Interprofessionele Samenwerking & Medicatieveiligheid

"Ik wil me richten op duurzame medicatieveiligheid. Dat is rekening houden met milieu, vergrijzing en personeelstekorten."

- Jelle Tichelaar

Uitnodiging voor lectorale rede Jelle Tichelaar

3 oktober 2024 | 13.30 - 17.00 uur | Amsterdam-Noord


Samenwerken om medicatieveiligheid duurzaam te verbeteren

Hoe kunnen zorgprofessionals beter samenwerken om medicatieveiligheid duurzaam te verbeteren? Op donderdag 3 oktober gaat Jelle Tichelaar, bijzonder lector Interprofessionele Samenwerking & Medicatieveiligheid, in op dit vraagstuk in zijn lectorale in Amsterdam. Het bijzonder lectoraat is ingesteld bij Hogeschool Inholland in samenwerking met AmsterdamUMC.

Jelle presenteert innovatieve oplossingen die draaien om de kernbegrippen duurzaam en veerkrachtig samenwerken. In zijn rede legt hij uit hoe zorgprofessionals beter kunnen samenwerken om medicatieveiligheid duurzaam te verbeteren. Ook bespreekt hij de uitdaging om het medicatiebeleid duurzamer te maken voor al het leven op onze planeet. 

Jelle wil het farmacotherapie-onderwijs voor (toekomstige) zorgprofessionals helpen met optimaliseren en innoveren. Dit wil hij doen door met alle betrokken partijen in co-creatie te werken aan oplossingen voor de uitdagingen zowel binnen het onderwijs en het werkveld van de (toekomstige) zorgprofessionals. Bekijk hieronder het programma en meld je direct aan.

Meld je hier aan

Medicatieveiligheid en duurzamer medicatiebeleid

Duurzame medicatieveiligheid vereist innovaties in het farmacotherapie-onderwijs voor (toekomstige) zorgprofessionals. Hierbij ligt de focus op interprofessioneel leren op de werkplek, zodat patiënten direct profiteren van verbeterde medicatiezorg. Ook wordt duurzaamheid geïntegreerd in het denkproces van diverse zorgverleners.

Voor kwetsbare, vooral oudere, patiënten wordt het steeds lastiger om hun weg te vinden in de medicatiezorg. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd en verdwalen in de zorgbureaucratie, waar niemand zijn verantwoordelijkheid lijkt te nemen voor het totale medicatiebeleid. “Om de ingewikkelde medicatievraagstukken van patiënten in de toekomst te kunnen oplossen, is het essentieel dat zorgverleners al tijdens hun opleiding op een effectieve, leuke en duurzame manier in interprofessionele teams leren samen te werken,” aldus Jelle.

Aanvullend onderzoek is nodig om de mogelijke verschillen in het redeneerproces bij verschillende soorten medicatievoorschrijvers te begrijpen. Plus de impact hiervan op het lesprogramma voor deze doelgroep. Ook moeten we onderzoeken welke interprofessionele onderwijsmethoden effectief zijn voor de medicatieveiligheid en hoe de effecten hiervan duurzaam kunnen worden verankerd. Daarnaast moet er consensus komen over de PLEKK van duurzaamheid in het medicatiebeslisproces, naast factoren als kosten, effectiviteit en veiligheid.

De rede van Jelle Tichelaar bijwonen op 3 oktober?

Op donderdag 3 oktober spreekt Jelle Tichelaar, bijzonder lector Interprofessionele Samenwerking & Medicatieveiligheid, zijn lectorale rede uit in Amsterdam. Dit doet hij vanaf 13.30 uur bij PLLEK, op de NDSM-werf in Amsterdam tot 16.30 uur, gevolgd door een viering van het lectoraat met borrel, eten en muziek. Je kunt je hier aanmelden. Goed om te weten: de rede wordt niet online uitgezonden.

Het bijzonder lectoraat is ingesteld bij Hogeschool Inholland in samenwerking met AmsterdamUMC. Het lectoraat is onderdeel van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Inholland en verbonden aan het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn.

Meld je aan 

Ga naar aanmeldpagina

Het programma

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 13.30 uur - Inloop en ontvangst
  • 14.00 uur - Opening door dagvoorzitter 
  • 14.15 uur - Voorprogramma panelgesprek
  • 15.00 uur - Pauze
  • 15.15 uur - Introductie rede
  • 15.30 uur - Lectorale rede Jelle Tichelaar
  • 16.15 uur - Officiële inauguratie door college van bestuur Hogeschool Inholland en raad van bestuur Amsterdam UMC
  • 16.30 uur tot 22.30 uur  - Festival met borrel, eten en muziek

Praktische informatie

Donderdagmiddag 3 oktober 2024
13.30 tot 22.30 uur

PLLEK
TT Neveritaweg 59
1033 WB, Amsterdam

De rede wordt niet online uitgezonden.

Vragen over de lectorale rede?

Kom in contact met Jelle