Health & Food

Over Health & Food

Binnen het lectoraat Health & Food van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences zoomen we in op de vraag hoe we voeding en concepten rondom voeding zodanig kunnen veranderen dat ze bijdragen aan de gezondheid van consumenten en de duurzaamheid van de voedselketen zodat mensen op een gelukkige wijze oud kunnen worden. We richten ons onder meer op innovaties in de voedseltechnologie. Het kan gaan om nieuwe producten waarmee we bijvoorbeeld overstappen van dierlijke eiwitten naar plantaardige bronnen. De vraag hoe we consumenten bereiken staat centraal. We redeneren vanuit de menselijke behoefte, de beleving en het effect van voeding op het lichaam. We onderzoeken concepten om consumenten doelgroepgericht en gepersonaliseerd te bedienen. Daarnaast is het belangrijk dat die concepten goed landen in de maatschappij. Hier komt het aan op creativiteit om onder andere via sociale media en fysieke bijeenkomsten de discussie en kennis over voeding te bevorderen.

Voor onderwijs en werkveld

We koppelen het onderwijs van Inholland direct aan echte, actuele vraagstukken, zodat studenten inzien wat hun studiekeuze inhoudt en ze geschoold worden voor de praktijk van nu. Door die praktijk naar binnen te halen leren ze omgaan met complexe opgaven waar een foodprofessional mee te maken krijgt. Met flexibele modulen en korte projecten willen we snel inspelen op vragen uit het werkveld om ze met studenten, ook van buiten het eigen domein, op te pakken. We slaan onder meer een brug met FICA en FIA, waar studenten van bijvoorbeeld de opleiding Food Commerce & Technology aan verschillende food-vraagstukken werken binnen bedrijven. Experts van de bedrijven komen zo ook de school binnen. Het is dus echt ‘kenniscirculatie’.

Samenwerken met Health & Food

Om de ambities van Health & Food waar te maken is het nodig om heel veel samen te werken. Dat doen we binnen Inholland, maar ook met andere onderwijsinstellingen, zowel in het hoger als middelbaar beroepsonderwijs en met universiteiten. Uniek is dat onze studenten daarbij geregeld optrekken met mbo-studenten. Ook het bedrijfsleven en de omgeving zijn aangehaakt: de vragen die nu in de maatschappij leven staan in ons onderzoek centraal. Tot slot zoeken we de verbinding met de overheid, die voor verdere ondersteuning kan zorgen. De samenwerking komt op zeer verschillende manieren tot uiting in de netwerken waarin we actief zijn. Zo voeren we praktijkgericht onderzoek uit met drie andere hogescholen binnen het Centre of Expertise Groen, werken we met partners in het onderwijs en bedrijfsleven samen in NH Food en houden we ons met lectoren van andere hogescholen bezig met voedselvraagstukken binnen het Platform Voedsel en Gezondheid.

Het lectoraat Health & Food werkt samen met de volgende Centres of Expertise en kenniswerkplaatsen:

Health & Food is onderdeel van het Research Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences.

Interesse in een samenwerking?

Mail naar Feike van der Leij

Onderzoeksthema's van Health & Food

Health & Food wil de gezondheid van consumenten bevorderen, de duurzaamheid van de voedselketen verbeteren en ertoe bijdragen dat mensen gelukkig oud kunnen worden. Deze ambities vliegen we aan met onderzoeksprojecten gericht op smaak, customized food, personalized food, reststroomverwaarding en spiermetabolisme en veroudering.

Kracht van smaak

Gezonde voeding moet lekker zijn, anders wordt het niet gegeten. Andersom geldt ook: lekkere voeding moet gezond zijn. Hoe sluiten nieuwe producten aan bij de smaakvoorkeuren van mensen? Hoe verschilt smaak van persoon tot persoon en hoe verandert je smaakperceptie als je ouder wordt?

Customized food

Wat doet veroudering met je lichaam en welke invloed heeft voeding hierop? Hoe stimuleren we een gezond eetpatroon? Door te onderzoeken hoe we specifieke doelgroepen het beste kunnen bedienen, willen we bijvoorbeeld ondervoeding bij ouderen tegengaan.

Personalized food

Wat voor de een gezond en lekker is kan voor een ander heel anders uitpakken. Op basis van DNA-kennis onderzoeken we hoe gepersonaliseerde voeding kan bijdragen aan ieders gezondheid.

Reststroomverwaarding

Welke (smakelijke) alternatieven kunnen we ontwikkelen voor voedselproducten die we nu deels weggooien? Hoe kunnen we reststromen verminderen door oplossingen te bedenken tegen voedselverspilling?

Spiermetabolisme en veroudering

Het spiermetabolisme verandert als je ouder wordt. Met voeding en supplementen kunnen we daar mogelijk gericht op inspelen zodat mensen op oudere leeftijd beter kunnen functioneren.

Feike te gast bij Onderzoekers over de Toekomst

Over de podcast

De helft van de Nederlandse bevolking kampt met overgewicht. Het is dus hoog tijd dat gezond eten toegankelijker en lekkerder wordt. Maar gezonde keuzes maken voor mens én planeet is tegenwoordig uiterst complex. Gelukkig is er een hypergezonde, duurzame oplossing: onze eigen veldboon. Feike van der Leij, lector Health & Food, vertelt in deze podcast over de veldboon als eiwitrijk, duurzaam alternatief voor importsoja. De transitie van dierlijk eiwit naar plantaardig eiwit is essentieel, stelt Feike. "We hoeven heus niet allemaal vegetariër te worden. Maar we hebben op deze manier te weinig aardes om iedereen te voeden." 

Luister de podcast

"De sociaaleconomische kloof wordt steeds dieper. En wat doen we? Niks"

Feikes column over de voedseltransitie 

We liggen laag ten opzichte van de zeespiegel, dus de zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatcrisis zal ons bovengemiddeld raken, schrijft Feike in zijn column voor FoodAgri Business. Steeds meer mensen komen in financiële nood terwijl een kleine groep het beter heeft dan ooit tevoren. En die kloof wordt dieper, stelt hij. Voor mensen met een slecht gezondheidsperspectief omdat ze het niet ruim hebben, wordt dat perspectief bovendien nóg slechter.

Lees Feikes column over voedseltransitie

De lector van Health & Food

Feike van der Leij
Feike van der Leij
Feike van der Leij
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Health & Food

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Platform Voedsel en Gezondheid

Wil je samenwerken?

Kom in contact en stel je vragen

Lector Feike van der Leij
Telefoon
0610982961