Muziek voltijd

Audities

Let op: aanmelden voor de audities kan tot 1 maart 2020.

Er wordt bij de auditie gekeken naar je muzikaliteit en de beheersing van je stem of je instrument (Pop), je vaardigheden op het gebied van muziekproductie (E-music) of eigen songmateriaal/muziekproducties waarbij je gebruik maakt van instrumentarium, je stem en/of apparatuur (Creative Artist). Daarnaast wordt getoetst of je over een goed muzikaal gehoor en voldoende theoretische kennis beschikt. De auditie bestaat  uit 3 rondes, namelijk:

 1. Voorselectie, deadline voor inzending 1 maart 2020;

 2. Auditieronde 1, in de week van 30 maart 2020;

 3. Auditieronde 2, in de week van 13 april 2020.

Voorselectie

Om deel te nemen aan de voorselectie is het belangrijk dat de volgende zaken vóór 1 maart 2020 via WeTransfer gestuurd worden naar: conservatorium@inholland.nl

Richting E-music

Voor de voorselectie van de richting E-music lever je het volgende in:

 • Een recente pasfoto.
 • 2 Recente muziekproducties. Voor beide producties maak je een kort productieverslag (1/2 A4 per verslag), waarin je uitlegt hoe de producties tot stand zijn gekomen en welke technieken je hebt gebruikt. 
 • Een korte videopresentatie (maximaal 5 minuten en mag met je telefoon worden gemaakt), waarin je iets vertelt over de volgende onderwerpen:
  • Wat betekent muziek voor jou?
  • Hoe zie jij je toekomst binnen de muziekindustrie?
  • Noem je favoriete producers en/of artiesten en motiveer je keuze.
  • Geef aan welke ervaringen en activiteiten belangrijk zijn geweest voor de manier waarop je nu met muziek bezig bent (gevolgde lessen, produceren, optredens, studio-ervaring, organiseren, etc.)
  • Met welke softwareprogramma’s produceer jij je muziek? En geef aan waarom je juist voor deze programma’s hebt gekozen.

Richting Pop en Creative Artist

Voor de voorselectie van de richtingen Pop en Creative Artist lever je het volgende in

 • Een recente pasfoto.
 • 3 Audiofragmenten van elk minstens 1 minuut (MP3). Dit mogen ook (YouTube) filmpjes zijn, waarop je te zien en te horen bent. Doe je auditie voor zang, stuur dan minimaal één (YouTube) filmpje op.

Auditierondes

Auditieronde 1

Pop

 • Presentatie en gesprek (30 min): Je geeft een korte presentatie over jezelf van 5 minuten aan een commissie, waarin je vertelt over je achtergrond, ambitie en voorbereiding. Dit mag je ook laten zien in een presentatie op je eigen laptop. Aansluitend gaat de commissie met jou in gesprek over onder andere muziektheorie, solfège, jouw achtergrond en ambities.
 • Schriftelijke theorietoets (algemene muziekleer):
  • Noteren van diverse toonladders, intervallen, drieklanken en vierklanken, 
  • Op gehoor herkennen van intervallen, drieklanken en vierklanken,
  • Noteren van een voorgespeeld melodisch dictee in een 4 kwarts of 3 kwarts maat in de G-sleutel,
  • Noteren van een voorgespeeld ritmisch dictee in een 4 kwarts e/o 3 kwarts maat (kwarten t/m zestienden),
  • Benoemen van akkoordfuncties (trappen met Romeinse trapcijfers) laddereigen maken in majeur.

E-music

 1. Schriftelijke theorietoets (algemene muziekleer)
 2. Individuele mondelinge solfègetoets en kort motivatiegesprek

 

* Conservatorium Haarlem maakt in de voorbereidende cursus Muziektheorie gebruik van het volgende boek: Intro muziek voor de bovenbouw havo/vwo deel 1 – uitg. Thieme Meulenhoff Utrecht. De volgende hoofdstukken worden tijdens de cursus behandeld en sluiten aan bij de eisen: 1.1, 1.2, 2.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 t/m 5.8, 6.1, 7.1 t/m 7.4, 8.1 t/m 8.6, 11.7, 13.1, 13.2.

Auditieronde 2

E-music

Deze auditieronde bestaat uit twee onderdelen:

 • Praktijkopdracht (3 uur): Tijdens de praktijkopdracht werk je met medekandidaten aan een productie. Je wordt daarbij begeleid door een E-music student.
 • Presentatie (5-10 min): Je geeft een presentatie van 5-10 minuten aan een commissie, waarin in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen:
  • Wie ben jij als artiest en/of producer?
  • Wat is je ambitie (wat wil je bereiken)?
  • Wat heb je tot nu toe gedaan om je ambitie te verwezenlijken?
  • Heb je tracks gereleased? Zo ja, vertel daar iets over.
  • Treed je op? Zo ja, vertel daar iets over.
  • Hoe ziet jouw netwerk er uit?
  • Hoe wil je je carrière en de opleiding gaan combineren?
  • Laat van de beste twee van je eigen tracks 1 minuut horen. 
 • Gesprek (5-10 min): Naar aanleiding van jouw presentatie vindt er met de commissie een gesprek plaats.

Pop

Deze auditieronde bestaat uit:

 • Praktijktoets met een afsluitend gesprek.  Je speelt met eigen band 2 of 3 stukken voor een commissie. Je dient zelf te zorgen voor een begeleidingsband. 

Creative Artist

Deze auditieronde bestaat uit:

 • Praktijktoets met afsluitend gesprek. Je presenteert minimaal drie voorbeelden van eigen songmateriaal/muziekproducties waarbij je gebruik maakt van instrumentarium, je stem en/of apparatuur.

Mocht je verder nog vragen hebben, mail dan naar conservatorium@inholland.nl.

Audtie Associate Degree Electronic Music

Auditie Ad Electronic music
Er wordt bij de auditie gekeken naar je muzikaliteit en je vaardigheden op het gebied van muziekproductie. Daarnaast wordt getoetst of je over een goed muzikaal gehoor beschikt. De auditie bestaat uit 3 rondes, namelijk:

 1. Voorselectie, deadline voor aanmelden 1 juni 2020.
 2. Auditieronde 1 ,
 3. Auditieronde 2.


Na elke auditieronde krijg je via een e-mail de uitslag te horen. Bij een positieve uitslag ga je door naar de volgende auditieronde of ben je toelaatbaar tot de opleiding (na auditieronde 2).

Voorselectie
Om deel te nemen aan de voorselectie is het belangrijk dat de volgende zaken worden aangeleverd via WeTransfer: conservatorium@inholland.nl.

 • Een recente pasfoto.
 • 2 Recente muziekproducties. Voor beide producties maak je een kort productieverslag (max. 1/2 A4 per verslag), waarin je uitlegt hoe de producties tot stand zijn gekomen en welke technieken je hebt gebruikt.
 • Schrijf een kort verslag (1/2 A4) over hoe actief je op dit moment bent binnen de muziekindustrie (denk aan het releasen van tracks: op welk labels, hoeveelheid streams, afgesloten contracten, etc. en of je optreedt, zo ja hoe, hoe vaak, waar, etc.).
 • Een korte videopresentatie (maximaal 3 minuten en mag met je telefoon worden gemaakt), waarin je iets vertelt over de volgende onderwerpen:
  • Wat betekent muziek voor jou?
  • Hoe zie jij je toekomst verder binnen de muziekindustrie (wat is je doel)?
  • Noem je favoriete producers en/of artiesten en motiveer je keuze.
  • Geef aan welke ervaringen en activiteiten belangrijk zijn geweest voor de manier waarop je nu met muziek bezig bent.

Auditieronde 1
Deze auditieronde bestaat uit twee onderdelen. Beide onderdelen komen binnen hetzelfde gesprek aan bod:
1. Mondelinge toets muziektheorie
2. Motivatie en leerbaarheid
De richtlijnen voor de mondelinge muziektheorie zijn:
• Nazingen van een voorgespeelde melodie.
• Intervallen onderscheiden (t/m octaaf).
• Onderscheiden van akkoorden (majeur, mineur).
• Ritme uitvoeren (t/m zestienden).

Auditieronde 2
Deze auditieronde bestaat uit 3 onderdelen, namelijk:
1. Praktijkopdracht
2. Presentatie
3. Gesprek

Praktijkopdracht (3 uur):
Tijdens deze praktijkopdracht werk je met enkele medekandidaten aan een productie. Je wordt daarbij begeleid door een E-music student.

Presentatie (5 - 10 min):
Je geeft een presentatie van 5 – 10 minuten aan een commissie, waarin in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen:
• Wie ben jij als artiest en/of producer?
• Wat is je ambitie (wat wil je bereiken)?
• Wat heb je tot nu toe gedaan om je ambitie te verwezenlijken?
• Heb je tracks gereleased? Zo ja, vertel daar iets over.
• Treed je op? Zo ja vertel daar iets over.
• Hoe ziet jouw netwerk er uit?
• Hoe wil je je carrière en de opleiding gaan combineren?
• Laat van de beste twee van je eigen tracks 1 minuut horen.

Vragen (5 - 10 min):
Naar aanleiding van jouw presentatie vindt er met de commissie een gesprek plaats.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!