Technische Bedrijfskunde voltijd

"Dankzij de brede opleiding komen studenten echt overal terecht."

Docent Ronald Dijkers

Mijn naam is Ronald Dijkers en ik ben docent bij de opleiding Technische Bedrijfskunde. Ik ben in dienst bij Inholland sinds 1985.

In welke vakken geef je les?
Ik geef het vak Nederlands (spelling, grammatica, rapportagetechniek). Daarnaast ben ik studieloopbaanbegeleider van voltijdstudenten.

Heb je bij andere bedrijven of scholen gewerkt voordat je docent werd bij Inholland?
Ik ben in 1984 als docent begonnen in het voortgezet onderwijs, maar kreeg binnen een jaar al een kleine aanstelling bij de opleiding Technische Bedrijfskunde van de toenmalige HTS Alkmaar (nu Inholland).

Werk je momenteel nog naast je baan bij Inholland?
Nee, ik heb geen andere baan naast het docentschap bij Inholland.

Heb je binnen Inholland naast het docentschap ook nog een andere rol?
Naast docent ben ik instroomcoördinator. Dat houdt in dat ik ervoor zorg, dat voor allerlei voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van de opleiding Technische Bedrijfskunde voldoende collega-docenten en studenten beschikbaar zijn. Ook geef ik (soms samen met een student) voorlichtingspresentaties bij ROC’s en scholen van het voortgezet onderwijs. Ik stuur ook het promoteam aan. Het promoteam bestaat uit studenten en docenten die samen nadenken over hoe zij de opleiding zo goed mogelijk kunnen promoten. Verder begeleid ik studenten bij bedrijfskundige projecten, stages en afstudeeropdrachten en ben ik een van de examinatoren van de opleiding. En tot slot ben ik algemeen bestuurslid van de Alumnivereniging TBK Alkmaar.

Welk type student kiest voor deze opleiding?
De student die voor deze brede opleiding kiest, is vaak iemand die breed geïnteresseerd is en het als een uitdaging ziet om bedrijven en organisaties beter te laten draaien door bedrijfsprocessen te optimaliseren. Ook ziet hij of zij een uitdaging in het ontdekken van kansen (en bedreigingen) op de markt voor bedrijven en organisaties en kan dat vervolgens vertalen in een goede strategie. Kortom, deze student is geen typische specialist, maar een alleskunner die na zijn studie in verschillende branches werkzaam wil kunnen zijn.

Hoe is het persoonlijk contact tussen student en docent geregeld?
Doordat onze opleiding met gemiddeld 70 tot 80 eerstejaarsstudenten relatief bescheiden van omvang is, is de afstand tussen docent en student erg klein. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat docenten bereid zijn om studenten die wat extra ondersteuning nodig hebben desnoods buiten de lessen om te helpen. Iedere student krijgt bovendien een persoonlijke studieloopbaanbegeleider (slb'er) toegewezen. Daarnaast is er een zeer actieve studievereniging en zijn er allerlei commissies (promoteam, opleidingscommissie) waarin studenten en docenten nauw samenwerken.

Waar komen studenten terecht na deze studie?
We leiden studenten op om als bedrijfskundige in een productiebedrijf te kunnen opereren. Maar dankzij de brede opleiding komen studenten echt overal terecht, bijvoorbeeld bij banken, verzekeringsmaatschappijen, adviesbureaus, overheden en zorginstellingen. De opleiding blijkt bovendien ook een ideale springplank naar een eigen onderneming.

Mijn tip voor aankomende studenten:
Maak vanaf het begin serieus werk van de opleiding en ga verantwoordelijk om met de vrijheden die binnen een hbo-opleiding nu eenmaal groter zijn dan in het voortgezet onderwijs. Stel je ondernemend op bij allerlei activiteiten die we binnen de opleiding organiseren. Dit motiveert enorm en daarmee maak je een goede start met een o zo belangrijk netwerk.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228