Draag bij aan
een gezonde
leefstijl en
betekenisvol
leven voor
iedereen

Ons domein Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW)

GSW is…persoonlijk, dichtbij & professioneel

Zodra jij over je vak vertelt hangen studenten aan je lippen. Omdat de passie voor je vak voelbaar is in ieder woord. In de klas én door een scherm heen. Omdat je aandacht hebt voor je studenten en hoe je hen kunt begeleiden naar professionals in je vakgebied op het terrein van Gezondheid, Sport en Welzijn. Jij bent voor hen persoonlijk, dichtbij en professioneel. Iedereen telt bij ons. 

GSW is…áltijd maatschappelijk relevant

Je weet hoe hoog de druk is en hoe lang wachtlijsten zijn, in de gezondheids- en welzijns- en jeugdzorg. Je weet hoe complex de samenleving is en hoe ieder mens met zijn (on-)mogelijkheden en beperkingen wil meedoen. Je weet hoe relevant preventie is en hoe een gezonde leefstijl daaraan kan bijdragen; hoe belangrijk het is om in beweging te blijven, fysiek én mentaal. Het zijn die en andere maatschappelijke vraagstukken die ons startpunt vormen. Door te werken aan die prangende vragen maken wij ons onderwijs en onderzoek relevant en actueel. 

GSW blijft…voortdurend in beweging

Ook het vak waarover je zelf vertelt blijft in beweging en biedt weer nieuwe uitdagingen. Beter voorkomen dan genezen is niet zomaar een cliché geworden. Het blijft noodzakelijk om te investeren in preventie en gezonde leefstijl. Het blijft belangrijk te investeren in praktijkgericht onderzoek. Het blijft een uitdaging om innovatie in zorg en welzijn zoals Health en andere technische toepassingen te ontwikkelen. Het blijft noodzakelijk om onderzoek en onderwijs te koppelen en er externe partners bij te betrekken en aan te sluiten op (inter)nationale agenda’s op het gebied van zorg, sport en welzijn.   

GSW kijkt…over zijn eigen grenzen heen

Jij bent degene die onze studenten leert om proactief te denken en te handelen. Om eigen regie te pakken. Jij laat hen kennis maken met de rol die technologie kan spelen bij de oplossing van een maatschappelijk probleem. Jij leert hen om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Jij bent degene die hen hoogstaand onderwijs biedt en hen voorbereidt op werk dat voortdurend verandert. Jij helpt onze studenten te geloven in zichzelf en zich te ontwikkelen tot professionals die in staat zijn de toekomstige samenleving actief, creatief, doelgericht en zelfbewust vorm te geven. 

GSW biedt… 5 functies in 1 loopbaan

Hoe je dat doet? Je blijft verbonden aan de beroepspraktijk. Je blijft jezelf ontwikkelen in verschillende rollen die je bij ons kunt oppakken: van docent, coach en studieloopbaanbegeleider tot onderwijsontwikkelaar en onderzoeker. Voltijd, deeltijd, hybride … je kunt je wensen met GSW bespreken. Je houdt ervan om met je nieuwe collega’s voortdurend te zoeken naar manieren om onderwijs, onderzoek en organisatie kwalitatief te verbeteren. Je durft daarbij kansen te pakken en werkt samen met collega’s vanuit het werkveld. Je komt terecht op een plek waar je met een gerust hart kunt pionieren binnen je eigen team en waar je je snel thuis voelt. Ook voor jóu is GSW persoonlijk, dichtbij en professioneel.  

GSW biedt…een professionele en ontspannen werkplek voor iedereen

En waar kom je dan terecht? Denk aan een plek die diversiteit en inclusiviteit ademt. Waar iedereen zich welkom voelt, iedereen meedoet. We kennen elkaar en leren van elkaar. Juist die diversiteit benutten we graag als kracht. Reken op moderne locaties en zeer goede, professionele (online) faciliteiten. Maar denk ook aan 10 tot 12 weken vakantie om te ontspannen en trots terug te blikken op de gezamenlijke prestaties. Trots die je best mag uitspreken, want dat verdienen jij, het onderwijs en ons vakgebied.  

Dit ben ik: Sanne Cordfunke-Krebbekx

Als oud-student  Verpleegkunde bij Inholland heeft Sanne ervoor gekozen om onderwijs en onderzoek te combineren, met veel ruimte om  kansen te pakken en zichzelf te ontwikkelen. Doel van haar onderzoek is om oncologische zorg in de thuissituatie van patiënten te verbeteren. De inzichten die ze daarmee opdoet ervaart Sanne als een betekenisvolle toevoeging aan het verpleegkundig vak. Bekijk het verhaal van Sanne in deze video.

Dit ben ik: Jesse van der Beele

Maak kennis met onze collega Jesse van der Beele. Als duikinstructeur ziet hij veel paralellen tussen duiken en zijn werk als docent-onderzoeker. Hij observeert en motiveert zijn studenten met de stroom mee te gaan en door middel van praktijkonderzoek goede hulpverleners te worden. 

Onze collega's over het domein GSW

  • "Een gezonde geest in een gezond lichaam willen we voor iedereen mogelijk maken" - Marije Deutekom
  • "Waar wil je heen, waar zitten je talenten? Elke collega krijgt ruimte zijn eigen richting te kiezen" – Mariya Jaspers-Ramzan 
  • "De faciliteiten, de aandacht die je krijgt, de manier waarop je wordt opgevangen: Inholland is een toporganisatie waar je een soort Apple-gevoel krijgt" - Tina Ridder
  • "Ben je deskundig, communicatief en ondernemend? Dan pas je goed bij ons" – Vera van Waardenburg 
  • "Je doet dit werk uit een oprecht idealisme. Je wilt je expertise delen met een volgende generatie" - Mip van Suchtelen
  • "Zie je in jouw zorgorganisatie geen nieuwe carrièremogelijkheden meer? Dan is het onderwijs een goede keuze" - Mip van Suchtelen

8 redenen om bij ons te willen werken

Je komt te werken met collega’s die gaan voor kwaliteit, die van elkaar willen leren en samen willen anticiperen op de ontwikkelingen in de snel veranderende wereld. Alles staat in het belang van kwalitatief goed en innovatief onderwijs voor de professionals van de toekomst. Zo blijf je ook zelf een leven lang leren bij ons domein.

Je houdt ervan maatschappelijk relevant werk te doen en daarvoor wil je verbindend samenwerken. Want met al je collega’s in ons domein zet je je in voor de opgave om mensen een gezond, betekenisvol leven te geven. Jij onderkent de extra slagkracht als gezondheid, sport en welzijn samenwerken en we onderzoek, onderwijs en praktijk combineren. 

Je kunt samen met onze onderzoekende collega’s, studenten en het werkveld nieuwe bakens verzetten binnen ons Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn om te werken aan een gezondere leefstijl, digitalisering en preventie en te strijden tegen kansenongelijkheid. Je profiteert van een (internationale) kennisorganisatie, intern en extern.

Je beweegt je met onze onderzoekslijnen op het veld van (inter)nationale geformuleerde agenda’s rond zorg, welzijn en sport en daarmee blijf je actief betrokken bij (inter)nationale ontwikkelingen. 

Je werkt in een domein waar heel veel mogelijk is en je de vrijheid en het vertrouwen krijgt nieuwe initiatieven te ontplooien. Het is aan jou die kansen te pakken, je talenten te volgen, je nek uit te steken en je in te zetten voor vernieuwingen die leiden tot verbeteringen. Samen versterken we elkaar.

Je komt terecht in een warm bad, met goede faciliteiten, waar je met persoonlijke aandacht ondersteund wordt in jouw blijvende ambitie je professioneel te ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als didactisch, zodat je met trots kunt zeggen samen te werken aan één Inholland. 

Je werkt op een kleinschalige locatie waar je de regionale verbondenheid voelt en tegelijk onderdeel bent van een grote hogeschool met topfaciliteiten en een uitgebreid netwerk van alle mogelijke expertises.

Jij houdt van een diverse, informele werkomgeving en daarom gedij je goed bij ons, tussen collega’s en studenten die je echt leert kennen, waar jouw inzet en initiatief gewaardeerd wordt, je voor elkaar klaar staat en jij je vanaf dag één thuis voelt dankzij de persoonlijke, open en inclusieve sfeer. 

'Ik geloof als een docent gelukkig is, heel anders voor de klas staat'

Luister naar de podcast 'Rondje om' met onze collega Peter Kruys, teamleider Social Work bij Inholland Rotterdam.

We hebben het onder andere over zijn overstap van docent naar teamleider, middenin coronatijd. Daarnaast vertelt hij over zijn visie op onderwijs, want hij is behoorlijk kritisch op de hedendaagse lokalen. En wat zeggen zijn collega's over Peter?

Beluister op Spotify

Past Gezondheid, Sport en Welzijn ook bij jou?

Jij wil je unieke kennis en kunde overdragen aan een nieuwe generatie 
Misschien zet je deze stap omdat je na jaren ervaring in het werkveld toe bent aan iets nieuws. Of misschien ken je het onderwijs al en vind je het hbo een interessante plek, omdat hier onderzoek, onderwijs en praktijk elkaar versterken. Dankzij jouw ervaring heb je inzicht in hoe de gezondheidszorg, welzijn of de sportsector in zijn geheel werkt, hoe die systemen op elkaar kunnen aansluiten, welke nieuwste technologie daarbij kan helpen en hoe je als professional handelt.  

Je vindt dat onderwijs veel méér is dan kennisoverdracht 
Want hoe maak je van onze studenten professionals die wendbaar zijn in ons snel veranderende landschap, die eigenaarschap tonen en de regie in handen nemen bij de issues die ze later tegenkomen? Hoe zetten zij hun onderzoekend vermogen in om te kiezen wat het beste werkt voor hun cliënten? Hoe leid je hen wereldwijs op, zodat ze weten wat er internationaal speelt en kunnen inspelen op de interculturele praktijk van vandaag? Met jouw doorleefde expertise breng je die kennis en vaardigheden niet alleen over vooraan de klas.  Jij ziet studenten vooral ook als partner in het onderwijs, want met hun kennis en ideeën creëren ze samen met jou en collega’s nieuwe oplossingen. En dat bevordert onderwijskwaliteit en studentenwelzijn. Jij gaat bovendien voor meer flexibiliteit in het onderwijs, waarbij studenten hun eigen tempo en hun eigen leerroute kunnen volgen. 

Je bent net zo nieuwsgierig als onze studenten 
Bij ons geef je ook invulling aan beroepsproducten met activerend onderwijs, in (hybride) leergemeenschappen. Je bent eigenlijk precies zoals onze studenten: net zo nieuwsgierig naar manieren om mensen gezonder en prettiger te laten leven, net zo gebrand om jezelf te blijven ontwikkelen, net zo kritisch en onderzoekend om naar ons en je eigen kwaliteit te kijken en met lef om onderwijs en onderzoek te vernieuwen en te verbeteren. Dat doe je met zelfvertrouwen en flexibiliteit, omdat vernieuwen nu eenmaal gaat met vallen en opstaan. Daarom durf je hulp te vragen en te reflecteren, denk je integraal, wil je verbindend samenwerken, echt als partners met collega’s, studenten en het werkveld, ook omdat je weet dat je niet alles weet. Als rolmodel voor onze studenten ben je bovenal bereid hard te werken en streef je altijd naar maximale kwaliteit. Dat doe je uit liefde voor het onderwijs en jouw vakgebied. Met een open blik naar je omgeving om samen met ons innovatie te realiseren. 

 

Dit zijn wij. Wie ben jij?