werkplekken eigen maken.
  • De praktijkopleider neemt verantwoording voor de begeleiding en beoordeling van jou als student in de praktijk.
  • De instelling kan aantonen dat zij voldoende tijd vrijmaken om jou te laten leren en om je te begeleiden in verschillende beroepsrollen.
  • Je bent verplicht om vijf externe stages te volgen buiten je eigen werkplek.

Aan welke eisen moet mijn praktijkopleider voldoen?

De praktijkopleider van je werkplek heeft de taak om jou als toekomstig Physician Assistant te begeleiden en beoordelen. Dit doet je praktijkopleider volgens de beoordelingscriteria van het opleidingsprogramma. De praktijkopleider is een arts of specialist die verbonden is aan de leerwerksetting van de student, of een Physician Assistant met minimaal 5 jaar werkervaring. Verdere eisen aan de werkplek en de praktijkopleider staan in het document Informatiebrochure praktijkopleiders.

Hoe werken de externe stages?

Om ervoor te zorgen dat jij een brede medische basis legt tijdens deze opleiding, hebben we vijf stages in de leerlijn Werkplekleren opgenomen:

  1. Stage Interne Geneeskunde
  2. Stage Heelkunde
  3. Stage Neurologie of Psychiatrie
  4. Stage Kindergeneeskunde, Gynaecologie of Ouderengeneeskunde & Extramurale zorg
  5. Stage Specialisatie (naar keuze)

De stages duren minimaal drie weken van drie dagen, met uitzondering van de specialisatiestage. De specialisatiestage heeft namelijk een verdiepend karakter en duurt vier weken. Jij vult de stage naar keuze in, gebaseerd op de functie die jij als afgestudeerd Physician Assistant gaat innemen bij de zorginstelling.

Hoe werkt de subsidieregeling?

Heb jij nog geen betaalde masteropleiding in gezondheidszorg gevolgd? Dan heb je mogelijk recht op een tegemoetkoming voor loonkosten en een vergoeding voor begeleiding op de werkplek.

Bekijk de vergoedingen

Welke boeken staan op de literatuurlijst?

We delen de boekenlijst kort voor start van de opleiding via de MyStart-app. De Centrale Studentenadministratie stuurt jou tegen die tijd een verzoek om de app te downloaden.

Wanneer start de opleiding?

De opleiding start jaarlijks in september.

Hoe is de begeleiding vanuit de opleiding geregeld?

Als hogeschool begeleiden en monitoren wij het werkplekleren. Jij krijgt als student coaching van ons over je rolontwikkeling in de praktijk. Tijdens intervisiebijeenkomsten bespreken en analyseren we je vorderingen, ervaringen en eventuele uitdagingen. Daarnaast koppelen we iedere student aan een persoonlijke studiecoach. Die is tijdens de opleiding jouw aanspreekpunt voor alles rondom je studievoortgang. De studiecoach is ook voor de praktijkopleider de aangewezen contactpersoon vanuit de opleiding en vertegenwoordigt de opleiding tijdens praktijkbezoeken op de werkplek.

De Master Physician Assistant organiseert ieder jaar minimaal twee praktijkopleiderbijeenkomsten. Dan bespreken we actuele zaken in de opleiding en informeren we praktijkopleiders over landelijke ontwikkelingen, zoals taakherschikking, nieuwe zorgprofessionals en wetgeving. Ook is er ruimte voor ontmoeting met andere praktijkopleiders, kunnen ideeén worden uitgewisseld en kan er met elkaar van gedachten worden gewisseld over het opleiden van een PA.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228