Muziek voltijd

Audities voor de opleiding

Audities voor Muziek

Er wordt bij de auditie gekeken naar je muzikaliteit en de beheersing van je stem of je instrument (Pop), je vaardigheden op het gebied van muziekproductie (E-music) of eigen songmateriaal/muziekproducties waarbij je gebruik maakt van instrumentarium, je stem en/of apparatuur (Creative Artist). Daarnaast wordt getoetst of je over een goed muzikaal gehoor en voldoende theoretische kennis beschikt. De auditie bestaat  uit 3 rondes, namelijk:

 1. Voorselectie:
  Voorselectiematerialen dienen vóór 25 februari 2024 ingeleverd te zijn

 2. Auditieronde 1:
  25 t/m 28 maart 2024

 3. Auditieronde 2: 
  E-music en Ad E-music: 2 t/m 5 april
  Pop en Creative Artist: 8 t/m 12 april

Voorselectie

Om deel te nemen aan de voorselectie dien je jouw voorselectiemateriaal vóór 25 februari 2024 in te leveren. Dit zijn de stappen die je daarvoor moet doorlopen:

 1. Meld je aan via Studielink.
 2. Log in met je Inholland-mailadres en -wachtwoord op de Selfservice-pagina.
 3. Klik op ‘Inschrijving’.
 4. Klik op ‘Auditie’ óf naast het onderdeel ‘Toelating na selectie’ op de actieknop.
 5. Klik op ‘Auditie formulier’ en vul dit volledig in.
 6. Klik op ‘verzenden’

Richting E-music

Voor de voorselectie van de richting E-music lever je het volgende in:

 • 2 recente muziekproducties. Voor beide producties maak je een kort productieverslag (1/2 A4 per verslag), waarin je uitlegt hoe de producties tot stand zijn gekomen en welke technieken je hebt gebruikt. 
 • Een korte videopresentatie (maximaal 5 minuten en mag met je telefoon worden gemaakt), waarin je iets vertelt over de volgende onderwerpen:
  • Wat betekent muziek voor jou?
  • Hoe zie jij je toekomst binnen de muziekindustrie?
  • Noem je favoriete producers en/of artiesten en motiveer je keuze.
  • Geef aan welke ervaringen en activiteiten belangrijk zijn geweest voor de manier waarop je nu met muziek bezig bent (gevolgde lessen, produceren, optredens, studio-ervaring, organiseren, etc.)
  • Met welke softwareprogramma’s produceer jij je muziek? En geef aan waarom je juist voor deze programma’s hebt gekozen.

Richting Pop en Creative Artist

Voor de voorselectie van de richtingen Pop en Creative Artist lever je het volgende in:

 • 3 fragmenten van elk minstens 1 minuut (Soundcloud/YouTube/Dropbox). Zorg ervoor dat er minimaal één video bij zit. De andere twee fragmenten mogen ook audiofragmenten zijn.

Auditierondes

Auditieronde 1

Pop

 • Presentatie en gesprek (30 min): Je geeft een korte presentatie over jezelf van 5 minuten aan een commissie, waarin je vertelt over je achtergrond, ambitie en voorbereiding. Dit mag je ook laten zien in een presentatie op je eigen laptop. Aansluitend gaat de commissie met jou in gesprek over onder andere muziektheorie, solfège, jouw achtergrond en ambities.
 • Schriftelijke theorietoets (algemene muziekleer).

Creative Artist

 • Individuele mondelinge solfègetoets en kort motivatiegesprek.
 • Schriftelijke theorietoets (algemene muziekleer).

E-music

 • Je wordt getest op je de ontwikkelbaarheid van je muzikaal gehoor. Je krijgt een aantal korte opdrachten, waarvoor muziektheoretische kennis niet noodzakelijk is.
 • Je krijgt een aantal vragen over je motivatie met betrekking tot het volgen van de opleiding en je muziek carrière.

* Conservatorium Haarlem maakt in de voorbereidende cursus Muziektheorie gebruik van het volgende boek: Intro muziek voor de bovenbouw havo/vwo deel 1 – uitg. Thieme Meulenhoff Utrecht. De volgende hoofdstukken worden tijdens de cursus behandeld en sluiten aan bij de eisen: 1.1, 1.2, 2.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 t/m 5.8, 6.1, 7.1 t/m 7.4, 8.1 t/m 8.6, 11.7, 13.1, 13.2.

Auditieronde 2

E-music

Deze auditieronde bestaat uit twee onderdelen:

 • Praktijkopdracht (3 uur): Tijdens de praktijkopdracht werk je met medekandidaten aan een productie. Je wordt daarbij begeleid door een E-music student.
 • Presentatie (5-10 min): Je geeft een presentatie van 5-10 minuten aan een commissie, waarin in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen:
  • Wie ben jij als artiest en/of producer?
  • Wat is je ambitie (wat wil je bereiken)?
  • Wat heb je tot nu toe gedaan om je ambitie te verwezenlijken?
  • Heb je tracks gereleased? Zo ja, vertel daar iets over.
  • Treed je op? Zo ja, vertel daar iets over.
  • Hoe ziet jouw netwerk er uit?
  • Hoe wil je je carrière en de opleiding gaan combineren?
  • Laat van de beste twee van je eigen tracks 1 minuut horen. 
 • Gesprek (5-10 min): Naar aanleiding van jouw presentatie vindt er met de commissie een gesprek plaats.

Pop

Deze auditieronde bestaat uit:

 • Praktijktoets met een afsluitend gesprek.  Je speelt met eigen band 2 of 3 stukken voor een commissie. Je dient zelf te zorgen voor een begeleidingsband. 

Creative Artist

Deze auditieronde bestaat uit:

 • Praktijktoets met afsluitend gesprek. Je presenteert minimaal drie voorbeelden van eigen songmateriaal/muziekproducties waarbij je gebruik maakt van instrumentarium, je stem en/of apparatuur.

 Tijdens de auditie letten we op:

 • Eigen songmateriaal/muziekproducties (minimaal drie voorbeelden).
 • Een overtuigende podiumpresentatie.
 • Je visie op de wijze waarop je je muzikale ideeën/producties wilt gaan vormgeven.
 • Een attitude die je in staat stelt samen te werken en een professioneel netwerk op te bouwen.
 • Je geeft blijk van een binnen het onderwijstraject ontwikkelbaar muzikaal talent, creativiteit en dito persoonlijkheid.
 • Voldoende affiniteit en motivatie voor het volgen van een vierjarige hbo-muziekopleiding.

Mocht je verder nog vragen hebben, mail dan naar conservatorium@inholland.nl.

Auditie Associate degree Electronic Music

Auditie Associate Degree Electronic Music

Wil je starten in september 2024? Schrijf je vóór 25 februari 2024 in voor de audities.

Er wordt bij de auditie gekeken naar je muzikaliteit en je vaardigheden op het gebied van muziekproductie. Daarnaast wordt getoetst of je over een goed muzikaal gehoor beschikt. De auditie bestaat uit 3 rondes, namelijk:

 1. Voorselectie: voorselectiematerialen dienen vóór 25 februari 2024 ingeleverd te zijn.
 2. Auditieronde 1: 25 t/m 28 maart 2024
 3. Auditieronde 2: 2 t/m 5 april 2024

Na elke auditieronde krijg je via een e-mail de uitslag te horen. Bij een positieve uitslag ga je door naar de volgende auditieronde of ben je toelaatbaar tot de opleiding (na auditieronde 2).

Lees meer hierover

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228