Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) voltijd

| Alkmaar | Den Haag | Haarlem | Rotterdam |

Deze opleiding start in februari 2018* en in september 2018**

*In Studielink kies je om je voor deze opleiding in te schrijven voor februari 2018 voor: Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Social Work).

**Vanaf september 2018 worden de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening samengevoegd, dan vervalt het onderscheid SPH/MWD en kies je om je voor deze opleiding in te schrijven in Studielink voor: Bachelor Social Work.

Wat houdt de hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening voltijd in?

De brede opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) richt zich op professionele hulp en ondersteuning van kwetsbare mensen in hun eigen woon- en leefsituatie.
Hoe kun je mensen bijvoorbeeld ondersteunen bij zelfstandig wonen?  Wat hebben mensen met een verstandelijke beperking nodig om te kunnen werken? Je opereert vanuit instellingsbelangen en je neemt juridische kaders in acht. Je bent in staat de problematiek in het maatschappelijk debat te plaatsen en je hebt oog voor de complexe verhouding tussen individu, omgeving en maatschappij.  Aan het einde van deze praktijkgerichte hbo-opleiding weet je wat je sterke en zwakke punten in relatie tot je cliënten zijn en kan je als sociaal pedagogisch hulpverlener aan de slag.


Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH): iets voor jou?

Je leert hoe je jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie kunt ondersteunen, hoe je zorgt voor een plezierige leefomgeving in een gezinsvervangend tehuis en hoe je mensen met psychische problemen weer aan het werk krijgt.
Je vindt het belangrijk dat individuen en groepen in de samenleving tot hun recht komen. Je bent bereid je te verdiepen in de zwaarte en complexiteit van de diverse problematieken. Je weet morele dilemma's te herkennen en daarover een standpunt in te nemen. Je ontwikkelt een lerende en innovatieve houding en je kunt aan het einde van de vier jaar je eigen handelen methodisch verantwoorden.