Muziek voltijd

Audities

Let op: je kunt je tot 1 maart 2020 aanmelden voor de audities.

Er wordt bij de auditie gekeken naar je muzikaliteit en de beheersing van je stem of je instrument (Pop), je vaardigheden op het gebied van muziekproductie (E-music) of eigen songmateriaal/muziekproducties waarbij je gebruik maakt van instrumentarium, je stem en/of apparatuur (Creative Artist). Daarnaast wordt getoetst of je over een goed muzikaal gehoor en voldoende theoretische kennis beschikt. De auditie bestaat  uit 3 rondes, namelijk:

 1. Voorselectie, deadline voor inzending 1 maart 2020;

 2. Auditieronde 1, in de week van 30 maart 2020;

 3. Auditieronde 2, voor E-music, in de week van 6 april 2020,
  voor Pop en Creative Artist, in de week van 13 april 2020.

Voorselectie

Om deel te nemen aan de voorselectie is het belangrijk dat de volgende zaken vóór 1 maart 2020 aangeleverd worden via e-mail/WeTransfer: conservatorium@inholland.nl

Richting E-music

Voor de voorselectie van de richting E-music lever je het volgende in:

 • Een recente pasfoto.
 • 2 Recente muziekproducties. Voor beide producties maak je een kort productieverslag (1/2 A4 per verslag), waarin je uitlegt hoe de producties tot stand zijn gekomen en welke technieken je hebt gebruikt. 
 • Een korte videopresentatie (maximaal 5 minuten en mag met je telefoon worden gemaakt), waarin je iets vertelt over de volgende onderwerpen:
  • Wat betekent muziek voor jou?
  • Hoe zie jij je toekomst binnen de muziekindustrie?
  • Noem je favoriete producers en/of artiesten en motiveer je keuze.
  • Geef aan welke ervaringen en activiteiten belangrijk zijn geweest voor de manier waarop je nu met muziek bezig bent (gevolgde lessen, produceren, optredens, studio-ervaring, organiseren, etc.)
  • Met welke softwareprogramma’s produceer jij je muziek? En geef aan waarom je juist voor deze programma’s hebt gekozen.

Richting Pop en Creative Artist

Voor de voorselectie van de richtingen Pop en Creative Artist lever je het volgende in

 • Een recente pasfoto.
 • 3 Audiofragmenten van elk minstens 1 minuut (MP3). Dit mogen ook (YouTube) filmpjes zijn, waarop je te zien en te horen bent. Doe je auditie voor zang, stuur dan minimaal één (YouTube) filmpje op.

Auditierondes

Auditieronde 1

Muziekheorie auditie (algemene muziekleer en muzikaal gehoor)

 • Schriftelijk deel
 1. Muziektheoretische kennis (algemene muziekleer): toonladders, intervallen, akkoorden, voortekens, akkoordfuncties (I-IV-V), ritme, maatsoorten *.
 2. Noteren van een melodie in G- en F-sleutel.
 3. Noteren van een voorgespeeld ritme in een 4/4 en 6/8 maat (t/m zestienden en triolen).
 4. Intervallen noteren vanaf een gegeven noot (t/m octaaf).
 5. Noteren van de noten van een akkoordsymbool: de basnoot in de F-sleutel, de overige noten van het akkoord in de G-sleutel: C, Cmaj7, C7, Cm, Cm7, Cm7b5, C dim7 (en dezelfde akkoorden vanaf andere grondtonen).
 6. Noteren van toonladders vanaf een gegeven grondtoon (majeur, melodisch mineur, harmonisch mineur, aeolisch, pentatonisch, bluestoonladder).

 

 • Mondeling deel
 1. Noten lezen en van blad zingen.
 2. Nazingen van een voorgespeelde melodie.
 3. Intervallen onderscheiden (t/m octaaf).
 4. Onderscheiden van akkoorden (majeur, mineur; drie- en vierklanken).
 5. Akkoordfuncties onderscheiden (I-IV-V).
 6. Ritme uitvoeren (t/m zestienden en triolen).

 

* Conservatorium Haarlem maakt in de voorbereidende cursus Muziektheorie gebruik van het volgende boek: Intro muziek voor de bovenbouw havo/vwo deel 1 – uitg. Thieme Meulenhoff Utrecht. De volgende hoofdstukken worden tijdens de cursus behandeld en sluiten aan bij de eisen: 1.1, 1.2, 2.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 t/m 5.8, 6.1, 7.1 t/m 7.4, 8.1 t/m 8.6, 11.7, 13.1, 13.2.

Auditieronde 2

E-music

Deze auditieronde bestaat uit twee onderdelen:

 1. Praktijktoets, productieopdracht op eigen laptop.
 2. Selectiegesprek, waarin de ingestuurde producties, technische kennis en toekomstbeeld worden besproken.

Pop en Creative Artist

Deze auditieronde bestaat uit:

 1. Praktijktoets met een afsluitend gesprek. De richtlijnen voor de toets vind je hier. Je dient zelf te zorgen voor een begeleidingsband.

Mocht je verder nog vragen hebben, mail dan naar conservatorium@inholland.nl.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!