PLINT Ondervoeding

Het doel van PLINT Ondervoeding: voorkomen van ondervoeding bij ouderen

Ondervoeding is een onderschat probleem dat bij een verslechterende gezondheid zorgt voor minder herstel of soms zelfs geen herstel. Ondervoede ouderen liggen gemiddeld langer in het ziekenhuis, waardoor zorgkosten stijgen. Van de thuiswonende ouderen is twintig procent ondervoed en van hen die gebruikmaken van thuiszorg is dat zelfs bijna veertig procent.

Dat percentage is mogelijk te verlagen als zorgprofessionals in de wijk beter in staat worden gesteld ondervoeding te voorkomen. Een probleem daarbij is dat de “awareness” rondom ondervoeding bij zowel ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals onder de maat blijft.

In het project PLINT Ondervoeding, wat staat voor Preventief Leer- en InnovatieNetwerk Tegen Ondervoeding, wilden we thuiswonende ouderen met risico op ondervoeding helpen door op verschillende manieren aandacht aan de preventie van ondervoeding te schenken. Een ander deel van dit project richtte zich op de voedingswereld. Hoe kunnen bedrijven met nieuwe concepten de ouderen voldoende, gezond en lekker laten eten?

Hoe pakte Inholland dit onderzoek aan?

De zorgprofessionals, ouderen en hun mantelzorgers stonden in onze aanpak centraal. Allereerst wilden we zorgprofessionals meer handelingsperspectief geven door in gezamenlijkheid op de werkvloer van elkaar te leren. Ten tweede wilden we de bewustwording bij de ouderen en mantelzorgers aanwakkeren door diverse innovaties waarbij sociale en technologische benaderingen letterlijk de kers op de taart verzorgen.

Uit de praktijkvraag: “Hoe kunnen we de handelingsverlegenheid van zorgprofessionals verminderen met betrekking tot preventie van ondervoeding bij thuiswonende ouderen?” hebben we een centrale onderzoeksvraag met deelvragen gedestilleerd. Deze pakten we op in drie Leer- en InnovatieNetwerken (LINs) in de regio Hoorn, Amstelveen en Rotterdam.

De LINs kennen verschillende omgevingen, elk met hun eigen dynamiek. Van de thuiswonende ouderen is de sociaaleconomische status van belang. Deze verschilt gemiddeld per LIN. De zorgmedewerkers en ook mantelzorgers bedienden we op verschillende manieren met kennis en inzichten, en daaromheen bedachten en probeerden we ook nieuwe concepten van thuisbezorging.

Wat zijn de resultaten?

In dit tweejarige onderzoek hebben we veel kennis, praktijkervaring én oplossingen opgedaan om ondervoeding bij ouderen tegen te gaan. Uit de resultaten blijkt dat één op de drie thuiswonende ouderen die zorg krijgen ondervoed is. Ondervoed in de zin van te eenzijdig gevoed (elke dag hetzelfde), te weinig gevoed (te weinig calorieën) of soms zelfs het tegenóvergestelde (te veel calorieën maar met weinig eiwitten en samen met te weinig beweging zorgt dat voor weinig spieren en kracht). Het is daarom niet vreemd dat ondervoeding bij ouderen niet zo makkelijk herkend wordt. Het goede nieuws is dat er nu in het onderwijs zoveel aandacht aan wordt besteed dat we de toekomst rooskleuriger ingaan. Hieronder lees je meer over de resultaten van dit onderzoek.

Een magazine voor mantelzorgers en ouderen

Lees verder over vitaal ouder worden in Vitaal & Voedzaam

Na twee jaar van intensieve samenwerking in dit project, willen we mantelzorgers en (thuiswonende) ouderen op een toegankelijke manier informeren over het risico op ondervoeding en vitaal ouder worden. Hiervoor hebben we het magazine Vitaal & Voedzaam gemaakt. Dit magazine staat vol interessante feiten, handige tips voor ouderen en verzorgers, lekkere en voedzame recepten en verhalen van experts (zoals diëtisten en onderzoekers) en ervaringsdeskundigen. Je leest over de preventie van ondervoeding bij ouderen en vind tips voor een vitaal leven. In interviews vertellen experts over het belang van sociaal contact en de voordelen van gevarieerde voeding. Daarnaast vertelt Feike van der Leij over het belang van eiwitten voor de gezondheid van ouderen. 

Lees hier het magazine

De studenten die meewerkten aan dit project, hebben in twee jaar tijd heel veel kennis opgedaan. Onderzoeker Jellie Zuidema werkt de komende twee jaar de resultaten van dit onderzoek nog verder uit. Dat betekent dat PLINT Ondervoeding dus nog doorloopt.

Nieuwe foodconcepten

Een deel van dit onderzoeksproject richtte zich op de voedingswereld. Daarbij was het de vraag hoe nieuwe foodconcepten ouderen kunnen ondersteunen om voldoende, gezond en lekker te laten eten. De studenten werkten multidisciplinair samen met foodbedrijven om met nieuwe concepten iets te doen tegen ondervoeding. Bij deze (product)ontwikkelingen ging speciaal de aandacht uit naar de smaak (en veranderingen daarin bij ouderen) en beleving door ouderen. Ze werkten onder meer samen met Louis Meisen van foodconceptbureau We Design Food.

Studenten van de opleiding Food Commerce & Technology bedachten onder meer nieuwe foodconcepten zoals eiwitrijke muffins en bokkenpootjes gemaakt van veldboonmeel.

Lees hier meer 

Meer over PLINT

Ondervoeding, een onzichtbaar probleem in ouderenzorg

“Ondervoeding is een onderbelicht probleem dat zwaarder op de zorgeconomie drukt dan obesitas”, benadrukt Feike van der Leij, lector Health & Food. Volgens de laatste cijfers is 16 procent van de kwetsbare thuiswonende ouderen en 38 procent van de ouderen in de geriatrie ondervoed en dat aantal neemt toe. Zonder koerswijziging zullen in 2027 meer dan 100.000 ouderen ondervoed zijn, blijkt uit cijfers van het Kenniscentrum Ondervoeding. Met dit onderzoeksproject PLINT Ondervoeding wilde Feike iets aan dit gezondheidsprobleem doen.

Lees verder

Uitleg over het project in beeld

In onderstaande animatie wordt het onderzoeksproject PLINT op een toegankelijke manier toegelicht. 

 

Luister mee naar de podcast

In deze podcast van Hogeschool Inholland, New Scientist en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn vertellen Feike van der Leij en Jellie Zuidema over hoe ze ervoor staan met PLINT. 

"Ik heb het idee dat ouderen zelf niet merken dat ze ondervoed zijn. Meestal zijn ze zo in hun eetpatroon 'gesleten' en zien ze niet dat extra voeding nodig is."

- Wijkverpleegkundige, geïnterviewd door een vierdejaarsstudent Food Commerce & Technology

Het belang voor het onderwijs

We gingen aan de slag met drie zorggroepen met thuiszorg in hun pakket, met docent-onderzoekers en studenten van diverse opleidingen van Hogeschool Inholland (Verpleegkunde; Social Work; Food Commerce & Technology), Hogeschool Rotterdam (HBO-V), Hogeschool van Amsterdam (Voeding & Diëtetiek), Albeda Rotterdam (Practoraat Leer-Werkplaatsen) en Vonk (Voeding & Voorlichting).

Vanuit het CoE Preventie in Zorg en Welzijn is de ambitie geuit om met deze PLINT Ondervoeding een promotieonderzoek te laten doen dat in de eerste twee jaren parallel met deze aanvraag loopt. De te boeken resultaten leiden na vier jaar tot een promotie.

Startups van ouderejaarsstudenten hielpen we om nieuwe concepten uit te rollen, samen met reeds bestaande startups en andere innovatieve bedrijven. Bij deze (product)ontwikkelingen gaat speciaal de aandacht uit naar de smaak (en veranderingen daarin bij ouderen) en beleving door ouderen.

De rol van het werkveld 

De bedrijven die participeren in deze PLINT Ondervoeding maken deel uit van de Food Innovation Community Amsterdam (FICA). Participatie is er tevens van de Rabobank, NHFood en het Innovatiepact Greenport West-Holland, met ondersteuning van Voedsel Verbindt, Greenport NoordHollandNoord, de Stuurgroep Ondervoeding en de gemeente Rotterdam. De koppeling met het CoE Preventie in Zorg en Welzijn is evident.

"Ik vind persoonlijk dat ondervoeding te snel naar de diëtiste wordt toegeschoven. Als thuiszorgmedewerker kunnen we ook al heel wat inzetten en betekenen, zoals vocht- en voedingslijsten."

- Thuiszorgmedewerker, geïnterviewd door een vierdejaarsstudent Food Commerce & Technology

PLINT Ondervoeding werkt onder andere samen met:

Nieuws over PLINT ondervoeding

Werk samen met Feike en Robbert

Kom in contact en stel je vragen

Feike van der Leij
Feike van der Leij
Feike van der Leij
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail
Robbert Gobbens
Robbert Gobbens
Robbert Gobbens
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail