Verloskunde voltijd

Wij Inholland 2016 - Empowerment van zwangeren

Twee studentes van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) onderzochten voor psychologe en AVAG-docent Catja Warmelink hoe verloskundigen en gyneacologen tegenover het ‘empoweren’ van zwangere vrouwen staan. Hoe geven zorgprofessionals hen meer controle over hun gezondheid en vertrouwen in hun eigen kracht?

In hun onderzoeksopzet – die ze volgend jaar als afstudeeropdracht willen uitvoeren – gaan Marije Mink en Anja Kremer in op de vraag wat verloskundig zorgverleners over empowerment weten en hoe ze het mogelijk toepassen in de praktijk. Het begon allemaal toen ze voor het project Vrouwengezondheidszorg reageerden op een oproep van psychologe en AVAG-docent Catja Warmelink. Zij wilde studenten een pilot-onderzoek laten uitvoeren naar de bekendheid van de term empowerment onder verloskundigen.

Controle en vertrouwen
Marije: “Er zijn veel definities van empowerment, want verschillende organisaties geven er een eigen betekenis aan. In onze onderzoeksopzet omschrijven we het als een proces dat mensen – in ons geval zwangere vrouwen – controle en vertrouwen geeft over de factoren die van invloed zijn op hun gezondheid. Hoe zetten Nederlandse verloskundigen en gynaecologen een vrouw in haar kracht en geven zij haar de controle om in zichzelf te geloven? Zodat ze weet: bevallen is een zwaar proces, maar met de coaching van de verloskundigen en gynaecologen kunnen ik en mijn lichaam dit aan.”

De beide studentes willen ook onderzoeken of een zwangere vrouw wel een keuzemogelijkheid krijgt bij behandelingen. Anja: “Nu zeggen verloskundigen meestal standaard: ‘Over zoveel weken krijgt u dit en dit onderzoek.’ Zeker bij vrouwen die extra zorg nodig hebben vanwege een ziekte zoals diabetes.” Het is een gewoonte die een gevoel van controle bij de cliënten niet ten goede komt.

Positieve effecten
Anja: “Voordat we aan ons project begonnen, dachten we dat we in de literatuur wel een handleiding of stappenplan konden vinden over empowerment, maar die bestaan in Nederland nog niet. We moeten dus eerst inventariseren of en hoe het wordt toegepast door zorgverleners.” Empowerment kan individueel plaatsvinden, maar ook samen met ‘lotgenoten’.

Marije: “In de literatuur lazen we over Centering Pregnancy, waar empowerment in verweven zit. Daarbij voeren vrouwen samen zwangerschapscontroles uit die hun verloskundige normaal gesproken individueel bij ze doet. De verloskundige luistert naar het hartje van de baby, de zwangeren meten elkaars bloeddruk en praten over dingen als borstvoeding. Voor zulk soort onderwerpen is nu meer tijd om te praten. Tegelijkertijd wordt zelfzorg gestimuleerd.” De effecten van Centering Pregnancy zijn heel positief, zo blijkt: vrouwen bereiden zich beter op de bevalling voor, hebben minder behoefte aan pijnstillingsmedicatie en er is een afname in vroeggeboorte. Marije: “Misschien is het ook toe te passen op individueel niveau, hier zetten wij op in met ons onderzoek.”

Trainingen over zelfzorg
Wanneer Anja en Marije volgend jaar hun scriptie schrijven, willen we daarbij gebruikmaken van hun onderzoeksopzet. “We zijn onder andere van plan om focusgroepen met verloskundigen en gynaecologen te vormen. Zo kunnen we veel visies tegelijkertijd horen en verwerken”, zegt Marije.
Het onderzoek van de twee Verloskunde-studentes leidt tot meer kennis en bewustwording over empowerment. Hun uiteindelijke doel is het ontwikkelen van trainingen of cursussen, met vooral aandacht voor zelfzorg. Met meer gezonde moeders en kinderen als resultaat!

Lees ook over de tien andere projecten die genomineerd zijn voor de Wij Inholland award 2016.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228