Social Work voltijd

Je zet je graag in voor een gezonde samenleving, waarin mensen meer zijn dan een ziekte of een probleem. Je helpt mensen om weer helemaal mee te doen in de samenleving en de regie over hun leven te nemen.

Hbo Social Work

Voor wie

Jij:

 • zet je graag in voor een gezonde samenleving waarin mensen centraal staan;
 • ziet de persoon in mensen met een ziekte of een probleem;
 • kunt je goed verplaatsen in een ander en wilt diegene helpen om mee te doen aan de samenleving;
 • bent kritisch en durft een standpunt in te nemen bij lastige dilemma's;
 • bent ook kritisch naar jezelf: je durft in de spiegel te kijken en je kwetsbaar op te stellen. 

Als dit bij je past, dan is de vernieuwde bacheloropleiding Social Work echt iets voor jou!

Studieprogramma Social Work

De vierjarige opleiding Social Work combineert de praktijk met theorie. Al tijdens de opleiding kom je in contact met bedrijven uit het werkveld. Hieronder lees je wat je in vier jaar doet.

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

Je kiest voor Social Work bij Hogeschool Inholland vanwege de brede, praktijkgerichte opleiding. Je leert verder te kijken dan je eigen vakgebied en je werkt samen met studenten van andere opleidingen. Tijdens de opleiding werk je met docenten, studenten en onderzoekers samen aan concrete vraagstukken in het werkveld. In het derde jaar volg je een door jou gekozen profiel. Je kan kiezen uit jeugd, welzijn en samenleving en het profiel langdurig complexe zorg.

Programma
Tijdens de opleiding verdiep je je in uiteenlopende sociale vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid, armoede, macht en onmacht, gezond (samen)leven en diversiteit. Zo breed als deze onderwerpen klinken, zo uiteenlopend komen die ook op het bordje terecht van een sociaal werker. In de eerste twee jaar passeren ze de revue en leer je de theorie en de vaardigheden om elk vraagstuk van verschillende kanten te benaderen. 

Naast een stevige theoretische basis komt de praktijk meteen al volop aan bod. Je loopt bijvoorbeeld een dag mee in een instelling, doet vrijwilligerswerk in een buurthuis of ondersteunt als buddy een jongere. Vanaf het derde jaar kies je voor een profiel en volg je het onderwijs dat daarbij hoort. Je gaat je specialiseren en pakt steeds zelfstandiger complexere vraagstukken op. In je laatste jaar toon je jouw beroepsbekwaamheid aan tijdens de afstudeerfase.

Studievormen
In het opleidingstraject krijg je onder meer:

 • Actieve werkvormen, ook met ICT
 • Weblectures en werkcolleges
 • Praktijkprojecten
 • Individuele en groepsopdrachten
 • (Internationale) stages
 • Digitale leeromgeving
 • Zelfstandig onderzoek

Vakken Social Work
Naast theoretische vakken zoals sociologie, psychologie en filosofie/ethiek krijg je ook diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebeid van gespreksvaardigheden.

Twijfel je nog?
Weet je nog niet zeker of de opleiding Social Work wat voor jou is, dan kun je ook kijken bij opleidingen die hierop lijken. Je kunt je namelijk op veel verschillende manieren inzetten voor een gezonde samenleving.

Jaar 1 - Propedeuse

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je volop ruimte om het werkveld van een sociaal werker te verkennen. Met welke vraagstukken krijg je als sociaal werker te maken? Wat voor mensen krijg je tegenover je en hoe ervaren zij hun problemen? Tijdens de theoretische vakken en trainingen krijg je handvatten aangereikt waarmee je in de praktijk diverse opdrachten kunt uitvoeren. Zo zie je welk effect jouw werk op anderen heeft.

Naast een stevige theoretische basis loop je een dag mee in een instelling, doe je vrijwilligerswerk in een buurthuis of ondersteun je een jongere als buddy.

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

Ook het tweede jaar gebruik je om je verder te oriënteren. Je bouwt je basiskennis verder uit en oefent nog meer vaardigheden. Nog steeds ben je een dag per week actief in de praktijk tijdens je stage hbo Social Work in het tweede jaar. Stapje voor stapje ontdek je welke kant van het vak jou het meeste aanspreekt. Daardoor kun je aan het eind van het jaar een goede keuze maken uit de profielen: jeugd, langdurig complexe zorg of welzijn en samenleving.

Na een brede oriëntatie kies je aan het eind van het tweede jaar een profiel:

 • Jeugd - geeft de mogelijkheid om een SKJ-registratie aan te vragen.
 • Langdurig complexe zorg - geeft de mogelijkheid om een GGZ-agoog-registratie aan te vragen.
 • Welzijn en samenleving

Je kunt ook kiezen voor de internationale variant van deze profielen (genaamd Crossing Borders).

Jaar 3 - Stage

Derde jaar

In de eerste helft van het derde jaar verdiep je je verder in jouw gekozen profiel. De theorie en trainingen krijgen voorrang. Wel doe je ook deze maanden opdrachten in de praktijk.

Stage
Sociaal werker word je in de praktijk. Want leren door te doen, daar leer je het snelste van. In de tweede helft van dit jaar loop je daarom een stage hbo Social Work. Deze stage duurt 40 weken en geeft je een uniek inzicht in het werkveld. Je maakt kennis met de werkzaamheden en verantwoordelijkheden die horen bij het werk van een sociaal werker. De verdieping uit je profiel gebruik je voor het contact met verschillende doelgroepen. Daar leer je niet alleen hen maar ook jezelf kennen.

Jij beslist
Kies de stageplek die het beste bij jouw voorkeuren ligt. Vergeet daarbij ook niet naar het buitenland te kijken. Het is jouw kans om daar nieuwe inzichten en methodieken te leren kennen. Bij de instelling waar je stageloopt, krijg je een praktijkbegeleider. Vanuit Inholland houden de docenten en je mentor/leercoach zicht op je ontwikkeling.

Jaar 4 - Afstuderen

Vierde jaar

Het vierde jaar begint zoals het derde eindigt: met een stage. Deze loop je op dezelfde plek of je kiest een andere. Zo werk je toe aan je afstuderen, waarbij je op verschillende manieren laat zien dat je het vak van sociaal werker onder de knie hebt. Na je stage bepaal je samen met je coach hoe je jouw beroepsbekwaamheid kunt aantonen.

Bachelor of Social Work
Als je de opleiding Social Work met succes hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Social Work noemen!

Professionele ontwikkeling Social Work

Professionele Ontwikkeling in Social Work

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op jouw carrière, staat jouw professionele ontwikkeling binnen Social Work centraal. Je leert tijdens deze opleiding over mensen, hun omgeving en hoe je op een juiste manier in contact kunt treden. Daarnaast is er veel aandacht voor theoretische vakken als sociologie, ethiek en diversiteit om de samenleving beter te begrijpen.

Competenties Social Work

Empathisch – Jij ziet de persoon achter het probleem of zijn vraag en weet je te verplaatsen in iemands situatie.

Kritisch – Jij durft een standpunt in te nemen en kun ook kritisch naar jezelf kijken.

Betrouwbaar – Jij bent iemand waar mensen op kunnen bouwen en die zich graag inzet voor een ander.

Creatief – Jij ziet mogelijkheden en kansen, waar anderen dat niet zien.

Profielen

Profielen

Profiel Jeugd
Wat heeft een kind of een jongere nodig om gezond en veilig op te kunnen groeien? Wat heeft het gezin, de school en de buurt waarin het kind opgroeit te bieden: wat is er al, wat kan er anders en wat moet er echt anders? Wanneer is het voor de ontwikkeling en veiligheid van het kind wenselijk en/of noodzakelijk dat anderen ouders ondersteunen bij de opvoeding of deze (deels) overnemen? Dit zijn de vragen waarmee je je als sociaal werker jeugd (hierna jeugd- en gezinsprofessional) dagelijks bezighoudt. Je doet dit altijd samen met het kind, de ouders, de school, het netwerk en andere professionals. Dit profiel geeft de mogelijkheid om een SKJ-registratie aan te vragen.

Profiel Langdurig complexe zorg
Je kiest dit profiel als je je betrokken voelt bij mensen met langdurige complexe kwetsbaarheid en hun naaste omgeving. Je wilt je verder ontwikkelen en je kennis verdiepen om te kunnen werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid en een lichamelijke aandoening of handicap, een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek en/of gedragsproblematiek. Je leert mensen professioneel ondersteunen in het benutten en vergroten van hun eigen vermogen en bij het omgaan met beperkingen. Dit profiel biedt de mogelijkheid om je specifiek te richten op de context van de gehandicaptenzorg, psychiatrie of ouderzorg. Dit profiel geeft de mogelijkheid om een GGZ-agoog-registratie aan te vragen.

Profiel Welzijn en samenleving
Als sociaal werker met het profiel Welzijn en samenleving werk je in de directe leefomgeving van mensen. Je komt met diverse vraagstukken in aanraking, zowel op het niveau van de individuele burger als op het collectieve niveau van de wijk. In dit profiel verdiep je je in de samenhang tussen de verschillende vraagstukken en onderzoek je welke mogelijkheden je hebt om (groepen) mensen te ondersteunen en te activeren. Je leert intermediair te zijn tussen de alledaagse leefwereld van mensen en de praktijk van de wet- en regelgeving.

Kom 5 juni naar de Open Avond

Meld je aan!

Leuke opleiding?

Op de hoogte blijven?

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit Social Work

Studiebegeleiding

Vanaf het moment dat je begint begeleiden we je op verschillende manieren. Je krijgt een mentor/leercoach met wie je contact hebt over je studievoortgang. Wat zijn je studieresultaten, hoe ontwikkel je je? Daarnaast vorm je een leerkring met een paar studiegenoten en een begeleider. Zo'n groepje wisselt van samenstelling, bijvoorbeeld per projectopdracht, rond leervaardigheden en je afstuderen. Ga je het werkveld in voor een stage? Ook dan word je begeleid, door je docent van Inholland en de praktijkbegeleider op je stageplek.

 

Studeren in het buitenland

Als sociaal werker leer je om je te verplaatsen in de ander. Neem dat verplaatsen gerust letterlijk en stap voor je stage de grens over. Je dompelt je onder in een andere cultuur, ziet hoe professionals daar naar sociale hulpverlening kijken en ervaart met welke sociale problemen mensen daar te maken hebben. Zo keer je met een scherpere, kritische blik terug naar Nederland. Dankzij goede contacten in heel Europa en daarbuiten kunnen we je helpen bij een geschikte plek.

Nieuws vanuit de opleiding Social Work

Lijkt dit je een leuke opleiding?

We houden je graag op de hoogte van de opleiding Social Work voltijd. Zo kun je ontdekken of de opleiding bij jou past en helpen we je bij je studiekeuze. Laat je e-mailadres achter en wij doen de rest.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228